Muğla Üniversitesi Misyonu


Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarını çağdaş dünyanın kabul ettiği bilim insanlarının rehberliğinde gerçekleştirilecek eğitim-öğretimle;
Ülkesi ve insanlık için yapması gerekenler konusunda fikri yapısı şekillenmiş;
Hür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, laik, demokrat ve erdemli bir birey olmanın ancak sevgi ve hoşgörü dolu bir yürekle mümkün olabileceğine inanmış;
Milletimizin ve insanlığın geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, heyecan ve iradeyle donatılmış;
Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan bireyler yetiştirmek ve;
Öğrencileri ile birlikte Muğla Üniversiteli olmanın gururunu çalışanlarında da yaratmak ve yaşatmak.
Muğla Üniversitesi Vizyonu


Dünya standartlarında gerçekleştirdiği Eğitim-Öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla insanlığa sunduğu hizmetlerinin garantisini kendi adında taşıyan ve bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı, bilim ve sanat dünyası için sürekli cazibe merkezi olan bir üniversite...