Zengin olmanın sırrı ve para haritası nedir

Her insan rahat bir maddi hayatı olmasını ister. Ekonomik özgürlüğe erişebilmek için bir çaba ve gayret içersindedir.

Bu süreçte gözden kaçan ve farkında olmadığımız bir kritik nokta vardır. Para haritaları..

Her insanın paraya dair bakış açısını ve para harcama alışkanlıklarını içeren veri bütününe para haritası diye adlandırılmaktadır.

Tıpkı kişilik tipleri mizaç ve karakterler gibi, insanların da doğuştan, genlerden ve sonradan kazanılmış birikimlerinin bir araya gelmesi ile para haritası tipi oluşur.

İnsanların zenginliğe ulaşması için sahip oldugu "para haritası" o kişinin zenginliğe ve varlığa ulaşması için sebeptir. Yaptığı iş, çalıştığı alan, saha, aile birikimi, eğitimi ise bir yanılsamadır.

Tavuk - yumurta hikayesi gibi olaya bakabilirsiniz. Kimileri derki kişi işi mesleği ve şansı sonucu zenginleşir. Kimileri der ki kişinin arkaplanda zenginliğe götüren bir hayat felsefesi, dünya görüşü, inanç değerleri ve kişiliği vardır. Bunlara sahip olduğu için zengin olur.

Para haritası belirli başlı konularda insanın temel düşünce yapısı ve algısıdır. Bakış açılarını içerir.

A konusunda zengin olan şöyle düşünürken, fakir olan böyle düşünür gibi ana bir yapıya sahiptir.

Ve temel düşünce yapıları ve davranışlar bir araya gelerek kişiye özgü para haritaları ortaya çıkar.

Örneğin şu yazıyı okurken, yukarıdaki fikirleri düşünceleri yorumlama şekliniz anlayışınız da sizin para haritanızı oluşturmaktadır.

Bu yazıyı okurken aklınıza gelen her düşünce fikir itiraz ya da kabul sizin bilinçaltınızdaki temel para haritası yapınızdan beslenmektedir.

Bu düşüncelerinizi yazarak konu üzerinde bizimle istişare edebilirsiniz.

Aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz. Konuyla alakalı paylaşımlarımız devam ediyor. Takipte kalınız.