Şefkat nedir?

Şefkat kelimesi merhamet ve acıma kelimeleri ile benzer anlam ifade etmektedir.

Şefkatin zuhur ettiği noktalar

1. Sevgi tabanlı şefkat; birine karşı hissedilen yoğun duygu aşk ya da sevgi ile oluşmuş olan şefkat.

2. Acıma duygusu ile oluşan şefkat; acınacak durumda olan, zor durumda olan yardıma muhtaç birine karşı o an hissedilen duygu.

3. Empati ile oluşan şefkat; bir duruma karşı kurulan empati ile karşı tarafı kendi yerine koyma sonucu açığa çıkan şefkat duygusu

4. Merhamet sonucu oluşan şefkat. Birini merhamet etmek, affetmek.

5. Aidiyet sonucu ortaya çıkan şefkat. Kendi taraftarı, dostu, tanıdığı ve yakına karşı hissedilen şefkat.

5. Yalancı şefkatler. Çıkar ve menfaatler ile ya da öğrenilmiş şefkatli yaklaşımlar bu gruba girmektedir.

*

Şefkat her insanda eşit düzeyde değildir.

Bazı insanlarda yoğun olarak var iken bazı insanlar da asla şefkat izi dahi göremezsiniz.

Narsizim gibi acımasız ve sömürücü kişilik tiplerinde genelde şefkat yoksunluğu gözlemlenmektedir.

Bir insanı anlamak tanımak ve gözlemlemek için ilk odaklanılması gereken noktalardan birisi de şefkat duygusudur.

En basit yol ile kişinin hiç bir çıkarı olmadığı kişiye karşı olan tutum ve davranışları gözlemlenebilir.

Hayvanlara yaklaşımları izlenebilir.