Aciz.Net

Aciz Nedir ve Anlamı

Aciz kelimesi arapça kökenli olup gücünün yetmemesi acziyet çaresizlik anlamlarına gelmektedir.

Acizin osmanlıca yazılışı عاجز şeklindedir.

Karanlık üç tip ve karanlık küp modeli

Karanlık üçlü diye tabir edilen ve kötü niyetli insanları anlamamızda yardımcı olan 3 temel kişilik yapısı bulunmakta.

Bunlar Makyavelist, Narsist ve Psikopat kişilikler.

Makyavelist kişilikleri tarif eden makyavelist kelimesi, italyan Niccolò Machiavelli'ye atfen verilmiş isimdir. Temelde belirli bir plan ve strateji taktik ile hareket eden tamamen kişisel çıkar ve hedeflerini düşünen bir amaç doğrultusunda hareket eden kişilere denir.

Makyavelizm olarakta tarif edilen bir akım vardır. Ve bu konuda yazılmış kitaplar vs bir çok kaynak mevcuttur. Bizdeki adı ile siyaset ilmi olarakta geçer. Politika ve siyaset dilinin özü tamamen makyavelist yaklaşımdır. Aynı şekilde reklam sektörü gibi ticari bakış açılarını da bu çerçevede bakabilirsiniz.

Beynimizin 6 duygusal stili

Richard Davidson yıllara dayanen beyin araştırmaları sonrasında beynimize dair çok ilginç keşiflere ulaştı. Bir çok kişilik envanteri ve tipleri gözleme dayalı geliştirilmiş sistemlerdir. Dış dünyadaki verilere odaklanarak kategorizasyonlar geliştirilmiştir. Ve neredeyse tamamı kadim bilgilerin tekrar işlenip yeni kavramlarla yoğrulması ile inşa edilmiştir.

Richard Davidson ise kişilik analiz sistemlerini bambaşka boyuta taşımış durumda. Labaratuvar ortamında insan beyninin uzun yıllara dayalı incelenmesi sonrasında ortaya konmuş verileri bir araya getirmiştir. Tasavvuf ve rabıta kültürü ile de ilginç bağlantılarını keşfedeceğiniz bu hiyarerşi sizde yeni ufuklar açacaktır.

Sosyonik kişilik tiplemesi nedir?

Sosyonik, insanların psikolojik tiplerini ve aralarındaki ilişkileri analiz etmeyi amaçlayan bir sosyal bilim teorisi ve yöntemidir. MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) gibi, sosyonik de Carl Gustav Jung'un tipolojisi üzerinde kurulmuştur, ancak Viktor Gulenko ve Aushra Augustinavichute gibi diğer teorisyenlerin çalışmalarıyla geliştirilmiştir.

Sosyonikte, insanların kişilik tipleri 16 farklı tip olarak sınıflandırılır. Bu tipler, insanların bilgiyi işleme ve iletişim kurma şekillerini belirleyen dört temel işlevden oluşur: düşünme, hissetme, sezgi ve duyu. Bu işlevler ekstraverte ve intraverte olarak ayrılabilir. Böylece, her kişilik tipi, dört işlevin her birinin ekstraverte veya intraverte versiyonlarından ikisini içerir.

Baştan çıkarıcı dokuz tip hakkında bilgi

Robert Greene göre dokuz tane baştan çıkarıcı kişilik tipi vardır. Bu dokuz tip aşağıda oldugu gibidir.

Deniz Perisi (The Siren)
Rake (Çapkın) (The Rake)
İdeal Aşık (The Ideal Lover)
Koket (The Dandy)
Doğal (The Natural)
Şarlatan (The Coquette)
Şarmer (The Charmer)
Karizmatik (The Charismatic)
Yıldız (The Star)

Sevgiyi gösteren 6 kritik işaret

Sevgi, insanların hayatındaki en önemli duygulardan biridir ve mutlu ve sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından birini oluşturur. Ancak sevgi, herkes için farklı şekillerde ifade edilebilir ve anlaşılabilir. David Liberman, "Aklındakini Okuyabilirim" adlı kitabında, sevgiye dair altı kritik noktaya değinir: ilgi, sadakat, dürüstlük, gurur, fedakarlık ve saygı.

İlgi, birinin seninle ilgilenmesi, zaman ayırması, yakınlık ve göz teması gibi unsurları içerirken, sadakat sırlarını saklamak, bağlılık ve koruma gibi unsurları kapsar. Dürüstlük ise, açık ve dürüst bir iletişim, şeffaflık ve gizlememe gibi özellikleri içerir. Gurur, başarılarını sahiplenmek, kıskanmamak ve övünmek gibi unsurları kapsarken, fedakarlık ise, çabalamak, emek vermek ve fedakarlık yapmak gibi unsurları içerir. Son olarak, saygı, fikirlerine, kararlarına, isteklerine ve arzularına saygı duymak gibi unsurları içerir.

Altı tip temel motivasyon kaynağı

Motivasyon ile ilgili yapılan çalışmalarda, kişilerin motivasyon tiplemeleri için bazı araçlar kullanılmakta.

Kullanılan bu araçlardan birisi de Eduard Spranger tarafından geliştirilen altı tip te yer almaktadır.

Bu altı tip aşağıda yer almaktadır.

- Teorik: Başat ilgi alanı doğruluğun bulunması olan kimseler.

- Ekonomik: Faydalı olan şeyler ile ilgilenenler.

- Estetik: En üstün değeri düzen ve uyum olanlar.

Zengin olmanın sırrı ve para haritası nedir

Her insan rahat bir maddi hayatı olmasını ister. Ekonomik özgürlüğe erişebilmek için bir çaba ve gayret içersindedir.

Bu süreçte gözden kaçan ve farkında olmadığımız bir kritik nokta vardır. Para haritaları..

Her insanın paraya dair bakış açısını ve para harcama alışkanlıklarını içeren veri bütününe para haritası diye adlandırılmaktadır.

Tıpkı kişilik tipleri mizaç ve karakterler gibi, insanların da doğuştan, genlerden ve sonradan kazanılmış birikimlerinin bir araya gelmesi ile para haritası tipi oluşur.

Mutluluk üzerinde dört hormonun rolü

Mutluluk hormonları olarakta bilinen dört hormon. Endorfin, dopamin, serotonin ve oksitosin

İnsan beyni üzerinde yapılan araştırmalarda hormonların hayatımızın etkisi incelenmiş. Sonuç olarak bir çok farklı hormonlar olsa da bu dört hormon kritik noktada olduğu gözlemlenmiş. boşanmaya kadar giden bir çok kararlarımızdaki gizli etkileri görülmüştür.


Serotonin hormonu sosyal statü ile ilişkilendirilmiş. Takdir edilme, alkışlanma sevilme dürtümüzle ilişkili. Beğenildiğinizde takdir edildiğinizde beynimizde salgılanan bir horman. Aşağılandığımızda hakaret edildiğimizde ise yoksun kaldığımız hormon.

Beş sevgi dilinde de geçen onaylanma ve takdir dili Serotonin hormonu ile ilişkili. Eğer hayat arkadaşınızı aşağılıyor eziyor ya da küçümsüyorsanız tekrar düşününüz derim.

Başarılı olmanın sırrı ve 10 bin saat teorisi

Başarılı bir insan olmak, hayatta tuttuğunu koparan biri olmanın sırrı 10bin saatte gizli. Bazı insanlar diğerlerine göre neden daha çok başarılı? Onları bu kadar başarılı yapan sır nedir?

10 bin saat teorisi işte bu başarıyı anlamak için bir mihenk taşıdır. Teoriye dair çok farklı yaklaşımlar olsada bizim için teorinin doğruluğu ya da isabet oranı değil. Bu teori ile kazanacağımız yeni bir bakış açısı çok daha önemlidir.

Çıraklık, kalfalık ve ustalık sürecini çok daha iyi anlayabilmemizi sağlamaktadır.

80/20 kuralı nedir? Nasıl kullanılır?

80/20 kuralı Pareto İlkesi olarak adlandırılır. Aynı zamanda "Önemli Azın Yasası” ya da “Etken Seyrekliği İlkesi” gibi şeklinde de ifade edenler olacaktır. Genelde İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto adı ile isimlendirilmektedir. Bilindik adı ile ise seksene yirmi kuralıdır.

Azınlığın çoğunluk üzerinde hükmünü dile getiriyor. Aslında her alanda her sahada mihenk taşı olarak incelenebilir. Pozitif anlamda da negatif anlamda analizler yapılabilir. Türkiyenin nüfusunun yüzde 20 istanbulda yaşar.. İstanbul türk ekonomisinin %80'nini yüklenir.. Bir ülkenin zenginleri yüzde 20'dir.. vs gibi

İş yerinde çalışan 100 personelden 20 tanesi kaliteli iş yapar, 80 tanesinin performansı düşüktür gibi algoritmik mantık vardır.

OCEAN kişilik tiplemesi nasıl üretildi?

OCEAN kişilik tiplemOCEAN kişilik tiplemeleri, 5 Faktör Kişilik Kuramı, Beş büyük kişilik özelliği, Beş Faktör Modeli, Beş Etmen Modeli ya da kişilik ölçeği gibi farklı isimlerle ifade edilmektedir.

Big Five'da meşhur olan adlarından biridir. Beş büyük.. Her ne kadar geliştiricileri asla kabul etmeselerde MBTI kişilik analiz sisteminden hiç bir farkı yoktur. MBTI da dahil modern bir çok kişilik analiz sistemi ibni Sina'nın insan analiz sistemine dayanmaktadır. Ateş, Su, Toprak ve hava..

Sunumlar kendi içersinde farklılıklar göstermekte, kelimeler değişmekte, yeni kavramlar üretilip onun üzerinde yepyeni bir şeymiş gibi lanse edilmektedir.

MBTI, Carl Jung'ın psikolojiye dayalı kişilik gruplamasından ortaya çıkmıştır. Ocean da aynı şeylerin etrafında dönüyor olsada temel olarak kelimelere odaklanılmıştır.
esi nasıl üretildi?

Dört kişilik eğilimi nedir? Ve mantığı

Kişilik ve insanlara dair bir çok farklı kişilik analiz sistemleri bulunmakta. Her bir kişilik analiz sisteminin odaklandığı temel noktalar var. Ve insanlarda o odak noktalarının seviyesine göre kategorize etmektedir.

Dört kişilik eğilimi de bu yapılardan bir tanesidir. Çok fazlı dörtleme olduğu için, burada anlatmak istediğimiz Gretchen Rubin tarafından geliştirilmiş eğilimleri anlatacağız. Ve bu dört eğilimin MBTI ve diğerleri ile de benzerlikler olduğu için sonunda bu kısmada gireceğiz.

Gretchen Rubin burada insanlar beklentiler odaklı analiz etmiştir. İki temel yapı çekirdeği oluşturmuştur.

Kendini gerçekleştiren kehanet gerçeği

Populer olan söylemlerden birisi de kendisini gerçekleştiren kehanet. Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan söyleminin vucüt bulmuş halidir.

Bir olay konu mesele hadise üzerine önceden öngörüde bulunmak üzerinde olasılık ihtimal atmak, ve sonrasında bunun gerçekleşmesi. Ve ben demiştim denmesi.

Bazılarına göre şom ağızlılık. Ben demiştimcilik vs. Bu konuyla alakalı bir çok farklı grup kategori tiplemeler yapılabilir.

Ancak bu olay, gelecekte gerçekleşecek bir olay ve hadise ile alakalı şimdiden fikir beyan etmek ve bu ortaya attığı fikir ve teorinin gerçekleşmesidir.

Bu hadise her kişi ve her tipte aynı işlemez.

Bazı insanlar neden çift kişiliklidir?

Bazen etrafımızdaki insanların tanıdığımızdan çok farklı kişilik sergilediğini gözlemleriz. Bu sürece farklı kelime kavram ve tanımlarla anlatmaya ve sorgulamaya çalışabiliriz. Bu değişimin bir çok nedeni olabilir çıkarcılık vs gibi.

Bu kişilik değişimini gözlemleyebilmek ve daha iyi anlamladırabilmek için bilmemiz gereken önemli bir bilgi var. Bu bilgiyi sahip olduğunuzda bu kişilik değişimini daha sağlıklı teşhis etme beceriniz artımış olacak.

Bu kilit nokta, insanların stresli ya da aşırı mutlu oldukları devrelerde farklı kişilikler sergiliyor olmaları.