Karanlık üç tip ve karanlık küp modeli

Karanlık üçlü diye tabir edilen ve kötü niyetli insanları anlamamızda yardımcı olan 3 temel kişilik yapısı bulunmakta.

Bunlar Makyavelist, Narsist ve Psikopat kişilikler.

Makyavelist kişilikleri tarif eden makyavelist kelimesi, italyan Niccolò Machiavelli'ye atfen verilmiş isimdir. Temelde belirli bir plan ve strateji taktik ile hareket eden tamamen kişisel çıkar ve hedeflerini düşünen bir amaç doğrultusunda hareket eden kişilere denir. Kurnazlığın ileri boyutu. Tilki kişilikler. Manipülasyoncular.

Makyavelizm olarakta tarif edilen bir akım vardır. Ve bu konuda yazılmış kitaplar vs bir çok kaynak mevcuttur. Bizdeki adı ile siyaset ilmi olarakta geçer. Politika ve siyaset dilinin özü tamamen makyavelist yaklaşımdır. Aynı şekilde reklam sektörü gibi ticari bakış açılarını da bu çerçevede bakabilirsiniz.

Kişiler sadece kendi keselerini düşünür ancak bunu da akıl ve mantık katarak yaparlar. Akılcılık ve zeka önplandadır.

Narsist'lik ismini yunan mitelojisindeki Narkissos karakterinden almaktadır. Kişinin kendisini sevmesi beğenmesi merkezli ortaya çıkan bir kavramdır. Narsistler diye tarif edilen ve meşhur olan hali ise biraz galatlaşmış ve taşıdığı anlamın ötesine geçmiştir. İnsanları sömürmek kullanmak onları hiç düşünmemek vs vs.

Narsizm daha çok eylemse ve uygulamalarda ortaya çıktığı görülmektedir. Makyavelistlerde bir zeka akıl ve mantık önplanda iken narsistlerde direk harekete geçmek eylem ve davranışlar önplandadır. Tabiki bunu bir çok kişi farklı kelime ve kavramlarla ifade edecektir. Farklı tanımlar ortaya çıkacaktır. Bencillik kendini düşünme vs gibi kelimelerle de anlatılabilir. Ancak EGO bambaşka bir şeydir.

Psikopatlık daha cok duygu boyutunda gözlemlenmekte ve duygusal derinlik söz konusu. Duygu eksikliği ve empati yoksunluğu vs durumlar gözlemlenmektedir. Duygu sömürücüleri.

*

Burada bu 3 farklı kişilik yapısının bir kişide bulunup bulunmama durumuna göre bir küp inşa edilmiş. Ve bu küpe göre 8 farklı kişilik tipi ortaya çıkmıştır.

Bu kişilik tipleri karanlık kişiliklerdir. Ve aşağıdaki mantılateye göre yapılanmıştır. Bunu enneagram mantığına göre de 9 tip yapıp kanatlar vs de inşa edilebilir. Ancak burada küp modeli uygulanmıştır. Ve bu modele göre de 8 tip inşa edilmiştir.


Özetle 8 karanlık karakterler:

1. Mnp :: Makyavelist kişilik tipi
2. mNp :: Narsist kişilik tipi
3. mnP :: Psikopatik kişilik tipi

4. MNp :: Manipülatif Narsist kişilik tipi
5. mNP :: Psikopatik Narsist kişilik tipi
6. MnP :: Anti-Sosyal kişilik tipi
7. MNP :: Zararlı kişilik tipi. Münafık.
8. mnp :: Kabul edilebilir kişilik tipi

Yukarıda m-n-p harfleri Makyavelist, Narsist ve Psikopat kelimelerinin ilk harfleridir. Büyük harfle yazılanda o kişilik o kişide baskın demektir.


Başka bir perspektiften bakacak olursak; Münafıklığın üç alameti;

(M) - Konuştugunda yalan söyler
(N) - Emaneti hiyanet eder
(P) - Verdiği sözde durmaz

Bazen özümüzde kendi kaynaklarımızda o kadar derinlemesine hazine ve bilgi dolu ki, Makyavelist, Narsist ve Psikopat kişiliklerin bizi kendi kültürümüze ne kadar yabancılaştırdığını anlamaktan bile aciz kalabiliyoruz.

Münafık kavramını sadece inanç boyutunda algılıyorsak çok şey kaçırıyoruz demektir. İnanıyormuş gibi gözükmek sonuctur. Sebebleri ise yukarıdadır. Bir münafağın anitomisi yukarıda. Kültürel olarak olaya bakarsak yukarıda 8 tip münafık listesi oluşturmuş olduk.

Nifak ehli fitneciler.. ve gerçek yüzleri.