Kişilik

Algı nedir? Algı düzeyleri nelerdir?

Her insanın algılama düzeyleri farklıdır. Algı bir şeyi anlayabilme kavrayabilmektir. Akıl ve idrak ile ilgili bir kavramdır. Eskilerinin akıl ve fikir diye tabir ettikleri muhteşem ikilinin AKIL kısmını temsil etmektedir.

Günümüzde bir çok noktada algı kelimesi kullanılmaktadır. Herkes herşeyi aynı seviyede ve düzeyde anlayamaz kavrayamaz ve algılayamaz.

Algı da en kilit noktalardan birisi tecrübelerimizdir. Bilgi ve tecrübe bir konuya algılama biçimimizi etkilemektedir.

Diğer bir nokta ise bilgi birikim ve tecrübeden bağımsız temel algı biçimleri de söz konusu olabilir. Bunu doğuştan geldiğini iddia edenler oldugu gibi sonradan zaman ile kazanılmış kazanım da olabilir.

Tatmin nedir?

Tatmin, doyuma ulaşmak. Doymak, mutlu olmak, huzurlu olmak, içinin rahatlaması.

İstenilen bir şeyi elde etme yolu ile gönül doygunluğuna ulaşmaktır.

İnsan analizinde en kritik nokta kişinin tatmin duygusunu anlayabilmektir.

İnsan çözümününde bir çok farklı analiz yöntemleri vardır. Her birinin odaklandığı kilit noktalar farklıdır.

Bu odak noktalarından birisi de muhteşem üçlüdür. Tatmin bu muhteşem üçlüden biridir. Diğer ikisi ise kişinin sosyo ekonomik geçmişi ve şefkat duygusudur.

Bu üçlü birbiri ile ilişkili ve birbirini tamamlayan kilit noktalardır.

Sosyoekonomik geçmiş nedir

Sosyo ekonomik geçmiş, kişinin ya da bulunduğu çevresinin ekonomik geçmişidir. Bir insanı anlamak tanımak ve hakkında fikir sahibi olabilmek için dikkate alınması gereken en önemli parametrelerden birisidir.

Özellikle çocukluk döneminde ailesinin ekonomik durumu ve yakın çevresinin arkadaşlarının maddi seviyeleri arasındaki dengeleri de içermektedir.

Ailenin kültüründe derin izler bırakmaktadır. İnsanların aldıkları bir çok kararda sosyo ekonomik geçmişin etkileri gözlemlenmektedir.

Akranları arasındaki ekonomik uçurumlar ve dengesizlikler gelecekteki tüm hayatını etkileyecektir.

Sosyo ekonomik geçmişi analizi, İnsan tanıma anlama ve çözme yolunda şefkat ve tatmin duygusunun yanında en etkin üçüncül temel araçtır.

Şefkat nedir?

Şefkat kelimesi merhamet ve acıma kelimeleri ile benzer anlam ifade etmektedir.

Şefkatin zuhur ettiği noktalar

1. Sevgi tabanlı şefkat; birine karşı hissedilen yoğun duygu aşk ya da sevgi ile oluşmuş olan şefkat.

2. Acıma duygusu ile oluşan şefkat; acınacak durumda olan, zor durumda olan yardıma muhtaç birine karşı o an hissedilen duygu.

3. Empati ile oluşan şefkat; bir duruma karşı kurulan empati ile karşı tarafı kendi yerine koyma sonucu açığa çıkan şefkat duygusu