İrade ve Özdisiplin üzerine bilimsel araştırmalar

İrade, hayatımızın birçok alanında etkili olan bir kavramdır. Kendimize hedefler belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için verdiğimiz çaba, öz disiplinimiz ve otokontrolümüzle doğrudan ilişkilidir. İrade gücü, hayatın zorluğu karşısında direnç göstermek, hedefimize ulaşmak için yolumuza devam etmek ve kontrolümüzü sağlamak için gereklidir.

İrade, günlük hayatta alışkanlıklarımızı değiştirerek ya da yeni alışkanlıklar edinerek güçlendirilebilir. Bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar, irade gücünün geliştirilebileceğini göstermektedir. İradeyi etkileyen faktörlerin bilinmesi, irade gücünü koruyan ya da artırıcı etkenlerin kullanılması ve iradeyi zayıflatan unsurlardan kaçınılması, iradeyi güçlendirmek için önemlidir.

Bu yazıda, irade, öz disiplin ve otokontrol konuları üzerine yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarına yer vereceğiz. İrade üzerine yapılan araştırmaların, insan davranışları üzerindeki etkisi ve bu konuda alınabilecek önlemler hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, öz disiplin ve otokontrol ile ilgili deneylerin sonuçlarını inceleyeceğiz ve irade gücünü artırmanın yollarını araştıracağız.

Bu yazı, irade, öz disiplin ve otokontrol konularıyla ilgilenenler için faydalı olacak bir kaynak olacaktır. İrade gücünü artırmak isteyenler, bu yazıda yer alan bilgileri kullanarak kendilerini geliştirebilirler.


İrade, insan davranışlarının ve kararlarının arkasındaki güçtür. İrade, bireyin istekleri, değerleri, inançları, hedefleri ve motivasyonları ile ilgilidir. İrade, kendini kontrol etme, karar verme, hedeflere yönelme ve eyleme geçirme yeteneğiyle ilişkilidir.

İrade ile ilgili kilit noktalar


Kendini Tanıma: İrade, kendini tanıma sürecinin bir parçasıdır. Kişi, güçlü ve zayıf yönlerini, değerlerini, inançlarını ve hedeflerini anlamalıdır. Böylece, kendini tanıyan kişi, doğru kararlar alarak ve hedeflerine doğru ilerleyerek iradesini güçlendirebilir.

Kendine Güven: İrade, kişinin kendine güven duymasıyla ilişkilidir. Kişi, hedeflerine ulaşabileceğine, zorluklarla başa çıkabileceğine ve başarılı olabileceğine inanmalıdır.

Sabır ve Azim: İrade, sabır ve azim gerektirir. Kişi, hedeflerine ulaşmak için zaman ve emek harcamalı, zorluklarla karşılaştığında pes etmemeli ve kendisini motive etmelidir.

Kendini Kontrol Etme: İrade, kendini kontrol etme becerisiyle ilgilidir. Kişi, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını kontrol ederek istediği sonuca ulaşabilir.

Karar Verme: İrade, karar verme sürecinde de önemlidir. Kişi, kendisi için en iyi olanı seçmek için düşünmeli, araştırmalı ve analiz etmelidir.

Olumlu Düşünme: İrade, olumlu düşünme ve pozitif bakış açısı gerektirir. Kişi, kendisine güvenmeli, olumlu düşünmeli ve başarılı olacağına inanmalıdır.

Hedef Belirleme: İrade, hedef belirleme süreciyle de ilgilidir. Kişi, belirlediği hedeflere ulaşmak için iradesini kullanmalı ve bu hedeflere doğru ilerlemek için gereken adımları atmaktan çekinmemelidir.

Sonuç olarak, irade insanın kendini yönetebilmesini, hedeflerine ulaşabilmesini ve başarılı olabilmesini sağlayan önemli bir özelliktir. Kendini tanıma, kendine güven, sabır, azim, kendini kontrol etme, karar verme, olumlu düşünme ve hedef belirleme gibi kilit noktalar iradeyi güçlendirmeye yardımcı olabilir.

İrade (Willpower): İrade, kişinin davranışlarını kontrol edebilme ve isteklerini yerine getirebilme gücüdür.

Azim (Perseverance): Azim, kararlılıkla hedeflerimize ulaşmak için gereken zorlu yolların üstesinden gelme yeteneğidir.

Kendini disipline etme (Self-discipline): Kendini disipline etme, kişinin isteklerine karşı koyma, alışkanlıklarını yönetme ve doğru davranışları benimseme yeteneğidir.

Kararlılık (Determination): Kararlılık, belirlenen hedeflere ulaşmak için gösterilen azim ve kararlılık


*


İrademizi etkileyen faktörler


Stres: Yüksek seviyede stres, irade gücümüzü azaltabilir. Zorlu bir günün ardından, istediğimiz davranışları gerçekleştirmekte daha zorlanabiliriz.

Yorgunluk: Uyku eksikliği ve aşırı yorgunluk, irade gücümüzü azaltabilir. Bu nedenle, uzun süreli zorlu görevlerden sonra veya yeterince uyumadıktan sonra, irade gücümüz azalabilir.

Sağlık sorunları: Bazı sağlık sorunları, özellikle bağımlılık gibi durumlarda, irade gücümüzü azaltabilir ve arzularımızın kontrolünü kaybetmemize neden olabilir.

Diyet: Sağlıksız diyetler, şekerli veya yağlı yiyeceklerin tüketimi, kan şekeri seviyelerimizde dalgalanmalar oluşturarak irade gücümüzü azaltabilir.

Ortam: Bazı ortamlar, özellikle bağımlılık gibi durumlarda, arzularımızı kontrol etmemizi zorlaştırabilir. Bu nedenle, bağımlılıkla mücadele eden kişilerin, bağımlılığı tetikleyen ortamlardan kaçınması önemlidir.

Duygusal durum: Duygusal durumumuz, irade gücümüzü etkileyebilir. Stres, üzüntü veya kaygı gibi duygular, arzularımızın kontrolünü kaybetmemize neden olabilir.

Çevresel etkenler: İş veya sosyal ortamlardaki baskı, insanların davranışlarını kontrol etmelerini zorlaştırabilir.

Bu faktörler, irade gücümüzü etkileyebilir ve istediğimiz davranışları gerçekleştirmekte zorluk çekmemize neden olabilir. Ancak, irade gücümüzü artırmak için stratejiler geliştirerek, bu faktörleri kontrol altında tutabiliriz.

*

İrade gücünü destekleyen, koruyan veya artıran etkenler


Sağlıklı bir diyet: Sağlıklı bir diyet, kan şekeri seviyelerimizi dengeleyerek ve vücudumuzu besleyerek irade gücümüzü artırabilir.

Düzenli egzersiz: Düzenli egzersiz, stresi azaltarak ve beyin sağlığını iyileştirerek irade gücümüzü artırabilir.

Yeterli uyku: Yeterli uyku, vücudumuzu yenileyerek ve dinlenerek irade gücümüzü artırabilir.

Meditasyon veya yoga gibi gevşeme teknikleri: Meditasyon veya yoga gibi gevşeme teknikleri, stresi azaltarak ve zihnimizi sakinleştirerek irade gücümüzü artırabilir.

Hedef belirleme: Hedef belirleme, kişinin motivasyonunu artırarak ve irade gücünü güçlendirerek istenilen davranışları gerçekleştirmeye yardımcı olabilir.

Kendini motive etme: Kendini motive etme, kişinin kendi iç motivasyonunu artırarak irade gücünü artırabilir.

Olumlu düşünce: Olumlu düşünce, kişinin kendine güvenini artırarak irade gücünü artırabilir.

Kendine ödül verme: Kendine ödül verme, kişinin motivasyonunu artırarak ve kendini disipline etmesini kolaylaştırarak irade gücünü artırabilir.

Bu etkenler ve şeyler, irade gücünü destekleyerek, koruyarak veya artırarak, istenilen davranışların gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir.

*

İrade ile ilgili kitaplar


"Öz Düzenleme Yeteneği: Nasıl Çalıştığını, Neden Önemli Olduğunu ve Nasıl Artırabileceğinizi Anlamanız için Gereken Her Şey" - Kelly McGonigal: Kitap, öz disiplinin nasıl çalıştığını, neden önemli olduğunu ve nasıl artırabileceğimizi anlamamızı sağlayan bir rehber niteliğinde.

"Düşünme, Hızlı ve Yavaş" - Daniel Kahneman: Nobel Ödüllü bir ekonomist ve psikolog olan Daniel Kahneman, bu kitapta, düşünmenin hızlı ve yavaş iki sistemi olduğunu ve bu sistemlerin nasıl çalıştığını inceliyor.

"Azim: Tutku ve Kararlılığın Gücü" - Angela Duckworth: Bu kitap, azim ve kararlılığın nasıl geliştirilebileceği üzerine odaklanıyor ve başarıya giden yolda neyin önemli olduğunu inceliyor.

"Alışkanlıkların Gücü: Hayatta ve İş Dünyasında Neden Yaptıklarımızı Yaptığımızı Anlamak" - Charles Duhigg: Kitap, insanların neden belirli alışkanlıklara sahip olduklarını ve bu alışkanlıkları nasıl değiştirebileceklerini ele alıyor.

"Zihinset: Başarı Psikolojisinin Yeni Keşfi" - Carol S. Dweck: Kitap, zihinsetimizin nasıl başarıya veya başarısızlığa yol açabileceği üzerine odaklanıyor ve olumlu bir zihinsetin nasıl geliştirilebileceğini ele alıyor.

"Marshmallow Testi: Kendini Kontrol Etmeyi Öğrenme Sanatı" - Walter Mischel: Kitap, deneyler ve örnekler üzerinden, kendini kontrol etme yeteneğinin nasıl geliştirilebileceğini ve bu yeteneğin hayatta neden önemli olduğunu anlatıyor.

"Atomik Alışkanlıklar: İyi Alışkanlıklar Edinmenin Kolay ve Kanıtlanmış Yolu" - James Clear: Kitap, küçük adımlarla büyük sonuçlar elde etmenin yollarını ele alıyor ve alışkanlıkların nasıl oluşturulabileceğini anlatıyor.

"Öz Disiplin: İnsanın En Büyük Gücünü Keşfetmek" - Roy F. Baumeister ve John Tierney: Kitap, öz disiplinin nasıl geliştirilebileceği üzerine odaklanıyor ve insanın kendi kendini nasıl kontrol edebileceğini inceliyor.

"Daha İyi Olmak İçin: Alışkanlıklarımızı Değiştirmeyi Öğren" - Gretchen Rubin: Kitap, alışkanlıklarımızı değiştirmenin, hayatımızı nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi öğrenmenin bir yolunu sunuyor.

"10 Günde Kendini Disipline Etme: Düşünmekten Yapmaya Nasıl Geçilir?" - Theodore Bryant: Kitap, düşüncelerimizden eyleme geçmenin yollarını ele alıyor ve kişinin kendi kendine disiplinli olmayı nasıl öğrenebileceğini anlatıyor.


*

İrade ile ilgili bilimsel araştırmalar


Roy Baumeister ve arkadaşları, iradenin sınırlı bir kaynak olduğunu ve zorlu zihinsel görevlerin bu kaynağı tükettiğini gösteren bir dizi deney yaptılar. Bu deneyler, irade gücünün tükendiği durumlarda insanların kolayca ötelenen arzularına daha fazla teslim olduğunu göstermiştir.

Angela Duckworth ve Martin Seligman, iradenin "grit" olarak adlandırılan bir özelliğe sahip olduğunu ve bu özelliğin kişinin uzun vadeli hedeflere ulaşmasında önemli bir rol oynadığını belirtmişlerdir. "Grit" terimi, kişinin zorluklarla karşılaştığında, sıkı çalışma, sabır ve azimle hedeflerine doğru ilerlemesi anlamına gelir.

Walter Mischel, Marshmallow Testi olarak bilinen bir deney yaptı. Bu deneyde, bir grup çocuk, bir marshmallowu hemen yemek yerine, bekleyerek bir süre sonra iki marshmallow alabileceği söylendi. Deney, sabırla bekleyen çocukların daha başarılı olduğunu gösterdi ve bu sonuç, irade gücünün önemini vurguladı.

Kathleen Vohs ve arkadaşları, insanların para harcama alışkanlıkları üzerine yaptıkları bir araştırmada, iradenin sınırlı bir kaynak olduğunu ve alışveriş yapmak gibi zorlu bir görevin insanların irade kaynaklarını tükettiğini gösterdiler.

Baumeister ve arkadaşları, irade gücü ile bağlantılı olan bir diğer özellik olan "ego depletion" kavramını geliştirdiler. Bu kavram, insanların kendilerini kontrol etmek için kullandıkları irade kaynaklarının, diğer zorlu görevlerle tükenmesi sonucu, sonraki davranışlarında daha az öz kontrol göstermeleri anlamına gelir.

Mark Muraven ve Roy Baumeister, iradenin kişinin kendini kontrol edebilme yeteneğiyle ilgili olduğunu gösteren bir araştırma yaptılar. Deneyde, irade gücüne ilişkin bir görev tamamladıktan sonra, katılımcıların düşük kalorili yiyeceklere karşı koyma yetenekleri ölçüldü. Sonuçlar, irade gücü görevinin tamamlanmasının ardından, katılımcıların daha az öz kontrol gösterdiğini gösterdi.

Veronika Job ve arkadaşları, iradenin kişinin olumlu düşüncelerini ve hedeflerini oluşturma yeteneğiyle ilişkili olduğunu gösteren bir araştırma yaptılar. Bu araştırmada, katılımcılara olumlu düşünceleri ve hedefleri belirlemeleri istendi. Sonuçlar, olumlu düşüncelerin ve hedeflerin, iradeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu gösterdi.

Ainslie ve Monterosso, iradenin zaman algısı ile ilgili olduğunu gösteren bir araştırma yaptılar. Deneyde, katılımcılara, farklı zaman aralıklarında ödüller sunuldu ve katılımcıların ödüller arasında seçim yapmaları istendi. Sonuçlar, ödüllerin zamanı ile ilgili olarak, katılımcıların seçimlerinde irade gücünün farklı şekillerde etkili olduğunu gösterdi.

Gailliot ve arkadaşları, irade gücünün fizyolojik süreçlerle ilişkili olduğunu gösteren bir araştırma yaptılar. Bu araştırmada, katılımcılara irade gücüne ilişkin bir görev verildi ve sonrasında fizyolojik parametrelerinin ölçüldü. Sonuçlar, irade gücü görevinin tamamlanmasının ardından, katılımcıların kortizol seviyelerinde artış ve kalp atış hızlarında artış olduğunu gösterdi.

Bu araştırmalar, irade kavramının psikoloji, davranışsal ekonomi ve nöroloji gibi birçok disiplinde incelenmesi gerektiğini gösteriyor. İrade gücü, kişinin kendini kontrol etme, hedef belirleme, karar verme ve eyleme geçirme yeteneğiyle ilgilidir ve insan davranışları ve kararları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

*

Marshmallow Testi, 1960'lar


Bu deney, Stanford Üniversitesi'nde Walter Mischel tarafından gerçekleştirildi ve çocukların kendilerini kontrol etme becerilerini ölçmek için yapıldı. Deneyde, çocuklara bir marshmallow verildi ve bir saat boyunca yememeleri istendi. Eğer çocuklar bekleyebilirse, ödülleri iki marshmallow olarak artırılacaktı.

Deney sonucunda, bekleyebilen çocukların daha başarılı oldukları, okulda daha iyi notlar aldıkları ve daha disiplinli oldukları tespit edildi. Bu deney, kendini kontrol etmenin önemini vurgulayan en önemli araştırmalardan biri olarak kabul edilir.

Araştırmacı: Walter Mischel

Kitap: "The Marshmallow Test: Mastering Self-Control" - Walter Mischel


Baumeister ve Tice Deneyi, 1998


Baumeister ve Tice, öz disiplinin bir kaynak tükenmesi olabileceğini düşünerek, bir deney yaptılar. Katılımcılardan, beyin gücünü gerektiren bir görev tamamlamaları istendi. Ardından, katılımcıların bir grubu, beyin gücü gerektirmeyen bir görev yaparken, diğer grup hiçbir şey yapmadı.

Sonuç olarak, beyin gücü gerektiren görevi tamamlayan katılımcıların, beyin gücünü tüketerek, ikinci görevde daha az performans gösterdikleri görüldü. Bu deney, öz disiplinin sınırlı bir kaynak olduğunu ve öz disiplinli davranışların, bu kaynağın tükenmesiyle sınırlı olabileceğini gösterdi.

Araştırmacılar: Roy F. Baumeister ve Dianne M. Tice

Kitap: "Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength" - Roy F. Baumeister and John Tierney

Baumeister ve Heatherton Deneyi, 1996


Bu deneyde, katılımcılara bir yandan çikolata, diğer yandan radikaller hakkında bir makale okumaları istendi. Ardından, katılımcılardan bir bilgisayarda yazı yazmaları ve yazıyı 10 dakika boyunca tamamlamaları istendi.

Sonuç olarak, çikolata yiyen katılımcıların daha uzun süre yazı yazabildiği ve daha yüksek kalitede yazılar yazdığı tespit edildi. Bu deney, zorlu bir görevle karşı karşıya kalan kişilerin, öz disiplinlerini artırmak için küçük ödüllerin (örneğin çikolata) kullanabileceğini ve bu ödüllerin, öz disiplinli davranışları destekleyebileceğini gösterdi.

Araştırmacılar: Roy F. Baumeister ve Todd F. Heatherton

Kitap: "Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength" - Roy F. Baumeister and John Tierney

Job and Dweck Deneyi, 2010


Bu deneyde, katılımcılara bir matematik testi verildi ve daha sonra test sonuçlarına göre zekaları hakkında geri bildirim verildi. Bazı katılımcılara, başarılı oldukları için övgüde bulunuldu, bazılarına ise yeteneklerinin neden olduğu başarılarının övülmesi söylendi.

Sonuç olarak, zeka övgüsü alan katılımcıların, yetenek övgüsü alan katılımcılara göre, sonraki matematik testlerinde daha kötü performans gösterdikleri tespit edildi. Bu deney, övmenin kişinin öz disiplinini nasıl etkileyebileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Joyce E. Bono, Jeffrey B. Arthur, Kristina R. Workman, ve Carol S. Dweck

Kitap: "Mindset: The New Psychology of Success" - Carol S. Dweck

Höflich ve kolektif irade üzerine deney, 2010


Bu deneyde, Max Planck Enstitüsü'nden araştırmacılar, insanların kolektif irade ve bireysel irade arasındaki farkı araştırdılar. Katılımcılara, bir grup içinde bir karar verme süreci yaşatıldı.

Sonuç olarak, katılımcıların kolektif irade sürecinde, bireysel irade sürecindekinden daha fazla kontrol hissettikleri ve daha mutlu oldukları tespit edildi. Bu deney, insanların bir grup içinde karar alırken, bireysel iradeye kıyasla daha disiplinli ve motive olabileceklerini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Stephan Dickert, Andreas Glockner ve Jörg Rieskamp

Milyonda Bir Şans Deneyi, 2014


Bu deneyde, katılımcılara bir milyonda bir şansı olan bir ödül sunuldu. Ardından, katılımcılara, ödülü kazanmaları için ne yapmaları gerektiği söylendi.

Sonuç olarak, ödülü kazananların, kazanamayanlara göre daha fazla öz disiplin gösterdikleri ve ödül kazanma şanslarının daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu deney, insanların öz disiplinlerini artırmak için bir hedefe bağlanmalarının önemini göstermektedir.

Araştırmacılar: Angela L. Duckworth, Ye Li, Amy Y. K. Tan ve Elliot Berkman

Kitap: "Grit: The Power of Passion and Perseverance" - Angela Duckworth

TMS Deneyi, 2015


Bu deneyde, araştırmacılar transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) adı verilen bir teknik kullanarak, beynin öz disiplin merkezlerini uyararak, öz disiplini artırıp artıramayacaklarını araştırdılar.

Sonuç olarak, TMS uygulanan katılımcıların, öz disiplinlerini artırdıkları ve daha disiplinli davrandıkları tespit edildi. Bu deney, beynin öz disiplinle ilişkisini araştıran en önemli çalışmalardan biridir.

Araştırmacılar: Lorenza S. Colzato, Bernhard Hommel ve Wery P. M. van den Wildenberg

Seçim Gücü Deneyi, 2011


Bu deneyde, katılımcılar iki gruba ayrıldı: bir grupta, katılımcılara seçim yapma özgürlüğü verildi; diğer grupta ise seçim yapma özgürlüğü sınırlıydı.

Sonuç olarak, seçim yapma özgürlüğü sınırlı olan katılımcıların, seçim yapma özgürlüğü verilen katılımcılara kıyasla daha disiplinli davrandıkları tespit edildi. Bu deney, seçim yapma özgürlüğünün, insanların öz disiplinli davranışlarını nasıl etkilediğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Ran Kivetz, Anat Keinan ve Nira Liberman

Kitap: "The Paradox of Choice: Why More Is Less" - Barry Schwartz


Spor ve Öz Disiplin Üzerine Deney, 2016


Bu deneyde, araştırmacılar, egzersiz yapmanın insanların öz disiplinini nasıl etkilediğini araştırdılar. Katılımcılardan, düzenli egzersiz yapmaları istendi.

Sonuç olarak, düzenli egzersiz yapan katılımcıların, öz disiplinlerinin arttığı ve daha disiplinli davrandıkları tespit edildi. Bu deney, düzenli egzersizin insanların öz disiplinlerini artırabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Marina Milyavskaya, Michael Inzlicht ve Jacob B. Hirsh

Değerler ve Öz Disiplin Üzerine Deney, 2018


Bu deneyde, araştırmacılar, insanların değerleri ile öz disiplinleri arasındaki ilişkiyi araştırdılar. Katılımcılardan, kendi değerlerini belirlemeleri ve bu değerlere göre davranmaları istendi.

Sonuç olarak, değerlerine uygun davranan katılımcıların, öz disiplinlerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu deney, insanların kendi değerlerine uygun davranarak, öz disiplinlerini artırabileceklerini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Kevin S. LaBar ve R. Alison Adcock

Kitap: "The Values Factor: The Secret to Creating an Inspired and Fulfilling Life" - John F. Demartini

Psikolojik Ters Etki Deneyi, 2012


Bu deneyde, araştırmacılar, öz disiplin konusunda katılımcıların bilgi sahibi olup olmadıklarını ölçtüler. Ardından, katılımcılara bir öz disiplin görevi verildi.

Sonuç olarak, öz disiplin konusunda daha fazla bilgi sahibi olan katılımcıların, öz disiplin görevinde daha kötü performans gösterdikleri tespit edildi. Bu deney, öz disiplin hakkında çok bilgi sahibi olmanın, öz disiplin konusunda zayıflığa neden olabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Michael Inzlicht ve Brandon J. Schmeichel


İrade Gücü İyileştirme Programı Deneyi, 2018


Bu deneyde, araştırmacılar, bir irade gücü iyileştirme programının insanların öz disiplinlerini nasıl etkilediğini araştırdılar. Katılımcılar, bu programı tamamladıktan sonra bir öz disiplin testine tabi tutuldu.

Sonuç olarak, irade gücü iyileştirme programına katılanların, öz disiplinlerinin arttığı ve daha disiplinli davrandıkları tespit edildi. Bu deney, insanların öz disiplinlerini artırmak için, belirli bir programı takip etmelerinin etkili olabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Marina Milyavskaya, Michael Inzlicht ve Jacob B. Hirsh

Kitap: "The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It" - Kelly McGonigal


Sıcaklık ve Öz Disiplin Üzerine Deney, 2014


Bu deneyde, araştırmacılar, sıcaklığın insanların öz disiplinini nasıl etkilediğini araştırdılar. Katılımcılara, sıcak bir ortamda ve soğuk bir ortamda bir öz disiplin görevi verildi.

Sonuç olarak, soğuk ortamda öz disiplin görevini tamamlayan katılımcıların, sıcak ortamda öz disiplin görevini tamamlayanlara kıyasla daha disiplinli davrandıkları tespit edildi. Bu deney, sıcaklığın insanların öz disiplinlerini nasıl etkilediğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Chen-Bo Zhong ve Geoffrey J. Leonardelli


Uykunun Öz Disiplin Üzerine Etkisi Deneyi, 2010


Bu deneyde, araştırmacılar, uyku ve öz disiplin arasındaki ilişkiyi araştırdılar. Katılımcılara, bir uyku takvimi verildi ve uyku düzenleri kontrol altında tutuldu.

Sonuç olarak, düzenli uyku alan katılımcıların, öz disiplinlerinin daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu deney, düzenli uyku almanın insanların öz disiplinlerini artırabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: June J. Pilcher, Ronald E. Smith ve Kristen A. Whitney

Kitap: "The Sleep Revolution: Transforming Your Life, One Night at a Time" - Arianna Huffington


Dil ve Öz Disiplin Üzerine Deney, 2018


Bu deneyde, araştırmacılar, dilin öz disiplin üzerindeki etkisini araştırdılar. Katılımcılara, bir öz disiplin görevi verildi ve görevi tamamlarken, bazı katılımcılara yabancı bir dilde konuşmaları istendi.

Sonuç olarak, yabancı bir dilde konuşan katılımcıların, öz disiplin görevinde daha başarılı oldukları tespit edildi. Bu deney, dilin öz disiplin üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Angela J. Yu, Boaz Keysar ve Sayuri Hayakawa

Açlık ve Öz Disiplin Üzerine Deney, 2011


Bu deneyde, araştırmacılar, açlık ve öz disiplin arasındaki ilişkiyi araştırdılar. Katılımcılara, açlık seviyelerini kontrol etmeleri istendi ve ardından bir öz disiplin görevi verildi.

Sonuç olarak, açlık seviyesi düşük olan katılımcıların, öz disiplin görevinde daha kötü performans sergiledikleri tespit edildi. Bu deney, açlığın insanların öz disiplinini olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Roy F. Baumeister, Matthew Gailliot, C. Nathan DeWall ve Megan Oaten

Kitap: "Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength" - Roy F. Baumeister ve John Tierney


Dikkat Eğitimi ve Öz Disiplin Üzerine Deney, 2013


Bu deneyde, araştırmacılar, dikkat eğitiminin insanların öz disiplinlerini nasıl etkilediğini araştırdılar. Katılımcılara, dikkat eğitimi verildi ve ardından bir öz disiplin görevi verildi.

Sonuç olarak, dikkat eğitimi alan katılımcıların, öz disiplin görevinde daha başarılı oldukları tespit edildi. Bu deney, dikkat eğitiminin insanların öz disiplinlerini artırabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Yi-Yuan Tang, Qilin Lu ve Rongxiang Tang

Kitap: "The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It" - Kelly McGonigal


Nefes Teknikleri ve Öz Disiplin Üzerine Deney, 2019


Bu deneyde, araştırmacılar, nefes tekniklerinin insanların öz disiplinlerini nasıl etkilediğini araştırdılar. Katılımcılara, belirli bir nefes tekniği öğretildi ve ardından bir öz disiplin görevi verildi.

Sonuç olarak, nefes tekniklerini uygulayan katılımcıların, öz disiplin görevinde daha başarılı oldukları tespit edildi. Bu deney, nefes tekniklerinin insanların öz disiplinlerini artırabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Richard A. Friedman ve Andrew W. Campbell

Kitap: "The Oxygen Advantage: The Simple, Scientifically Proven Breathing Techniques for a Healthier, Slimmer, Faster, and Fitter You" - Patrick McKeown


Öz Disiplin ve Çocukların Akademik Başarısı Üzerine Deney, 2016


Bu deneyde, araştırmacılar, öz disiplin konusunda eğitim almanın çocukların akademik başarısını nasıl etkilediğini araştırdılar. Öz disiplin eğitimi alan çocukların akademik başarısı, eğitim almayanlara kıyasla daha yüksek çıktı.

Sonuç olarak, öz disiplin konusunda eğitim alan çocukların, akademik başarılarının daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu deney, öz disiplin eğitiminin çocukların akademik başarısını artırabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Roy F. Baumeister, Brandon J. Schmeichel ve Kathleen D. Vohs


Öz Disiplin ve Sağlık Davranışları Üzerine Deney, 2017


Bu deneyde, araştırmacılar, öz disiplinin sağlık davranışları üzerindeki etkisini araştırdılar. Katılımcılara, belirli bir sağlık davranışı sergilemeleri istendi ve öz disiplin seviyeleri ölçüldü.

Sonuç olarak, yüksek öz disiplin seviyesine sahip olan katılımcıların, sağlık davranışlarını daha disiplinli bir şekilde sürdürdükleri tespit edildi. Bu deney, öz disiplinin sağlık davranışları üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: Lijing Zhou, Brian D. Earp ve Eric J. Topol

Kitap: "Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones" - James Clear


Öz Disiplin ve Spor Performansı Üzerine Deney, 2019


Bu deneyde, araştırmacılar, öz disiplinin spor performansı üzerindeki etkisini araştırdılar. Katılımcılara, bir öz disiplin görevi verildi ve ardından bir spor performans testi yapıldı.

Sonuç olarak, yüksek öz disiplin seviyesine sahip olan katılımcıların, spor performanslarının daha yüksek olduğu tespit edildi. Bu deney, öz disiplinin spor performansı üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemlidir.

Araştırmacılar: James A. Dimmock, Benjamin L. Jones ve Matthew J. Bird

Kitap: "The Art of Mental Training: A Guide to Performance Excellence" - D. C. Gonzalez