Erich Fromm'a göre 5 kişilik tipi

Erich Fromm, 20. yüzyılın önde gelen psikologlarından biridir ve insan davranışlarına, kişilik özelliklerine ve toplumsal yapıya ilişkin önemli çalışmalarıyla tanınmaktadır. Fromm'un kişilik tipleri teorisi, insanların davranışlarını belirleyen temel özellikleri ve toplum içindeki konumlarını açıklamayı amaçlar.

Fromm, kişilik tiplerini, insanların toplumsal yapıya ve çevrelerine karşı tutumlarına göre sınıflandırmıştır. Beş farklı kişilik tipi belirlemiştir: Alıcı Tip, Sömürücü Tip, İstifçi Tip, Pazarlamacı Tip ve Üretken Tip.

Alıcı tip kişilikler, kendilerini toplumun beklentilerine göre şekillendirirler ve başkalarının onayına bağımlıdırlar. Sömürücü tip kişilikler, başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanır ve manipülatif olma eğilimindedirler. İstifçi tip kişilikler, yalnızlığı tercih eder ve değişime karşı dirençlidirler. Pazarlamacı tip kişilikler, popüler olmak ve kabul görmek için çevreleriyle ilişki kurarlar. Üretken tip kişilikler ise yaratıcılıklarını kullanarak kendilerini ifade ederler ve topluma faydalı olmak için çalışırlar.

Fromm'un kişilik tipleri teorisi, insanların toplumsal yapıya karşı olan tutumlarını anlamaya yardımcı olur. Bu tiplerin özellikleri, insanların davranışlarını belirlerken, zaafiyetleri de insanların sorunlarına yol açabilir. Ancak, Fromm'un teorisi, insanların davranışlarının sadece bu beş tip ile sınırlı olduğunu iddia etmez. Başka tipler de vardır ve her insanın kendine özgü bir kişilik tipi vardır.

Fromm'un kişilik tipleri teorisi, insanların davranışlarını anlamaya ve özgün kişilik özelliklerini keşfetmeye yardımcı olan önemli bir araçtır. Bu teori, insanların farklı kişilik tiplerine sahip olabileceğini ve her insanın kendine özgü bir kişilik tipine sahip olduğunu kabul eder. Bu nedenle, insanların davranışları hakkında daha geniş bir perspektif sağlar ve psikolojik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir çerçeve olarak kabul edilir.


Erich Fromm, kişilik tipleri teorisini, insanların toplumda nasıl konumlandıklarını ve davranışlarını belirleyen temel özellikleri anlamak için geliştirmiştir. Fromm, kişilik tiplerini, insanların toplumsal yapıya ve çevrelerine karşı tutumlarına göre sınıflandırmıştır.

Fromm, kişilik tiplerini oluştururken, insanların davranışlarını belirleyen sosyal, kültürel ve tarihsel faktörlere dayanmıştır. Bu faktörlerin insanların kişilik tiplerini oluşturduğunu düşünmüştür. Ayrıca, Fromm, insanların davranışlarını etkileyen psikolojik, sosyolojik ve felsefi faktörleri de dikkate almıştır.

Kişilik tipleri teorisinin odak noktası, insanların toplumsal yapıya ve çevrelerine karşı tutumlarının, kişiliklerini nasıl şekillendirdiğini anlamaktır. Fromm, insanların davranışlarının altında yatan temel özellikleri anlamak için kişilik tiplerini tanımlamıştır. Bu teori, insanların davranışlarını anlamak ve özgün kişilik özelliklerini keşfetmek için önemli bir araçtır. Fromm'un kişilik tipleri teorisi, insan davranışlarının belirleyici faktörlerini anlamaya yönelik bir yaklaşım sunar ve psikolojik araştırmalar için önemli bir çerçeve olarak kabul edilir.1. Alıcı Tip:


Alıcı tip insanlar, çevrelerindeki insanların ve toplumun beklentilerine uygun davranarak, kendilerini öznel düşüncelerden bağımsız olarak şekillendirirler. Bu nedenle kendilerini belirli bir tarzda ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirler. Ayrıca, başkalarının beklentilerine çok fazla önem verdikleri için kendi ihtiyaçlarını ihmal edebilirler.

Alıcı tip kişiliklerin zaafiyetleri arasında, kendi ihtiyaçlarına duyarsızlıkları ve başkalarının onayına bağımlılıkları yer alır. Ayrıca, kendi hayatlarını belirleme konusunda zayıf olabilirler.

Alıcı tip kişiliklerin belirgin özellikleri arasında, çevrelerindeki insanların beklentilerine uygun olarak davranma eğilimi, uyumlu olma isteği ve başkalarının onayına ihtiyaç duyma eğilimi bulunur.

Alıcı tip kişilikleri, genellikle sessiz, pasif ve diğer insanların ne düşündüğüne çok fazla önem veren insanlar olarak anlaşılabilir.2. Sömürücü Tip:


Sömürücü tip insanlar, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederek başkalarını sömürürler. Bu kişilik tipi, genellikle özgüven eksikliği yaşayan insanlardan oluşur. Sömürücü tip kişilikler, genellikle güç, para ve statüyü hedeflerler.

Sömürücü tip kişiliklerin zaafiyetleri arasında, başkalarını kullanarak güç ve zenginlik elde etme ihtiyacı, kontrol arzusu ve kendi ihtiyaçlarını ihmal etme eğilimi yer alır.

Sömürücü tip kişiliklerin belirgin özellikleri arasında, manipülatif olma eğilimi, başkalarını kullanma ve sömürme eğilimi, kendi çıkarlarını ön plana çıkarma eğilimi bulunur.

Sömürücü tip kişilikler, genellikle kendilerini beğenmiş, kontrolcü ve kendini merkezde görme eğiliminde olan insanlar olarak anlaşılabilir.


3. İstifçi Tip:


İstifçi tip insanlar, kendilerini diğer insanlardan ve toplumdan uzak tutarak yalnızlığı tercih ederler. Bu kişilik tipi, genellikle korkak, endişeli ve güvensiz insanlardan oluşur. İstifçi tip kişilikler, genellikle değişime karşı dirençlidir ve yaşamlarını düzenli bir şekilde yaşamayı tercih ederler.

İstifçi tip kişiliklerin zaafiyetleri arasında, kendilerini diğer insanlardan izole etme ihtiyacı, kendilerini geliştirme konusunda isteksizlik ve değişime direnç yer alır. Ayrıca, kendilerini ifade etme konusunda zorluk yaşayabilirler.

İstifçi tip kişiliklerin belirgin özellikleri arasında, yalnızlığı tercih etme eğilimi, değişime direnç, güvensizlik ve kaygı bulunur.

İstifçi tip kişilikler, genellikle sessiz, utangaç ve içe kapanık insanlar olarak anlaşılabilir.


4. Pazarlamacı Tip:


Pazarlamacı tip insanlar, kendilerini kabul ettirmek ve popüler olmak için çevrelerindeki insanlarla ilişki kurarlar. Bu kişilik tipi, genellikle popüler olma isteği olan insanlardan oluşur. Pazarlamacı tip kişilikler, genellikle kendilerini sürekli olarak pazarlamak ve diğer insanların dikkatini çekmek isterler.

Pazarlamacı tip kişiliklerin zaafiyetleri arasında, popüler olma isteği, kendilerini sürekli olarak pazarlama ihtiyacı ve diğer insanların onayına bağımlılık yer alır. Ayrıca, kendi gerçek kişiliklerini saklama eğilimi gösterebilirler.

Pazarlamacı tip kişiliklerin belirgin özellikleri arasında, kendilerini pazarlama eğilimi, diğer insanlarla kolayca ilişki kurma yeteneği ve popüler olma isteği bulunur.

Pazarlamacı tip kişilikler, genellikle dışa dönük, sosyal ve etrafındaki insanlarla kolayca iletişim kurabilen insanlar olarak anlaşılabilir.
5. Üretken Tip:


Üretken tip insanlar, yaratıcılıklarını kullanarak kendilerini ifade etme ve topluma faydalı olma konusunda istekli ve heveslidirler. Kendilerini geliştirmek için çaba harcarlar ve genellikle kendilerine güvenirler. Üretken tip kişilikler, genellikle başarılı, kendine saygılı ve tatmin olmuş insanlardan oluşur.

Üretken tip kişiliklerin zaafiyetleri arasında, aşırı çalışma ve kendilerini yorma eğilimi, takıntılı hale gelme eğilimi ve başarıya odaklanarak diğer hayati alanlardan feragat etme eğilimi yer alır.

Üretken tip kişiliklerin belirgin özellikleri arasında, yaratıcılık, özgüven, kendini geliştirme konusunda isteklilik ve topluma faydalı olma eğilimi bulunur.

Üretken tip kişilikler, genellikle enerjik, kararlı ve hayatta tutkulu olan insanlar olarak anlaşılabilir.


*