Algı nedir? Algı düzeyleri nelerdir?

Her insanın algılama düzeyleri farklıdır. Algı bir şeyi anlayabilme kavrayabilmektir. Akıl ve idrak ile ilgili bir kavramdır. Eskilerinin akıl ve fikir diye tabir ettikleri muhteşem ikilinin AKIL kısmını temsil etmektedir.

Günümüzde bir çok noktada algı kelimesi kullanılmaktadır. Herkes herşeyi aynı seviyede ve düzeyde anlayamaz kavrayamaz ve algılayamaz.

Algı da en kilit noktalardan birisi tecrübelerimizdir. Bilgi ve tecrübe bir konuya algılama biçimimizi etkilemektedir.

Diğer bir nokta ise bilgi birikim ve tecrübeden bağımsız temel algı biçimleri de söz konusu olabilir. Bunu doğuştan geldiğini iddia edenler oldugu gibi sonradan zaman ile kazanılmış kazanım da olabilir.

En merkezi algılama kutupları ise soyut algılayabilme ve somut algılayabilmedir.

Kişilerde soyut ve somut algı düzeyleri farklıdır. Ve yaşa göre de bu algı düzeyinde değişim olabilir.

İnsan analizi ve çözümleme sürecinde bakılabilecek en kritik noktalardan birisi de kişinin algı eksenindeki pozisyonudur. bunu bir bakışta anlayabilmek imkansız gibi görülebilir.

Carl Jung'da bu konular üzerinde çalışmalar yapmıştır. Ve bu algılama şeklini iki kutup isim de gruplamıştır. Carl Jung'un verdiği isimler Duyusallık(S) ve sezgisellik(N) kelimeleri ile ifade edilmektedir.

Yine İmam Rabbani hz.leri bu algı biçimini Akl-ı Maaş ve Akl-ı Maad kavramları ile anlatmaktadır.

Tasavvuf'ta yer alan dünya ve ahıret kavramları da buna birer örnektir.

Dünya somut elle tutulur gerçek ve real olan görülen bilinen nesnelere temsil ederken, AHIRET ise, adı üzere sonrayı yarını henüz gerçekleşmemiş ama elbet bir gün muhakak gelecek olan uzaktaki soyut bir zamanı ve kavramı ifade etmektedir.

*

Carl Jung içedönük ve dışadönük kavramı ile birlikte algı düzeyini dört farklı gruba ayırmıştır..

Sezgisellik (N) :: İçe Dönük Sezgisellik (Ni) ve Dışadönük Sezgisellik (Ne)

Duyusallık (S) :: İçe Dönük Duyusallık (Si) ve Dışadönük Duyusallık (Se)

MBTI kişilik analiz sistemi de bu temel yapı üzerine inşa edilmiştir.


*

OCEAN kişilik anali sisteminde O harfi ile.. Açıklık ile tarif edilmiştir.

HEXACO kişik analiz sisteminde de yine O harfi ile tarif edilmiştir.

*

Akıl/Algı süreci özetle bu şekildedir. İnsanları anlamak ve kavramak için müthiş bir yardımcı araçtır.

Detaylı bilgi ve merak ettiğiniz noktalar ile alakalı sorular sorabilir yorum yapabilirsiniz.