Düşünce ve eylemlerimizi etkileyen 7 unsur

İnsanlar, düşünceleri, davranışları ve tepkileriyle karmaşık varlıklardır. Her insan, farklı bir kişilik yapısına ve yaşam deneyimlerine sahiptir. Ancak, kişilik tiplerinin ötesinde, insanların anlık düşünce, tepki ve tutumlarını belirleyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar, insanların karar verme sürecini ve hareketlerini etkiler. Bu yazıda, insanların anlık düşünce, tepki ve tutumlarını belirleyen üç ana unsur ve dört yardımcı unsur ele alınacaktır.

Özgüven, güven ve kendine yetme, ilgi seviyesi üç ana unsurken, çaba, haklı çıkarma ve rasyonelleştirme, inanç ve değerler, ruh hali ise yardımcı unsurlardır. Her bir unsur, insanların tepki, yaklaşım ve düşüncelerini belirleyen temel bileşenlerdir. Bu yazıda, insanların düşünce ve davranışlarını anlamak ve anlamlandırmak için bu unsurların farkında olması gerekmektedir.. Bu farkındalık, insanlarla daha iyi iletişim kurmayı ve onları daha iyi anlamayı sağlayacaktır.

İnsanların kişilik tipleri, MBTI gibi araçlarla ölçülebilir olsa da, kişilerin anlık tepki, yaklaşım ve düşünceleri bu ölçümlerle tam olarak ifade edilemez. Çünkü insanlar, anlık olarak değişen birçok psikolojik değişkene sahiptirler. Bu değişkenler, insanların düşünce, karar verme ve davranış süreçlerini etkiler.

Özgüven, kişinin kendisini sevme ve mutluluğa hak ettini inanma derecesi olarak tanımlanabilir. Bu, kişinin kendisine olan güveni ve kendine saygısıyla doğrudan ilişkilidir. Kişi ne kadar yüksek bir özgüvene sahipse, o kadar mutlu ve başarılı olma eğilimindedir.

Güven ve kendine yetme, insanların belli bir durumda kendini yetkin ve etkili hissetmesi ile ilgilidir. Bu, kişinin kendisine güvenmesi ve başarılı olacağına inanmasıyla ilgilidir. Kişi kendine ne kadar güvenirse, o kadar etkili ve başarılı olma eğilimindedir.

İlgi seviyesi, kişinin odak yoğunluğu, merak seviyesi ve risk altında olan şey ve kişinin durumu veya sohbeti umursama durumunu belirleyen bir unsurdur. İnsanların ilgi seviyeleri değişkendir ve ilgi seviyeleri ne kadar yüksekse, o kadar odaklanmış ve dikkatli olma eğilimindedirler.

Çaba, kişinin amaç, hedef ve gayesine ulaşmak için içindeki çaba dürtüsüdür. Bu, kişinin çalışma, duygusal, finansal yatırım vb. konularda çaba gösterme isteğiyle ilgilidir. Kişi ne kadar çok çaba gösterirse, o kadar başarılı olma eğilimindedir.

Haklı çıkarma ve rasyonelleştirme, kişinin kendisinin önceki davranış ve tutumlarını anlamak için gerçekle hiç ya da pek uyuşmayan bir benlik ve dünya imajı oluşturması ve sonrada bunu sürdürmeye eğilimlidir. Kişi kendisini haklı çıkaracak ve yaptığı eylemleri mantıklı rasyonel bir kılıf uydurmaya eğilimlidir.

İnanç ve değerler, gerçeklerle örtüşsün ya da örtüşmesin, kişinin doğru olduğuna inandığı her şeydir. Bu unsurlar, insanların düşüncelerini, inançlarını ve davranışlarını etkiler.

Ruh hali, kişinin şartlarla ilgili mevcut zihin uyumudur. Ruh hali, kişinin şimdi ve gelecekte olacak olaylar tahmin hislerinin umutlu olduğunda pozitif bir ruh hali içinde olmasıyla ilgilidir. Geleceğin karamsar göründüğü durumlarda ise negatif bir ruh hali içinde olma eğilimindedir.

Bu psikolojik değişkenler, insanların düşünce, karar verme ve davranış süreçlerini etkiler.

Bu unsurların her biri, insanların düşünce ve davranışlarını belirleyen temel bileşenlerdir. İnsanların tepki, yaklaşım ve düşünceleri, bu psikolojik değişkenlerin kombinasyonu tarafından belirlenir. Bu nedenle, insanların kişilik tiplerinin ötesinde, bu unsurları anlamak ve farkındalık geliştirmek, insanlarla daha iyi iletişim kurmayı ve onları daha iyi anlamayı sağlayacaktır.

1. Özgüven


Özgüven, kişinin kendisine olan güveni ve kendine saygısıyla doğrudan ilişkilidir. Kendisini sevme ve mutluluğa hak ettini inanma derecesi olarak tanımlanabilir. Kişi ne kadar yüksek bir özgüvene sahipse, o kadar mutlu ve başarılı olma eğilimindedir. Özgüven, insanların karar verme süreçlerini etkiler. Kendine güvenen insanlar, daha cesur ve risk almaya daha yatkın olabilirler. Örneğin, bir iş görüşmesinde kendine güvenen bir kişi, daha iyi performans gösterebilir ve işi almak için daha olumlu bir etki bırakabilir.

2. Güven ve Kendine Yetme


Güven ve kendine yetme, kişinin kendisini yetkin ve etkili hissetmesi ile ilgilidir. Kişi kendisine ne kadar güvenirse, o kadar etkili ve başarılı olma eğilimindedir. Güven ve kendine yetme, insanların karar verme süreçlerini etkiler. Kendine yeten insanlar, daha az yönlendirmeye ve dış faktörlere ihtiyaç duyarlar ve kendi kararlarını daha doğru bir şekilde verebilirler. Örneğin, bir iş projesi için çalışırken kendine yeten bir kişi, kendi planını oluşturabilir ve projeyi daha etkili bir şekilde yönetebilir.

3. İlgi Seviyesi


İlgi seviyesi, kişinin odak yoğunluğu, merak seviyesi ve risk altında olan şey ve kişinin durumu veya sohbeti umursama durumunu belirleyen bir unsurdur. İnsanların ilgi seviyeleri değişkendir ve ilgi seviyeleri ne kadar yüksekse, o kadar odaklanmış ve dikkatli olma eğilimindedirler. İlgi seviyesi, insanların karar verme süreçlerini etkiler. Örneğin, bir iş toplantısında bir kişinin ilgi seviyesi yüksekse, o kişi daha dikkatli dinleyebilir ve daha akılcı bir şekilde karar verebilir.

4. Çaba


Çaba, kişinin amaç, hedef ve gayesine ulaşmak için içindeki çaba dürtüsüdür. Kişi ne kadar çok çaba gösterirse, o kadar başarılı olma eğilimindedir. Çaba, insanların karar verme süreçlerini etkiler. Çaba gösteren insanlar, daha istekli ve motive olabilirler ve hedeflerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilirler. Örneğin, bir projenin başarılı olması için yoğun bir çalışma ve çaba gereklidir.

5. Haklı Çıkarma ve Rasyonelleştirme


Haklı çıkarma ve rasyonelleştirme, kişinin kendisinin önceki davranış ve tutumlarını anlamak için gerçekle hiç ya da pek uyuşmayan bir benlik ve dünya imajı oluşturması ve sonrada bunu sürdürmeye eğilimlidir. Kişi kendisini haklı çıkaracak ve yaptığı eylemleri mantıklı, rasyonel bir kılıf uydurmaya eğilimlidir. Bu, insanların karar verme süreçlerini etkiler. Kişi, kendisine ve eylemlerine dair yanlış bir algıya sahipse, yanlış kararlar alabilir ve hatalar yapabilir. Örneğin, bir kişi bir proje hakkında yanlış bir görüşe sahipse, bu görüşünden dolayı yanlış kararlar alabilir ve projenin başarısız olmasına neden olabilir.

6. İnanç ve Değerler


İnanç ve değerler, gerçeklerle örtüşsün ya da örtüşmesin, kişinin doğru olduğuna inandığı her şeydir. Bu unsurlar, insanların düşüncelerini, inançlarını ve davranışlarını etkiler. İnanç ve değerler, insanların karar verme süreçlerini etkiler. İnanç ve değerler, kişilerin düşünce ve davranışlarını belirleyen temel unsurlardır. Örneğin, bir kişinin değerleri, iş seçimi, arkadaş seçimi gibi karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynayabilir.

7. Ruh Hali


Ruh hali, kişinin şartlarla ilgili mevcut zihin uyumudur. Ruh hali, kişinin şimdi ve gelecekte olacak olaylar tahmin hislerinin umutlu olduğunda pozitif bir ruh hali içinde olmasıyla ilgilidir. Geleceğin karamsar göründüğü durumlarda ise negatif bir ruh hali içinde olma eğilimindedir. Ruh hali, insanların karar verme süreçlerini etkiler. Ruh hali, kişinin düşünce ve davranışlarını belirleyen temel unsurlardan biridir. Örneğin, bir kişi kötü bir gün geçirirse, bu onun karar verme sürecini etkileyebilir ve yanlış kararlar almasına neden olabilir.

Yukarıdaki unsurlar, insanların düşünce, karar verme ve davranış süreçlerini etkiler. Her bir unsur, insanların tepki, yaklaşım ve düşüncelerini belirleyen temel bileşenlerdir. Bu nedenle, insanların kişilik tiplerinin ötesinde, bu unsurları anlamak ve farkındalık geliştirmek, insanlarla daha iyi iletişim kurmayı ve onları daha iyi anlamayı sağlayacaktır. Örneğin, bir kişinin özgüven eksikliği nedeniyle bir iş görüşmesinde zorluk çekmesi durumunda, karşısındaki kişi ona daha fazla güven vererek yardımcı olabilir. Veya birinin ilgi seviyesinin düşük olduğu bir toplantıda, daha ilgi çekici bir şekilde konuşarak onu dahil edebilirsiniz.

Ayrıca, bu unsurların birbirleriyle ilişkili olduğunu ve bir unsurun diğerini etkileyebileceğini de unutmamak gerekir. Örneğin, bir kişinin özgüveni düşükse, çabası da düşük olabilir ve bunun sonucunda da karar verme sürecinde zorlanabilir. Ya da bir kişinin ruh hali negatifse, ilgi seviyesi de düşük olabilir ve karar verme sürecinde dikkati dağılabilir.

Sonuç olarak, insanların tepki, yaklaşım ve düşüncelerini belirleyen unsurlar, kişilik tiplerinin ötesinde önemli bir role sahiptir. İnsanların düşünce ve davranışlarını anlamak ve anlamlandırmak için bu unsurların farkında olmak önemlidir. Bu farkındalık, insanlarla daha iyi iletişim kurmayı ve onları daha iyi anlamayı sağlayacaktır.