Sosyal iletişim şekline göre kişilik tipleri

İnsanlar, iletişim kurarken belirli davranış kalıplarına sahip olabilirler. Pasif-agresifler, ayartıcılar, kurbanlar, buz salkımları, pısırıklar, yalancılar, narsistler, ukelalar, rekabetçiler, vericiler, kabadayılar, şakacılar, farkındalık sahibi olmayanlar ve gerçek ilişki kuranlar bu kalıpların bazı örnekleridir.

Her bir kişilik tipi, başkalarına karşı farklı tutumlar sergiler ve farklı iletişim stillerine sahiptir. Aşağıda her bir kişilik tipini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız ve sizin de kendinizi veya çevrenizdeki insanları daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ipuçları sunacağız.

1 - Pasif-agresifler: Duygularını açıkça ifade etmek yerine, dolaylı ve gizli bir şekilde agresif davranan bireylerdir. Bu davranışlar arasında kıskançlık, düşmanlık, alaycı davranışlar, reddetme, iş yapmama ve açıkça istenilen şeyleri yapmama yer alır.

2 - Ayartıcılar: Başkalarını etkilemek ve manipüle etmek için cazibe, fiziksel çekicilik ve baştan çıkarıcı davranışlar kullanırlar. Bu kişilik tipi, genellikle ilişkilerinde güç ve kontrol sağlamak için başkalarının duygularını ve düşüncelerini kullanır.

3 - Kurbanlar: Başkalarına kendilerini güçsüz, mağdur ve yardıma muhtaç olarak gösterirler. Bu kişilik tipi, başkalarının sempatisini ve desteğini kazanmak için sürekli olarak acı çektiklerini ve haksızlığa uğradıklarını iddia eder.

4 - Buzsalkımları: Duygularını gizleyen ve başkalarına karşı soğuk ve mesafeli olan insanlardır. Bu kişilik tipi, kendini korumak ve güçlü bir imaj yaratmak için duygusal olarak ulaşılmaz olmaya çalışır.

5 - Pısırıklar: Başkalarının ihtiyaçlarına sürekli olarak öncelik veren ve kendi ihtiyaçlarını görmezden gelen insanlardır. Bu kişilik tipi, ilişkilerde güçsüz ve bağımlı bir rol oynayarak başkalarının onayını ve beğenisini arar.

6 - Yalancılar: Gerçeği çarpıtan veya saklayan, düzenli olarak yalan söyleyen insanlardır. Bu kişilik tipi, başkalarını kandırmak, manipüle etmek ve kontrol etmek için yalanlara başvurur.

7 - Narsistler: Kendilerine hayranlık ve övgü bekleyen ve başkalarını küçümseyen büyük bir benlik saygısı sergileyen insanlardır. Bu kişilik tipi, ilişkilerinde güç ve kontrol sağlamak için başkalarını manipüle etmeye çalışır.

8 - Ukelalar: Kendilerini üstün gören ve başkalarını küçümseyen insanlardır. Bu kişilik tipi, kendilerini daha iyi hissetmek için başkalarının başarılarını ve yeteneklerini küçümserler.


9 - Rekabetçiler: Rekabetçi kişilikler, başarıları ve yetenekleriyle diğer insanlarla sürekli karşılaştırma yaparlar ve kendilerini her zaman üstün göstermek için çaba harcarlar. Başkalarının başarılarını küçümserler ve onları aşağı çekmek için agresif veya düşmanca davranabilirler. İlişkilerinde çekişmeye ve rekabete sıkça yer verirler.

10 - Vericiler: Verici kişilikler, başkalarına yardım etmeyi ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bireylerdir. Başkalarını mutlu etmek ve takdirlerini kazanmak için sürekli olarak çaba gösterirler. Ancak, kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını ihmal edebilirler. İletişimleri genellikle yardımsever, sevecen ve anlayışlıdır.


11 - Kabadayılar: Kabadayı kişilikler, güç ve agresyon kullanarak başkalarını kontrol etmeye ve sindirmeye çalışan bireylerdir. Fiziksel veya sözlü şiddet, tehdit ve zorbalık gibi taktikler kullanabilirler. İletişimlerinde sert, yıkıcı ve baskıcı bir tutum sergilerler.


12 - Şakacılar: Şakacı kişilikler, mizah ve şakalarla başkalarını eğlendirmeyi amaçlayan bireylerdir. Zor durumları hafifletmek ve stresi azaltmak için mizah kullanırlar. Ancak, bazen şakaları ve esprileri başkalarının duygularını önemsememek veya sorunları önemsememek için bir savunma mekanizması olarak kullanabilirler. İletişimleri esprili, neşeli ve canlıdır.


13 - Farkındalık sahibi olmayanlar: Farkındalık sahibi olmayan kişilikler, başkalarının ihtiyaçlarına, duygularına ve sınırlarına duyarsız olan bireylerdir. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlamakta zorlanırlar ve genellikle kendi ihtiyaçlarına ve isteklerine odaklanırlar. İletişimleri genellikle duyarsız, ilgisiz ve soğuk bir tavır sergiler.

14 - Gerçek ilişki kuranlar: Gerçek ilişki kuranlar, başkalarıyla sağlıklı ve olumlu ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen bireylerdir. Başkalarının ihtiyaçlarına ve duygularına saygı gösterirler ve açık, dürüst ve samimi bir iletişim sağlarlar. İletişimleri güvenilir, anlayışlı ve sevecendir.

1. Pasif-agresifler


Özellikler ve davranışlar: Pasif-agresifler, dolaylı yollardan eleştiri ve direnç gösterme eğilimindedirler. Açıkça öfkeli veya düşmanca olmayabilirler, ancak sinsi ve gizli bir şekilde öfke ve hoşnutsuzluklarını ifade ederler.

Güçlü ve zayıf yönler: Pasif-agresiflerin güçlü yanı, başkalarının sınırlarını zorlamadan hoşnutsuzluklarını iletmeleridir. Ancak, bu durum iletişimin net olmamasına ve çözümlenmemiş çatışmalara yol açabilir.

İletişim tarzları: Pasif-agresifler, dolaylı iletişim kullanarak mesajlarını iletirler. İçten pazarlıklı ve zaman zaman isteksiz bir tutum sergilerler.

Başa çıkma yolları: Pasif-agresiflerle başa çıkmak için açık ve doğrudan iletişim kurarak duyguları ve beklentileri netleştirmeye çalışmak önemlidir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ISFJ, INFP


2. Ayartıcılar


Cazibelerini kullanma şekilleri: Ayartıcılar, başkalarını etkilemek ve manipüle etmek için cazibe, fiziksel çekicilik ve duygusal zekâlarını kullanırlar.

İlişkilerdeki rolleri: Ayartıcılar, ilişkilerde genellikle kontrolü ele almak ve başkalarını kendilerine bağlamak için cazibelerini kullanırlar.

Başkalarını etkileme yöntemleri: Ayartıcılar, başkalarının duygularına ve isteklerine hitap ederek, onları etkilemeye ve yönlendirmeye çalışırlar.

Ayartıcılarla nasıl başa çıkılır: Ayartıcılarla başa çıkmak için, kendi sınırlarınızı belirlemek ve cazibelerine kapılmamak önemlidir. Açık iletişim ve sağlıklı ilişki sınırları belirleyerek, ayartıcının etkisini azaltabilirsiniz.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ESTP, ESFP


3. Kurbanlar


Mağdur olma duygusu: Kurbanlar, kendilerini sürekli olarak başkalarının istismarına uğramış veya haksızlığa uğramış hissederler. Bu, başkalarından sempati ve ilgi çekmek için kullanılabilir.

Başkalarından beklentiler: Kurbanlar, başkalarının kendilerine yardım etmesini ve desteklemesini beklerler..

İlişkilerdeki rolleri: Kurbanlar, ilişkilerde genellikle zayıf ve bağımlı rolü üstlenirler. Bu, başkalarının onlara yardım etmeye ve destek sağlamaya meyilli olmasına neden olabilir.

Kurbanlarla nasıl başa çıkılır: Kurbanlarla başa çıkmak için, onlara destek sağlarken aynı zamanda sorumluluk almayı ve güçlü yanlarını geliştirmeyi öğrenmelerine yardımcı olmak önemlidir. Sağlıklı sınırlar belirleyerek, ilişkinin dengeli ve eşit olmasını sağlamak önemlidir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ISFP, INFP


4. Buzsalkımları


Duygularını gizleme yöntemleri: Buzsalkımları, duygularını saklamak ve başkalarına kendilerini açmamak için soğuk ve mesafeli bir tutum sergilerler. Bu, başkalarını uzak tutarak kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur.

İlişkilerde mesafe yaratma: Buzsalkımları, ilişkilerde bağımsızlıklarını ve özerkliklerini korumak için mesafeyi korumaya çalışırlar. Bu, başkalarının onlara yakınlaşmasını zorlaştırabilir.

Başkalarına karşı tutumları: Buzsalkımları, başkalarına karşı şüpheci ve güvensiz olabilirler. Bu, duygusal bağlar kurmak ve derin ilişkiler geliştirmek için engel oluşturabilir.

Buzsalkımlarıyla nasıl başa çıkılır: Buzsalkımlarıyla başa çıkmak için, sabırlı olmak ve onlara zaman ve alan tanımak önemlidir. İlişkinin güvenini ve samimiyetini geliştirmek için duygusal destek sağlamak ve açık iletişim kurmak yardımcı olabilir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: INTJ, ISTJ


5. Pısırıklar


Başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verme: Pısırıklar, başkalarının ihtiyaçlarına ve isteklerine öncelik vererek, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı ederler. Bu, başkalarının onları seveceği ve değer vereceği umuduyla yapılır.

Kendi ihtiyaçlarını görmezden gelme: Pısırıklar, kendi ihtiyaçlarını ve duygularını önemsememe eğilimlidirler.
İlişkilerdeki rolleri: Pısırıklar, ilişkilerde genellikle hizmetkâr ve destekleyici rolü üstlenirler. Başkalarına yardım etmek ve onların mutluluğunu sağlamak için kendi ihtiyaçlarından feragat edebilirler.

Pısırıklarla nasıl başa çıkılır: Pısırıklarla başa çıkmak için, onların ihtiyaçlarına ve duygularına değer vermek ve onları dikkate almak önemlidir. Ayrıca, kendi ihtiyaçlarını ifade etmeleri ve sınırlar koymaları için cesaretlendirilmelidirler.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ISFJ, INFJ


6. Yalancılar


Yalan söyleme nedenleri: Yalancılar, çeşitli nedenlerle yalan söyleyebilirler, örneğin başkalarını etkilemek, suçluluktan kaçınmak veya sadece alışkanlık olarak.

İlişkilerde güven sorunları: Yalancıların ilişkilerinde güven sorunları yaşanabilir, çünkü başkaları onların söylediklerine güvenmekte zorlanabilir.

Yalanları ve manipülasyonları tespit etme: Yalancıların yalanlarını ve manipülasyonlarını tespit etmek, beden dili, ses tonu ve tutarsız hikâyeler gibi ipuçlarını dikkate alarak mümkündür.

Yalancılarla nasıl başa çıkılır: Yalancılarla başa çıkmak için, onlarla dürüst ve açık iletişim kurarak güven inşa etmeye çalışmak önemlidir. Ayrıca, yalanlarının sonuçları ve ilişkideki etkileri konusunda farkındalık yaratmak yardımcı olabilir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ENTP, ESTP


7. Narsistler


Özgüven ve kendine hayranlık: Narsistler, aşırı özgüvenli ve kendine hayran olma eğilimindedirler. Başkalarının ihtiyaçlarından ve duygularından çok kendi başarılarına ve imajlarına odaklanırlar.

İlişkilerdeki rolleri: Narsistler, ilişkilerde genellikle dominant ve kontrol edici bir rol üstlenirler. Başkalarının dikkatini ve hayranlığını elde etmek için manipülasyon ve gösteriş yapabilirler.

Başkalarına karşı tavırları: Narsistler, kendilerini üstün görür ve sürekli ilgi ararlar. Empati eksikliği nedeniyle başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını anlamada zorluk yaşarlar. Manipülatif davranışlar sergileyebilir ve başkalarının başarılarına karşı kıskanç olabilirler. Sorumluluk almaktan kaçınarak hatalarını başkalarına yüklemeye meyillidirler.
Empati eksikliği: Narsistler, genellikle başkalarının duygularına ve ihtiyaçlarına karşı empati eksikliği gösterirler. Bu, ilişkilerinde dengesizlik ve çatışmalara yol açabilir.

Narsistlerle nasıl başa çıkılır: Narsistlerle başa çıkmak için, sağlıklı sınırlar belirlemek ve kendi ihtiyaçlarınıza ve değerlerinize bağlı kalmak önemlidir. Ayrıca, narsistin manipülasyonlarına ve gösterişlerine karşı dikkatli olmak ve duygusal bağımlılıktan kaçınmak gereklidir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ENTJ, ESTJ


8. Ukelalar


Üstünlük taslama: Ukelalar, kendilerini başkalarından üstün görmeye meyillidirler ve bu durumu dile getirirler. Bu, başkalarını küçümsemek ve aşağılamak için kullanılabilir.

İlişkilerdeki rolleri: Ukelalar, ilişkilerde genellikle baskın ve egemen bir rol üstlenirler. Başkalarını yönlendirmeye ve kontrol etmeye çalışırlar.

Başkalarına karşı tutumları: Ukelalar, başkalarına karşı kibirli ve küçümseyici olabilirler. Bu, ilişkilerinde sürtüşmelere ve çatışmalara neden olabilir.

Ukelalarla nasıl başa çıkılır: Ukelalarla başa çıkmak için, kendi özsaygınıza ve değerlerinize bağlı kalmak önemlidir. Ayrıca, ukelanın kibirli tutumlarına ve aşağılamalarına karşı dikkatli olmak ve sağlıklı sınırlar belirlemek gereklidir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ENTJ, ESTJ


9. Rekabetçiler


Rekabet ve başarı odaklılık: Rekabetçiler, sürekli olarak başarı ve üstünlük peşinde koşarlar. Başkalarıyla sürekli karşılaştırma yaparak, kendi değerlerini ve başarılarını ölçmeye çalışırlar.

İlişkilerdeki rolleri: Rekabetçiler, ilişkilerde genellikle hırslı ve hedef odaklı bir rol üstlenirler. Başarı ve üstünlük elde etmek için başkalarını geçmeye çalışırlar.

Başkalarına karşı tutumları: Rekabetçiler, başkalarına karşı kıyasıya rekabetçi olabilirler. Rekabetçiler, sürekli olarak başkalarıyla kıyaslanarak başarı elde etmeye çalışır ve üstünlük sağlamayı amaçlarlar. Başkalarına karşı tutumları genellikle hırslı, enerjik ve azimli olabilir, ancak aynı zamanda bazen agresif ve kontrol edici davranabilirler. Bu kişilik tipi, başarıya odaklanırken başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını göz ardı edebilir.

İlişkilerde çatışma ve rekabet: Rekabetçilerin ilişkilerinde, sürekli rekabet ve çatışma yaşanabilir. Bu, başkalarıyla işbirliği yapma ve uyumlu bir şekilde çalışma yeteneklerini zayıflatabilir.

Rekabetçilerle nasıl başa çıkılır: Rekabetçilerle başa çıkmak için, rekabeti sağlıklı ve yapıcı bir şekilde yönlendirmeye çalışmak önemlidir. İşbirliği ve takım çalışmasının değerini vurgulamak ve başarının ortak hedeflere ulaşmakla ilgili olduğunu hatırlatmak yardımcı olabilir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ESTJ, ENTJ


10. Kontrolcüler


Kontrol ihtiyacı: Kontrolcüler, başkalarının eylemleri ve düşünceleri üzerinde kontrol sağlama ihtiyacı duyarlar. Bu, güvensizlik ve kaygıdan kaynaklanabilir.

İlişkilerdeki rolleri: Kontrolcüler, ilişkilerde genellikle baskın ve otoriter bir rol üstlenirler. Başkalarını yönlendirmeye ve kontrol etmeye çalışırlar.

Başkalarına karşı tutumları: Kontrolcüler, başkalarına karşı koruyucu ve düzenleyici olabilirler. Bu, başkalarının özgürlüğüne ve özerkliğine zarar verebilir.

Kontrolcülerle nasıl başa çıkılır: Kontrolcülerle başa çıkmak için, kendi sınırlarınızı belirlemek ve özerkliğinizi korumak önemlidir. Ayrıca, kontrolcünün güvensizlik ve kaygılarıyla başa çıkmalarına yardımcı olarak, kontrol ihtiyaçlarını azaltmaya çalışmak faydalı olabilir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ESTJ, ENTJ, ISTJ


11. Kabadayılar


Agresif ve baskıcı tutumlar: Kabadayılar, başkalarına karşı agresif ve baskıcı bir tutum sergilerler. Bu, başkalarını korkutmak, manipüle etmek veya kontrol etmek amacıyla yapılabilir.

İlişkilerdeki rolleri: Kabadayılar, ilişkilerde genellikle dominant ve otoriter bir rol üstlenirler. Başkalarının üzerinde güç kurarak, kendi ihtiyaçlarını ve hedeflerini önceliklendirebilirler.

Başkalarına karşı tutumları: Kabadayılar, başkalarına karşı tehditkar ve saldırgan olabilirler. Bu, ilişkilerinde çatışma ve korku ortamı yaratır.

Kabadayılarla nasıl başa çıkılır: Kabadayılarla başa çıkmak için, sağlıklı sınırlar belirlemek, özsaygınıza bağlı kalmak ve kabadayının manipülasyon ve tehditlerine karşı direnmek önemlidir. Ayrıca, kabadayının olası güvensizlik ve korkularını anlamaya çalışarak, onlarla daha etkili iletişim kurabilirsiniz.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ESTP, ENTJ, ESTJ


12. Şakacılar


Mizah ve eğlence odaklılık: Şakacılar, mizah ve eğlenceye büyük önem verirler. Başkalarını güldürmek ve eğlendirmek için sürekli şakalar yapabilir ve esprili bir tutum sergileyebilirler.

İlişkilerdeki rolleri: Şakacılar, ilişkilerde genellikle eğlenceli ve enerjik bir rol üstlenirler. Başkalarının dikkatini çekmek ve etkilemek için mizah ve eğlence kullanabilirler.

Başkalarına karşı tutumları: Şakacılar, başkalarına karşı samimi ve dostça olabilirler, ancak bazen mizahlarını başkalarını aşağılamak veya rahatsız etmek için de kullanabilirler.

Şakacılarla nasıl başa çıkılır: Şakacılarla başa çıkmak için, mizahın ve eğlencenin değerini kabul etmek önemlidir, ancak aynı zamanda şakaların ve esprilerin sınırlarını belirlemekte fayda vardır. Şakaların başkalarını rahatsız etmemesini sağlamak için açık iletişim ve anlayış göstermek önemlidir.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ENFP, ESFP


13. Farkındalık sahibi olmayanlar


Kendi duyguları ve başkalarının duyguları üzerinde az farkındalık: Farkındalık sahibi olmayanlar, kendi duygularına ve başkalarının duygularına karşı duyarsız ve ilgisiz olabilirler. Bu, empati ve anlayış eksikliğine yol açabilir.

İlişkilerdeki rolleri: Farkındalık sahibi olmayanlar, ilişkilerde genellikle duygusal olarak uzak ve ilgisiz bir rol üstlenirler. Başkalarının ihtiyaçlarına ve duygularına karşı tepkisiz kalabilirler.

Başkalarına karşı tutumları: Farkındalık sahibi olmayanlar, başkalarına karşı kayıtsız ve ilgisiz olabilirler. Bu, iletişim ve ilişkilerde zorluklara yol açabilir.

Farkındalık sahibi olmayanlarla nasıl başa çıkılır: Farkındalık sahibi olmayanlarla başa çıkmak için, onların duygusal farkındalık eksikliğini anlamak ve kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı netleştirmek önemlidir. Ayrıca, onlara empati ve farkındalık kazandırmaya çalışarak, ilişkinizde daha sağlıklı bir iletişim kurulmasına yardımcı olabilirsiniz.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: ISTP, INTP


14. Gerçek ilişki kuranlar


Samimi ve dürüst iletişim: Gerçek ilişki kuranlar, açık ve dürüst iletişim kurarak başkalarıyla güçlü ve samimi ilişkiler geliştirmeye önem verirler.

İlişkilerdeki rolleri: Gerçek ilişki kuranlar, ilişkilerde destekleyici, anlayışlı ve şefkatli bir rol üstlenirler. Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını önemserler ve bu doğrultuda hareket ederler.

Başkalarına karşı tutumları: Gerçek ilişki kuranlar, başkalarına karşı empatik, sevecen ve saygılıdır. İlişkilerinde güven ve anlayışa büyük önem verirler.

Gerçek ilişki kuranlarla nasıl başa çıkılır: Gerçek ilişki kuranlarla başa çıkmak için, açık ve dürüst iletişim kurmak ve karşılıklı saygı ve anlayış göstermek önemlidir. İlişkide güven ve destek sağlamak, daha sağlıklı ve güçlü ilişkiler geliştirmeye yardımcı olacaktır.

İhtiyaç ve beklentilere açıklık: Gerçek ilişki kuranlarla iletişim kurarken, ihtiyaçlarınızı ve beklentilerinizi net bir şekilde ifade etmek önemlidir. Bu, ilişkide daha iyi anlaşılma ve uyum sağlar.

Empati ve anlayış: Gerçek ilişki kuranlarla başa çıkarken, empati ve anlayış göstermek önemlidir. Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını önemseyerek, daha derin ve anlamlı bağlar kurabilirsiniz.

Olası MBTI kişilik tipi karşılıkları: INFJ, ENFJ, ISFJ, ESFJ


Bu liste, her bireyin özelliklerinin ve davranışlarının değişebileceği ve kişilik tiplerinin her zaman kesin olmadığı göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. Bu nedenle, burada belirtilen MBTI kişilik tipi karşılıkları sadece genel eğilimleri yansıtmaktadır ve kesinlikle her durum için geçerli değildir.

MBTI kişilik analiz sistemine göre bu 14 tipin olası muhtemel karşılıkları aşağıdadır..

Koruyucular / Koruyanlar (SJ)


ESTJ: Narsistler, Kabadayılar, Ukelalar
ESFJ: Vericiler, Gerçek ilişki kuranlar, Şakacılar
ISTJ: Narsistler, Pısırıklar, Farkındalık sahibi olmayanlar
ISFJ: Vericiler, Gerçek ilişki kuranlar, Şakacılar

Sanatçılar / Keşfedenler (SP)


ESTP: Kabadayılar, Şakacılar, Ayartıcılar
ESFP: Şakacılar, Ayartıcılar, Gerçek ilişki kuranlar
ISTP: Farkındalık sahibi olmayanlar, Kabadayılar, Pısırıklar
ISFP: Vericiler, Şakacılar, Ayartıcılar

Vizyonerler / Kâşifler (NT)


ENTJ: Narsistler, Kabadayılar, Ukelalar
ENTP: Ukelalar, Şakacılar, Rekabetçiler
INTJ: Buzsalkımları, Farkındalık sahibi olmayanlar, Narsistler
INTP: Buzsalkımları, Farkındalık sahibi olmayanlar, Ukelalar


Başkalarını Anlayanlar / İdealistler (NF)


ENFJ: Gerçek ilişki kuranlar, Şakacılar, Vericiler
ENFP: Şakacılar, Gerçek ilişki kuranlar, Ayartıcılar
INFJ: Gerçek ilişki kuranlar, Şakacılar, Farkındalık sahibi olmayanlar
INFP: Şakacılar, Gerçek ilişki kuranlar, Ayartıcılar

Bu liste, MBTI kişilik tiplerinin ve Lillian Glass'ın sosyal iletişim kişiliklerinin sadece olası ilişkilerini temsil etmektedir. Gerçek hayatta, bireylerin kişilikleri ve davranışları daha karmaşık ve çeşitli olabilir ve her durum için kesinlikle geçerli değildir. Bu nedenle, bu liste, genel eğilimleri anlamak için bir rehber olarak kullanılmalıdır.


İnsanı okumanın dört ana kodu


İnsanlar arasındaki iletişimi anlamak için dikkate alınması gereken dört ana kod bulunmaktadır: konuşma, vokal, beden dili ve yüz ifadeleri.

Konuşma: Bu, insanların kullandığı sözcükler ve dil ile ilgilidir. İletişimin bu yönü, insanların ne söylediklerini ve kullandıkları dilin bağlamını anlamaya yardımcı olur. Sözcüklerin seçimi ve kullanımı, bir kişinin düşüncelerini, duygularını ve niyetlerini yansıtabilir.

Vokal: Bu, ses tonu, ses yüksekliği, hızı ve vurgu gibi sesle ilgili özellikleri içerir. Vokal özellikler, bir kişinin duygusal durumunu ve ne kadar güçlü, güvenli veya rahatsız olduğunu gösterebilir. Ses tonu ve vurgu gibi unsurlar, bir kişinin söylediklerinin gerçek anlamını ve niyetini anlamaya yardımcı olabilir.

Beden dili: Beden dili, insanların duruşları, jestleri ve hareketleriyle ilgilidir. Bu, bir kişinin ellerini nasıl kullandığı, kollarını nasıl hareket ettirdiği ve genel duruşunu nasıl sergilediği gibi unsurları içerir. Beden dili, bir kişinin duygularını, düşüncelerini ve güven düzeyini yansıtabilir ve onların ne kadar rahat, açık veya savunmacı olduğunu gösterir.

Yüz ifadeleri: Yüz ifadeleri, insanların yüzlerindeki mimiklerle ilgilidir. Bu, gözler, kaşlar, ağız ve çene gibi yüz bölgelerinin hareketlerini içerir. Yüz ifadeleri, bir kişinin duygularını, düşüncelerini ve niyetlerini ifade edebilir ve onların ne kadar mutlu, üzgün, kızgın veya şaşkın olduğunu gösterebilir.

Lillian Glass'ın "The Body Language Advantage" kitabında, bu dört kodu anlamak ve yorumlamak için ipuçları ve teknikler sunulmaktadır. Bu bilgiler, insanlar arasındaki iletişimi daha iyi anlamaya ve başkalarının gerçek düşüncelerini ve duygularını daha doğru bir şekilde yorumlamaya yardımcı olabilir.