Bazı insanlar neden çift kişiliklidir?

Bazen etrafımızdaki insanların tanıdığımızdan çok farklı kişilik sergilediğini gözlemleriz. Bu sürece farklı kelime kavram ve tanımlarla anlatmaya ve sorgulamaya çalışabiliriz. Bu değişimin bir çok nedeni olabilir çıkarcılık vs gibi.

Bu kişilik değişimini gözlemleyebilmek ve daha iyi anlamladırabilmek için bilmemiz gereken önemli bir bilgi var. Bu bilgiyi sahip olduğunuzda bu kişilik değişimini daha sağlıklı teşhis etme beceriniz artımış olacak.

Bu kilit nokta, insanların stresli ya da aşırı mutlu oldukları devrelerde farklı kişilikler sergiliyor olmaları.

Özellikle stres anı değişimleri daha bariz gözlemlenir bir durumdur. Kişi normal bir halde iken sergilediği tavır ve tutumlarla stres anında sergilediği tavırlar farklı olabilir.

Hayatımızdaki duygu değişimleri kişiliğimizin tepki verme şekillerini de etkilemektedir. Hava durumu ve iklimler gibi bakabilirsiniz. Hava durumuna göre soğuk ya da sıcaklığın değişmesi gibi. Mevsimlerin değişmesi gibi.

Teori şu; insanlar stresli anında gölge kişilikleri devreye geçiyor. Ya da kullanmadıklar, baskın olmayan, bizim sık göremediğimiz perde arkasındaki kişiliği.

MBTI kişilik analizine göre gölge kişilik

MBTI kişilik analizi E-I, S-N, F-T ve P-J harfleri ile 4 temel özelliğimize odaklanan bir kişilik yapılanması. Gölge kişiliği tarif ederken çok basit bir mantık geliştirmişler. Bu mantığa göre E-İ ve P-J harfleri stres anında yer değiştiriyorlar.

E yani dışa dönük olan bir kişi stres anında İ yani içedönük kişik sergileyebiliyor.
P algılayıcı olan bir kişi stres anında J yani yargılayıcı kişiğini sergiliyor.

Hali ile ENTP olan bir kişi stres anında İNTJ.. ESFJ olan bir kişi ISFP gibi davranabiliyor.

Bu teori ve yaklaşım bizim çift kişilik olayını daha mantıklı bir çerçevede anlayabilmemizin kapısını aralıyor.

Enneagrama göre gölge kişilik

Enneagram bu konuda mutluluğu da devreye sokmuş. Ennegramda 9 kişilik tipi var. Ve kişinin bir algoritmik dizilime göre stres anı sergilediği tip ile mutluluk anı gösterdiği tip farklılık gösteriyor.

Ennegram 5 olan bir kişi stresli iken enneagram 7 ehli keyif gibi davranış sergilerken mutluyken ennegram 8 yönetici gibi davranabilir.
Ya da enneagram 6 olan bir kişi stresli iken enneagram 3 başarı odaklı bir tutum sergilerken, mutluluk anında ennegram 9 uysal bir kişiliği sergileyebilir.

Hali ile bir de insanların stres ve rahatlık seviyelerini de gözönünde tutarsak, bazıları daha gamsız rahat bir kişilik sergilerken bazıları daha stresli bir yapıya sahip olabiliyor.

Bu bilgi insanları anlamanız için size can suyu olacaktır. Odak noktanızı değiştirecek ve ufkunuzu genişetecektir.

Konuyla alakalı daha fazlası için mutlaka bize yazınız.