Belbin tipleri ve detaylı açıklamaları

Belbin Takım Rölü Testi, takım içindeki farklı yetenekleri tanımlayarak, takımın verimliliğini ve başarısını artırmayı amaçlayan bir araçtır. Belbin Testi, belirli bir takım rolü için en uygun kişileri tanımlamak ve takım üyelerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini optimize etmek için kullanılır.

Meredith Belbin tarafından geliştirilen Belbin Testi, farklı kişilik özelliklerine sahip insanların nasıl birbirleriyle etkileşebileceğini ve takım üyelerinin birbirlerine hangi yönlerden ihtiyaç duyabileceğini belirlemek için kullanılan bir araçtır. Belbin Testi, takım üyelerinin yeteneklerini belirleyerek, takım içindeki uyumu artırır ve böylece takımın performansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Belbin Testi, dokuz farklı takım rolünü tanımlar. Bunlar; Kaynaklar (Resource Investigator), Uyum Sağlayıcı (Team Player), Koordinatör (Coordinator), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer), Uzman (Specialist), Teşvik Edici (Teamworker), Analitik (Monitor Evaluator) ve Yaratıcı (Plant) rolleridir. Her bir rol, takımın farklı bir yönüne katkıda bulunur ve takım üyeleri arasındaki etkileşimi farklı bir şekilde şekillendirir.

Belbin Testi, takım içindeki her bir üyenin kuvvetli ve zayıf yönlerini belirleyerek, takım liderlerine ve üyelere daha iyi bir anlayış sağlar. Test sonuçları, takım liderleri tarafından kullanılarak, takım içindeki uyumu artırmak için stratejiler geliştirilir. Takım liderleri, Belbin Testi sonuçlarına dayanarak takım üyelerinin birbirleriyle nasıl etkileşime geçeceğini ve hangi takım rollerine ihtiyaç duyulduğunu belirleyebilirler.

Belbin Testi, takım içindeki uyumu artırarak, takımın verimliliğini ve başarısını artırmayı hedefler. Takım liderleri, Belbin Testi sonuçlarını kullanarak, takımın performansını optimize edebilirler. Bu nedenle, Belbin Testi, takım yönetiminde önemli bir araçtır ve her takım liderinin bilmesi gereken bir araçtır.

Belbin tipleri


1. İşleyici (Implementer): Kendilerine verilen görevleri titizlikle tamamlayan, planları uygulamaya geçirmede uzman olan kişilerdir.

2. Koordinatör (Coordinator): Takımın hedeflerine ulaşmasını sağlayacak şekilde kaynakları ve kişileri doğru bir şekilde kullanabilen, insanlar arasında uyum sağlamada başarılı olan liderlerdir.

3. Kaynak Sağlayıcı (Resource Investigator): Takıma yenilikçi fikirler sunmak için farklı kaynaklar ve fikirler arayan, dışa dönük kişilerdir.

4. Planlayıcı (Plant): Yaratıcı ve orijinal düşünce yapısı olan, çözüm için farklı yaklaşımlar bulabilen kişilerdir.

5. Yaratıcı Düşünür (Monitor Evaluator): Fikirleri analiz edip eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilen, takımın karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynayan kişilerdir.

6. Uzman (Specialist): Belirli bir alanda uzmanlaşmış, derinlemesine bilgi sahibi olan kişilerdir. Takıma özel bir uzmanlık alanında yardımcı olabilirler.

7. Tamamlayıcı (Completer Finisher): Görevleri tamamlama konusunda kararlı olan, detaylara önem veren kişilerdir. Takımın başarıya ulaşmasında son derece önemli bir rol oynarlar.

8. Kaynak Yöneticisi (Teamworker): Takım çalışması konusunda duyarlı, işbirliğine açık, takım üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye önem veren kişilerdir.

9. İcra Edici (Shaper): Takımın hedeflerine odaklanmış, kararlı, dinamik ve cesur kişilerdir. Takımın motivasyonunu yüksek tutarak sonuca ulaşmayı hedeflerler.

Belbin grupları


Belbin 3 ana gruba ayrılır ve her bir grupta farklı özelliklere sahip kişiler yer alır. Bu gruplar şunlardır:

Rol Oynayanlar, İşleyiciler (Action Oriented): Bu grupta yer alan kişiler, takımın işlerinin tamamlanmasına odaklanır. İşleyiciler genellikle sonuç odaklıdır ve hedeflerine ulaşmak için çaba gösterirler. Bu grupta yer alan Belbin rolleri şunlardır: Yapıcı (Implementer), Bitirici (Completer Finisher) ve Kaynaklar (Resource Investigator).

Eylemci, Sosyal Kişiler (People Oriented): Bu grupta yer alan kişiler, takım üyeleri arasındaki iletişimi ve işbirliğini artırmaya odaklanır. Sosyal kişiler, takım üyelerinin birbirleriyle iyi anlaşmasını sağlar ve takım ruhunu oluştururlar. Bu grupta yer alan Belbin rolleri şunlardır: Koordinatör (Coordinator), Uyum Sağlayıcı (Team Player) ve Teşvik Edici (Teamworker).

Fikir Üretenler, Analitik Kişiler (Thought Oriented): Bu grupta yer alan kişiler, takımın işlerinin planlanması, organizasyonu ve analizi ile ilgilenir. Analitik kişiler, takım üyelerinin stratejik düşünmesine yardımcı olurlar ve takımın hedeflerine ulaşmasını sağlarlar. Bu grupta yer alan Belbin rolleri şunlardır: Analitik (Monitor Evaluator), Uzman (Specialist) ve Yaratıcı (Plant).

Bu gruplar, farklı kişilik özelliklerine sahip olan kişileri bir araya getirerek, takımın farklı yönlerini kapsayacak şekilde oluşturulmasını sağlar. Bu sayede, takım üyeleri arasında etkili bir işbirliği oluşturularak, takım performansı artırılabilir.


A. Rol Oynayanlar (Action-oriented roles)


Bu grup ekip üyelerinin, işleri gerçekleştirmek için gerekli olan pratik becerilere sahip olduğu kişilik özelliklerine sahip kişileri içerir. Bu üç tip kişi, takımın işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.

İşleyici (Implementer): Kendi başına işleri tamamlama konusunda etkilidir, güçlü bir düzenleme ve uygulama kabiliyeti vardır.

Koordinatör (Coordinator): İnsanlar arasındaki ilişkileri yönetme konusunda yeteneklidir, takımın farklı üyeleri arasında koordinasyon sağlar.

Kaynak Sağlayıcı (Resource Investigator): Takımın dışındaki kaynakları araştırır ve takıma yeni fikirler ve kaynaklar getirir.

Bu grubun olası MBTI tipleri arasında ENFJ, ESFJ, ENTJ, ESTJ ve ISTJ yer alır.


B. Eylemci Kişilikler (People-oriented roles)


Bu grup, diğer takım üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve takımın motivasyonunu yüksek tutmak için gerekli olan kişilik özelliklerine sahip kişileri içerir.

Tamamlayıcı (Completer Finisher): Görevleri tamamlama konusunda kararlı olan, detaylara önem veren kişilerdir. Takımın başarıya ulaşmasında son derece önemli bir rol oynarlar.

Kaynak Yöneticisi (Teamworker): Takım çalışması konusunda duyarlı, işbirliğine açık, takım üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmeye önem veren kişilerdir.

İcra Edici (Shaper): Hedef odaklı, sonuç alma konusunda kararlı, takımın motivasyonunu yüksek tutmak için gerekli olan baskıyı oluşturma konusunda etkilidir.

Bu grubun olası MBTI tipleri arasında ESFP, ENFP, ESTP, ENTJ ve ENFJ yer alır.C. Fikir Üretenler (Cerebral roles)


Bu grup, yaratıcı ve fikirsel olarak güçlü kişilik özelliklerine sahip kişileri içerir. Bu üç tip kişi, takımın işlerini farklı bir bakış açısıyla ele alarak yaratıcı çözümler ve fikirler üretir.

Planlayıcı (Plant): Yaratıcı ve orijinal düşünce yapısı olan, çözüm için farklı yaklaşımlar bulabilen kişilerdir.

Yaratıcı Düşünür (Monitor Evaluator): Fikirleri analiz edip eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabilen, takımın karar verme sürecinde önemli bir rol oynayan kişilerdir.

Uzman (Specialist): Belirli bir alanda uzmanlaşmış, derinlemesine bilgi sahibi olan kişilerdir. Takıma özel bir uzmanlık alanında yardımcı olabilirler.

Bu grubun olası MBTI tipleri arasında INTP, INTJ, ENTP, ENTJ ve ISTP yer alır.
1. İşleyici (Implementer)


İşleyiciler, pratik düşünürlerdir ve somut çözümler üretme konusunda ustadırlar. Bu kişiler, tasarım ve planlama süreçlerindeki ayrıntılara özen gösterirler ve genellikle yapıcı bir tutum sergilerler.

Bu tipin özellikleri:
Detaylara odaklanma, somut düşünme, pratik olma ve çözüm odaklılık gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
İşleyiciler, takımın iş planını yürütmek, takımın süreçlerini yönetmek ve takımın hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan taktikleri belirlemekten sorumludur.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
İşleyiciler, Takım Oyuncusu ve Tamamlayıcı gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, İşleyiciler, Tamamlayıcılardan daha fazla detaylara odaklanırken, Takım Oyuncuları daha çok insanlarla ilişki kurma konusunda uzmandırlar.

Duygu durumları:
İşleyiciler, takımın başarıya odaklanması için uygun bir ortam yaratmaya çalışırlar. Bu nedenle, genellikle sakin ve huzurlu bir tavır sergilerler.

Olası Enneagram tipleri:
İşleyicilerin genellikle 1, 3, 6 ve 9 Enneagram tipleriyle ilişkilendirildiği görülür.

Olası MBTI tipleri:
ISTJ, ISFJ ve INFJ, İşleyici tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:
ISTP, INTP ve ENTP, İşleyici tipi için olası MBTI tipleri değildir.


2. Kaynaklar (Resource Investigator)


Kaynaklar, çevrelerindeki insanlarla kolayca iletişim kurabilen, sosyal ve girişimci kişilerdir. Yeni fikirler ve kaynaklar bulmak için sürekli olarak arayış içindedirler.

Bu tipin özellikleri:
İletişim becerileri, girişimcilik, esneklik ve yenilikçilik gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
Kaynaklar, takımın dış dünyayla olan ilişkilerini yönetmek, takımın kaynaklarını keşfetmek ve takımın vizyonunu genişletmekten sorumludur.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
Kaynaklar, Takım Oyuncusu ve Yönetici gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, Kaynaklar, Takım Oyuncularından daha çok araştırmacı ruhlu ve özgür ruhlu olabilirler.

Duygu durumları:
Kaynaklar, genellikle heyecanlı ve coşkulu bir tavır sergilerler ve takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışırlar.

Olası Enneagram tipleri:
Kaynaklar genellikle 7, 8 ve 3 Enneagram tipleriyle ilişkilendirilir.

Olası MBTI tipleri:
ENTP, ESFP ve ISTJ, Kaynaklar tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:
INFJ, ISFJ ve ISTP, Kaynaklar tipi için olası MBTI tipleri değildir.
3. Koordinatör (Coordinator)


Koordinatörler, takımın hedeflerine odaklanarak, diğer takım üyelerini bir araya getirip birlikte çalışmalarını sağlayan kişilerdir. Bu kişiler, takımın lideri gibi davranırken, aynı zamanda takımın tüm üyelerinin fikirlerini dikkate alır ve takımın kararlarını almasına yardımcı olur.

Bu tipin özellikleri:
Liderlik, empati, takım çalışması ve uygunluğa önem verme gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
Koordinatörler, takımın amacına ulaşmasını sağlamak için tüm takım üyeleri arasında uyumu sağlamak, diğer takım üyelerine rehberlik etmek ve takımın ilerlemesini izlemekten sorumludur.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
Koordinatörler, Kaynaklar ve Uzman gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, Koordinatörler, Kaynaklardan daha çok takımın lideri gibi davranırken, Uzmanlar daha çok uzmanlaşmış becerilere sahiptir.

Duygu durumları:
Koordinatörler, genellikle sakin ve güven veren bir tavır sergilerler ve takımın birlik ve uyumunu sağlamaya çalışırlar.

Olası Enneagram tipleri:
Koordinatörlerin genellikle 1, 2, 6 ve 9 Enneagram tipleriyle ilişkilendirildiği görülür.

Olası MBTI tipleri:
ENFJ, ENTJ ve INFJ, Koordinatör tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:
ISTP, INTP ve ESTP, Koordinatör tipi için olası MBTI tipleri değildir.
4. Kaydedici (Recorder)


Kaydediciler, takımın fikirlerini kaydeden ve organize eden kişilerdir. Bu kişiler, takımın hedeflerine ulaşması için gereken bilgi ve verileri düzenler ve takımın diğer üyelerine sunarlar.

Bu tipin özellikleri:
Organizasyon becerileri, titizlik, doğruluk ve takım çalışması gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
Kaydediciler, takımın toplantılarını organize etmek, takımın fikirlerini kaydetmek ve takımın bilgi kaynaklarını yönetmekten sorumludur.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
Kaydediciler, Tamamlayıcı ve Uzman gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, Kaydediciler, Tamamlayıcılardan daha çok takımın bilgi kaynaklarını yönetirken, Uzmanlar daha çok uzmanlaşmış becerilere sahiptir.

Duygu durumları:
Kaydediciler, genellikle sakin ve dikkatli bir tavır sergilerler ve takımın verimliliğini artırmaya çalışırlar.

Olası Enneagram tipleri:
Kaydediciler genellikle 1, 5 ve 6 Enneagram tipleriyle ilişkilendirilir.

Olası MBTI tipleri:
ISTJ, ISFJ ve INTJ, Kaydedici tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:

ENFP, ESFP ve ESTP, Kaydedici tipi için olası MBTI tipleri değildir.
5. Tamamlayıcı (Completer Finisher)


Tamamlayıcılar, takımın çalışmalarını titizlikle inceleyen ve detayları dikkatle kontrol eden kişilerdir. Bu kişiler, takımın hedeflerine ulaşması için gerekli olan son dokunuşları yaparlar.

Bu tipin özellikleri:
Titizlik, detaycılık, sorumluluk ve iş bitirme becerileri gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
Tamamlayıcılar, takımın çalışmalarını inceleyip son dokunuşları yapmak, takımın hedeflerine ulaşmasını sağlamak ve takımın tamamlanmamış işlerini tamamlamaktan sorumludur.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
Tamamlayıcılar, Kaydediciler ve Uzmanlar gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, Tamamlayıcılar daha çok detaylara odaklanırken, Uzmanlar daha çok uzmanlaşmış becerilere sahiptir.

Duygu durumları:
Tamamlayıcılar, genellikle endişeli ve stresli bir tavır sergilerler ve takımın işlerinin tamamlanmasını sağlamaya çalışırlar.

Olası Enneagram tipleri:
Tamamlayıcılar genellikle 1 ve 6 Enneagram tipleriyle ilişkilendirilir.

Olası MBTI tipleri:
ISTJ, INFP ve INTJ, Tamamlayıcı tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:
ESTP, ESFP ve ENTP, Tamamlayıcı tipi için olası MBTI tipleri değildir.
6. Analitik (Analyzer)


Analitikler, takımın işleyişini analiz eden, sorunları çözmeye odaklanan ve takımın hedeflerine ulaşması için gerekli olan verileri toplayan kişilerdir. Bu kişiler, takımın kararlarını verirken veri ve bilgilere dayanırlar.

Bu tipin özellikleri:
Analitik düşünme, araştırma yeteneği, objektiflik ve açıklık gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
Analitikler, takımın hedeflerine ulaşması için gerekli olan verileri toplar, analiz eder ve takımın kararlarını verirken bu verileri kullanır.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
Analitikler, Kaynaklar ve Uzmanlar gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, Kaynaklar daha çok kaynakları yönetirken, Uzmanlar daha çok uzmanlaşmış becerilere sahiptir.

Duygu durumları:
Analitikler, genellikle soğukkanlı ve mesafeli bir tavır sergilerler ve takımın hedeflerine ulaşmasını sağlamak için objektif bir yaklaşım benimserler.

Olası Enneagram tipleri:
Analitikler genellikle 5 ve 6 Enneagram tipleriyle ilişkilendirilir.

Olası MBTI tipleri:
INTJ, INTP ve ISTJ, Analitik tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:
ENFP, ESFP ve ESTP, Analitik tipi için olası MBTI tipleri değildir.
7. Kaynak (Resource Investigator)


Kaynaklar, takımın dış dünyayla bağlantısını sağlayan ve takımın hedeflerine ulaşması için gerekli olan kaynakları bulan kişilerdir. Bu kişiler, takımın işleyişine dışarıdan bir perspektif getirirler.

Bu tipin özellikleri:
Yaratıcılık, girişkenlik, iletişim becerileri ve insan ilişkilerinde başarılı olma gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
Kaynaklar, takımın dış dünyayla ilişkisini yönetmek, kaynakları bulmak ve takımın işleyişine dışarıdan bir perspektif getirmekten sorumludur.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
Kaynaklar, Keşifçiler ve Uzmanlar gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, Keşifçiler daha çok yeni fikirlerle gelirken, Uzmanlar daha çok uzmanlaşmış becerilere sahiptir.

Duygu durumları:
Kaynaklar, genellikle enerjik ve heyecanlı bir tavır sergilerler ve takımın hedeflerine ulaşması için motivasyon sağlarlar.

Olası Enneagram tipleri:
Kaynakların genellikle 3, 7 ve 8 Enneagram tipleriyle ilişkilendirildiği görülür.

Olası MBTI tipleri:
ENFP, ENTP ve ESTP, Kaynak tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:
ISTJ, ISFJ ve INFJ, Kaynak tipi için olası MBTI tipleri değildir.
8. Teşvik Edici (Teamworker)


Teşvik ediciler, takım içindeki ilişkileri yöneten, işbirliği ve uyumu sağlayan kişilerdir. Bu kişiler, takım üyeleri arasında bağlantıları güçlendirir ve takımın birlikteliğini korur.

Bu tipin özellikleri:
Empati, işbirliği becerileri, sosyal yetenekler ve takım çalışmasına uyum sağlama gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
Teşvik ediciler, takım üyeleri arasındaki ilişkileri yönetmek, işbirliği ve uyumu sağlamak ve takımın birlikteliğini korumaktan sorumludur.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
Teşvik ediciler, Kaynaklar ve Uzmanlar gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, Kaynaklar daha çok dış dünyayla bağlantıyı yönetirken, Uzmanlar daha çok uzmanlaşmış becerilere sahiptir.

Duygu durumları:
Teşvik ediciler, genellikle arkadaş canlısı ve sosyal bir tavır sergilerler ve takım üyeleri arasında bağları güçlendirmeye çalışırlar.

Olası Enneagram tipleri:
Teşvik ediciler genellikle 2, 9 ve 6 Enneagram tipleriyle ilişkilendirilir.

Olası MBTI tipleri:
ESFJ, ENFJ ve ISFJ, Teşvik edici tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:
ISTP, INTP ve INTJ, Teşvik edici tipi için olası MBTI tipleri değildir.
9. Uzman (Specialist)


Uzmanlar, belirli bir alanda uzmanlaşmış ve takımın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan kişilerdir. Bu kişiler, takımın bilgi birikimini arttırır ve takımın hedeflerine ulaşması için gerekli olan uzmanlık becerilerini sağlarlar.

Bu tipin özellikleri:
Derinlemesine uzmanlaşma, bilgi birikimi, analitik düşünme ve farklı bir bakış açısına sahip olma gibi özelliklere sahiptirler.

Ekip içindeki görevi:
Uzmanlar, takımın belirli bir alandaki uzmanlık ihtiyacını karşılamak, takımın bilgi birikimini arttırmak ve takımın hedeflerine ulaşması için gerekli olan uzmanlık becerilerini sağlamakla sorumludur.

Diğer tiplerle karşılaştırması:
Uzmanlar, Analitikler ve Kaynaklar gibi diğer Belbin tipleriyle benzerlik gösterir. Ancak, Analitikler daha çok analitik düşünme becerisine sahipken, Kaynaklar daha çok kaynakları yönetirler.

Duygu durumları:
Uzmanlar, genellikle sessiz ve kendi halinde bir tavır sergilerler ve uzmanlık alanlarına odaklanırlar.

Olası Enneagram tipleri:
Uzmanlar, genellikle 5 ve 6 Enneagram tipleriyle ilişkilendirilir.

Olası MBTI tipleri:
INTJ, ISTJ ve INTP, Uzman tipi için olası MBTI tipleridir.

Olması mümkün olmayan MBTI tipleri:
ENFP, ESFP ve ESTP, Uzman tipi için olası MBTI tipleri değildir.Belbin ile Enneagram'ın Ortak Özellikleri


- Her ikisi de kişilik tiplerinin belirlenmesinde kullanılır.
- İkisi de kişisel gelişim ve takım performansını arttırmayı amaçlar.

Belbin ve Enneagram'ın Farklılıkları


- Belbin, takım performansını arttırmak için özellikle iş becerilerine odaklanırken, Enneagram daha çok kişisel gelişim üzerine yoğunlaşır.
- Belbin, ekip içindeki farklı rolleri tanımlamaya odaklanırken, Enneagram kişilik tiplerini belirlemeye odaklanır.
- Belbin, kişilerin takımda ne tür bir rol oynayabileceğini belirlemeye çalışırken, Enneagram kişilerin temel kişilik özelliklerini belirlemeye çalışır.

Belbin Tiplerinin Enneagram Karşılıkları


- İşleyici (Implementer) - Tip 1 (Mükemmeliyetçi) ve Tip 6 (Soruşturucu)
- Koordinatör (Coordinator) - Tip 2 (Veren) ve Tip 9 (Uyumlu)
- Kaynak Sağlayıcı (Resource Investigator) - Tip 7 (Maceraperest)
- Planlayıcı (Plant) - Tip 4 (Duygusal) ve Tip 5 (Gözlemci)
- Yaratıcı Düşünür (Monitor Evaluator) - Tip 5 (Gözlemci) ve Tip 6 (Soruşturucu)
- Uzman (Specialist) - Tip 5 (Gözlemci) ve Tip 6 (Soruşturucu)
- Tamamlayıcı (Completer Finisher) - Tip 1 (Mükemmeliyetçi)
- Kaynak Yöneticisi (Teamworker) - Tip 2 (Veren) ve Tip 9 (Uyumlu)
- İcra Edici (Shaper) - Tip 3 (Başarılı) ve Tip 8 (Kararlı)

Belbin ve Enneagram'ın Kökenleri


- Belbin, takımda yer alan kişilerin farklı rolleri tanımlamak amacıyla yapılan gözlemler sonucu oluşmuştur.
- Enneagram ise, antik dönemlerde başlayan birçok farklı kültürün etkisi altında oluşan bir kişilik modelidir.


Enneagram Tipleri ve Olası Belbin Eşleştirmesi


Tip 1 (Mükemmeliyetçi) - Tamamlayıcı (Completer Finisher): Görevleri tamamlama konusunda kararlı olan, detaylara önem veren kişilerdir.
Tip 2 (Veren) - Koordinatör (Coordinator): İlgili, takım arkadaşlarına destek veren, takımı bir arada tutmaya çalışan kişilerdir.
Tip 3 (Başarılı) - İcra Edici (Shaper): Hedef odaklı, sonuç alma konusunda kararlı, takımın motivasyonunu yüksek tutmak için gerekli olan baskıyı oluşturma konusunda etkilidir.
Tip 4 (Duygusal) - Planlayıcı (Plant): Mukaşif (Resource Investigator) olarak da bilinen yaratıcı, duygusal, farklı bakış açılarına sahip olan kişilerdir.
Tip 5 (Gözlemci) - Yaratıcı Düşünür (Monitor Evaluator): Yaratıcı, analitik, çözüm odaklı kişilerdir.
Tip 6 (Soruşturucu) - İşleyici (Implementer): Detaylara önem veren, işleri yapma konusunda kararlı olan kişilerdir.
Tip 7 (Maceraperest) - Mukaşif (Resource Investigator): İlgi çekici projeler bulma konusunda becerikli, takım arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan kişilerdir.
Tip 8 (Kararlı) - İcra Edici (Shaper): Hedef odaklı, sonuç alma konusunda kararlı, takımın motivasyonunu yüksek tutmak için gerekli olan baskıyı oluşturma konusunda etkilidir.
Tip 9 (Uyumlu) - Koordinatör (Coordinator): İlgili, takım arkadaşlarına destek veren, takımı bir arada tutmaya çalışan kişilerdir.MBTI ve Belbin


İşleyici (Implementer): ISTJ, ESTJ
Kaynaklar (Resource Investigator): ENTP, ESFP
Koordinatör (Coordinator): ENFJ, ESTJ
Yapıcı (Plant): INTP, INFP
Planlayıcı (Monitor Evaluator): INTJ, ISTJ
Tamamlayıcı (Completer Finisher): ISFJ, ISTJ
Uyumlu (Teamworker): ESFJ, ISFJ
Yönetici (Shaper): ESTP, ENTJ
Mukaşif (Resource Investigator): ENFP, ESFP


Bu listede yer alan Belbin tipleri, MBTI tipleriyle ilişkilendirilebilir. Her Belbin tipi, farklı kişilik özelliklerine ve yeteneklere sahiptir ve her MBTI tipi de farklı bir kişilik profiline sahiptir.

İşleyici (Implementer): İşleyiciler, pratik düşünürlerdir ve işleri halletmek için somut çözümler üretirler. ESTJ ve ISTJ MBTI tipleri, İşleyicilere benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında ESFJ, ESTP ve ISFP yer alır.

Kaynaklar (Resource Investigator): Kaynaklar, dış dünya ile iletişimde iyi olan yaratıcı düşünürlerdir. ENTP ve ESFP MBTI tipleri, Kaynaklara benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında ENFP, ESTJ ve ISFP yer alır.

Koordinatör (Coordinator): Koordinatörler, liderlik becerilerine ve takım üyelerini motive etme yeteneklerine sahip olan sosyal kişilerdir. ENFJ ve ESTJ MBTI tipleri, Koordinatörlere benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında ESFJ, ISFJ ve ENTJ yer alır.

Yapıcı (Plant): Yapıcılar, yaratıcı düşünürlerdir ve çözüm odaklıdırlar. INTP ve INFP MBTI tipleri, Yapıcılara benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında INTJ, ENTP ve INFJ yer alır.

Planlayıcı (Monitor Evaluator): Planlayıcılar, takımın fikirlerini ve stratejilerini şekillendiren analitik düşünürlerdir. INTJ ve ISTJ MBTI tipleri, Planlayıcılara benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında ESTJ, ENTJ ve ENTP yer alır.

Tamamlayıcı (Completer Finisher): Tamamlayıcılar, görevlerin başarıyla tamamlanması için detaylara odaklanan titiz kişilerdir. ISTJ ve ISFJ MBTI tipleri, Tamamlayıcılara benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında INFJ, INTJ ve ISTP yer alır.

Uyumlu (Teamworker): Uyumlu kişiler, diğer takım üyeleriyle iyi anlaşan ve takım dinamiklerine katkıda bulunan kişilerdir. ESFJ ve ISFJ MBTI tipleri, Uyumlu kişilere benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında ENFJ, ENFP ve ESFP yer alır.

Yönetici (Shaper): Yöneticiler, liderlik becerileri ve mücadeleci yaklaşımları olan kişilerdir. ENTJ ve ESTP MBTI tipleri, Yöneticilere benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında ESTJ, ENFJ ve ENTJ yer alır.

Mukaşif (Resource Investigator): Mukaşifler, takımın dış dünya ile ilişkilerini yönetme konusunda becerikli olan yaratıcı kişilerdir. ENFP ve ESFP MBTI tipleri, Mukaşiflere benzer özelliklere sahiptirler. Diğer olası MBTI tipleri arasında ENTP, ESTP ve INFP yer alır.

Belbin ve MBTI tipleri, takımın ihtiyaçlarına göre değerlendirilerek, takımın daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayacak bir strateji oluşturmak için bir araç olarak kullanılabilir. Ancak, her iki tipolojinin de kendi sınırlamaları vardır ve tek başına kullanılmaları önerilmez. Takımın özellikleri ve ihtiyaçlarına göre farklı yaklaşımlar ve araçlar kullanılmalıdır.


Analizciler (NT)


ENTJ: Kararlı, liderlik özellikleri gösteren, stratejik düşünce yapısına sahip kişilerdir. Olası Belbin tipi: Yönetici (Chairman). Muhtemel Belbin tipleri: Kaynaklar (Resource Investigator), Analitik (Monitor Evaluator), Koordinatör (Coordinator), Uyum Sağlayıcı (Team Player), Düzenleyici (Completer Finisher). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

INTJ: Mantıklı, analitik, kararlı, stratejik düşünce yapısına sahip kişilerdir. Olası Belbin tipi: Kaynaklar (Resource Investigator). Muhtemel Belbin tipleri: Analitik (Monitor Evaluator), Koordinatör (Coordinator), Uyum Sağlayıcı (Team Player), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

ENTP: Yaratıcı, keşfetmeye açık, yeniliklere önem veren, heyecan verici düşüncelere sahip kişilerdir. Olası Belbin tipi: Kaynaklar (Resource Investigator). Muhtemel Belbin tipleri: Analitik (Monitor Evaluator), Koordinatör (Coordinator), Uyum Sağlayıcı (Team Player), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

INTP: Mantıklı, analitik, yaratıcı düşünce yapısına sahip kişilerdir. Olası Belbin tipi: Analitik (Monitor Evaluator). Muhtemel Belbin tipleri: Kaynaklar (Resource Investigator), Koordinatör (Coordinator), Uyum Sağlayıcı (Team Player), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).


İdealistler (NF)


İdealistler, hayalleri, vizyonları ve insani değerleri önemseyen kişilerdir. Bu grup, MBTI tipleri açısından NF harflerini içeren tiplerdir.INFJ: Duyarlı, kararlı, insanların duygusal ihtiyaçlarını anlayan, vizyon sahibi kişilerdir. Olası Belbin tipi: Kaynaklar (Resource Investigator). Muhtemel Belbin tipleri: Koordinatör (Coordinator), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer), Araştırmacı (Plant). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

INFP: Duyarlı, yaratıcı, idealist kişilerdir. Olası Belbin tipi: Uyum Sağlayıcı (Team Player). Muhtemel Belbin tipleri: Araştırmacı (Plant), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer), Kaynaklar (Resource Investigator). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

ENFJ: Sıcak, empatik, motive edici kişilerdir. Olası Belbin tipi: Koordinatör (Coordinator). Muhtemel Belbin tipleri: Uyum Sağlayıcı (Team Player), Kaynaklar (Resource Investigator), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

ENFP: Dışa dönük, canlı, yaratıcı kişilerdir. Olası Belbin tipi: Kaynaklar (Resource Investigator). Muhtemel Belbin tipleri: Koordinatör (Coordinator), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer), Uyum Sağlayıcı (Team Player). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).


Deneyimler (SP)


ESTP: Pratik, canlı, anında karar verme yeteneğine sahip kişilerdir. Olası Belbin tipi: Kaynaklar (Resource Investigator). Muhtemel Belbin tipleri: Girişimci (Entrepreneur), Şahin (Shaper), Ekip Oyuncusu (Team Player), Uygulayıcı (Implementer), Uyum Sağlayıcı (Team Worker). Olamayacak Belbin tipleri: İzleyici (Monitor Evaluator).

ISTP: Sessiz, özgüvenli, pratik ve kararlı kişilerdir. Olası Belbin tipi: Kaynaklar (Resource Investigator). Muhtemel Belbin tipleri: Yönetici (Coordinator), Analitik (Monitor Evaluator), Yapıcı (Implementer), Düzenleyici (Completer Finisher), Uygulayıcı (Implementer). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Team Worker).

ESFP: Dost canlısı, eğlenceli, pratik, coşkulu ve duygusal kişilerdir. Olası Belbin tipi: Kaynaklar (Resource Investigator). Muhtemel Belbin tipleri: Girişimci (Entrepreneur), Uyum Sağlayıcı (Team Worker), Şahin (Shaper), Uygulayıcı (Implementer), Ekip Oyuncusu (Team Player). Olamayacak Belbin tipleri: Düzenleyici (Completer Finisher).

ISFP: Duygusal, duyarlı, içe dönük, estetik ve kendine özgü bir dünya görüşüne sahip kişilerdir. Olası Belbin tipi: Uyum Sağlayıcı (Team Player). Muhtemel Belbin tipleri: Uygulayıcı (Implementer), Düzenleyici (Completer Finisher), Kaynaklar (Resource Investigator), Analitik (Monitor Evaluator), Yönetici (Coordinator). Olamayacak Belbin tipleri: Şahin (Shaper).


Muhafazakarlar (SJ)


ESTJ: Sistematik, kararlı ve liderlik özellikleri olan kişilerdir. Olası Belbin tipi: Yönetici (Chairman). Muhtemel Belbin tipleri: Kaynaklar (Resource Investigator), Uyum Sağlayıcı (Team Player), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer), İzleyici (Monitor Evaluator). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

ISTJ: Disiplinli, düzenli ve görev odaklı kişilerdir. Olası Belbin tipi: Uyum Sağlayıcı (Team Player). Muhtemel Belbin tipleri: Kaynaklar (Resource Investigator), Yönetici (Chairman), Düzenleyici (Completer Finisher), Yapıcı (Implementer), İzleyici (Monitor Evaluator). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

ESFJ: Duygusal, cömert ve toplumsal olarak sorumluluk sahibi kişilerdir. Olası Belbin tipi: Uyum Sağlayıcı (Team Player). Muhtemel Belbin tipleri: Kaynaklar (Resource Investigator), Yönetici (Chairman), Düzenleyici (Completer Finisher), İzleyici (Monitor Evaluator), Etkili İletişimci (Resource Investigator). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).

ISFJ: Sadık, pratik ve hassas kişilerdir. Olası Belbin tipi: Uyum Sağlayıcı (Team Player). Muhtemel Belbin tipleri: Kaynaklar (Resource Investigator), Düzenleyici (Completer Finisher), İzleyici (Monitor Evaluator), Etkili İletişimci (Resource Investigator), Koordinatör (Coordinator). Olamayacak Belbin tipleri: Teşvik Edici (Teamworker).