Gerçek kimlik evlendikten sonra!

Sual: Bir gençle gizli konuşuyoruz. Dini bilmiyor, namaz kılmıyor, fakat ben onu düzeltirim. Çünki evlenince hepsini yaparım diyor. Annemin vasıtasıyla öğrendim, salih biri değil diye babam bu işe razı değildir. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?

CEVAP

Flört döneminde, gençler açık vermemeye çalışır. Nâzik, uysal görünür. Evlendikten sonra, gerçek kimliği ortaya çıkar. (Dîni bilmiyor, namaz kılmıyor, fakat ben onu düzeltirim) diyorsunuz. Evlenince kimin kimi düzelteceği o zaman belli olur. Mâdem yaşınız küçük, önce ona din kitapları verin. Okusun, dînini öğrensin! Namaz kılmaya da başlasın. (Evlenince hepsini yaparım) demesine itibâr edilmez. Babanızın dediği gibi, şu anda onunla evlenmek uygun değildir. Dînimizde böyle kimseye fâsık denir. Kızı dengine vermek lâzımdır. Dengi demek, zengin olmak, maaşı çok olmak demek değildir. Dengi olmak, erkeğin sâlih müslüman olması, Ehl-i sünnet i’tikâdında olması, namaz kılması, içki içmemesi, yanî İslâmiyete uyması ve nafaka kazanacak kadar iş sâhibi olması demektir. Bu vasıftaki bir erkekle evlenmiyen kız, kendini felâkete sürüklemiş, Cehenneme atmış olur.

Şir’a’daki hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

(Kızını fâsık bir erkekle evlendirene, her gün bin la’net iner, onun ameli ve duâsı kabûl edilmez.)

(Şefâ’atime kavuşmak isteyen, kızını fâsıka vermesin!)

Fâsık, dinsiz demek değildir. Açıktan günah işliyen kimse demektir. Fâsıkla evlenmek bile uygun değilken, dinsiz ile evlenmek asla caiz olmaz.

Anne ve babalar, kızlarını fâsıkların, kötü kimselerin bulunduğu yere göndermemeliler. Onlar orada, uygunsuz, hatta dinsiz insanlar ile tanışabilirler. Böyle yapıp, başlarına felaket gelince, (Şimdi suç bizde mi) diyen anne babalara, elbette suça sebep sizsiniz diyoruz.

İslâm dinine göre müslüman olmadan evlenilmez. (Evlenince müslüman olurum) veya (Evlenince namaz kılarım) gibi sözlere itibar edilmez.