OCEAN kişilik tiplemesi nasıl üretildi?

OCEAN kişilik tiplemeleri, 5 Faktör Kişilik Kuramı, Beş büyük kişilik özelliği, Beş Faktör Modeli, Beş Etmen Modeli ya da kişilik ölçeği gibi farklı isimlerle ifade edilmektedir.

Big Five'da meşhur olan adlarından biridir. Beş büyük.. Her ne kadar geliştiricileri asla kabul etmeselerde MBTI kişilik analiz sisteminden hiç bir farkı yoktur. MBTI da dahil modern bir çok kişilik analiz sistemi ibni Sina'nın insan analiz sistemine dayanmaktadır. Ateş, Su, Toprak ve hava..

Sunumlar kendi içersinde farklılıklar göstermekte, kelimeler değişmekte, yeni kavramlar üretilip onun üzerinde yepyeni bir şeymiş gibi lanse edilmektedir.

MBTI, Carl Jung'ın psikolojiye dayalı kişilik gruplamasından ortaya çıkmıştır. Ocean da aynı şeylerin etrafında dönüyor olsada temel olarak kelimelere odaklanılmıştır.

Araştırmalarda sözlüklerde geçen tüm kelimeler mercek altına alınmışç 17.953 gibi ciddi bir kelime grubu oluşturulmuş. Daha sonra bu kelimeler 4.504'e kadar düşürülmüştür. Sonraki çalışmalarda bu kelime grupları 171'e kadar indirilmiş. vs. vs.

Yapılan anketler ve çalışmalarda 3000 tane kelime üzerinden kapı kapı dolaşarak insanlara sorular sorulmuş. Ve bu yolla ortak noktalar yakalanmaya çalışılmıştır.

Sonuc olarak tüm gelişim sürecinde ortaya 5 temel faktör üzerine odaklanıldı.

O : Açıklık ( N ---- S )
C : Sorumluluk ( J ---- P )
E : Dışadönüklük ( E ---- I )
A : Uyumluluk ( F ---- T )
N : Nevrotiklik ( - )

olarak isimlendirilen bu beş faktör, parantez için MBTI eşdeğer karşılıkları da yer almaktadır.

OCEAN'cılar hemen itiraz edecek bir çok farklılıkları ortaya atacaklardır. Her ikisinin yeri ve bilgi birikimi farklıdır. Önemli olan her ikisini kullanabilecek beceri ve yeteneğe erişebilmektir. Birbirini tamamlayan analiz sistemleridir.

Perde arkasında üretim sürecini hiç bir zaman bilemeyiz. Bize anlatılan hikayelerin de gerçekliği tartışılır. Ancak ortada yıllara dayanan cok derin çaba ve emek vardır.

Bugün OCEAN'ın bir çok farklı varyantları vardır. 30'dan fazla populer bilindik ocean sistemi var. Yanlarına farklı harfler ekleyerek farklı alanlarda testleri yapılmaktadır.

Twitter, facebook gibi sosyal medya siteleri ocean ve bir kaç analiz sisteminden geliştirdikleri yöntemlerle kullanıcı demografisini oluşturmaktadır. Bu yolla reklam gösterimi ve seçim manipülasyonları gibi gizli işlere kalkışmaktıkları haberlere düşmüştü..

İnsanları anlama ve tanımada kesinlikle kullanılabilecek araçtır. Bir insanın ocean seviyelerini belki tespit etmek ayrı bir uzmanlık gerektirebilir, ancak insanları çözerken nelere odaklanılması gerektiğinin bilincinde olmak hayat kurtarır..