İtici 8 tip hakkında bilgi

İnsanlar arasındaki iletişimde bazen kolaylıkla anlaşılabilirken, bazen de iletişim sorunları yaşanabiliyor. Bu sorunların bazıları ise bazı kişilik tiplerinden kaynaklanıyor. Robert Greene'in "Baştan Çıkarma Sanatı" kitabında bahsettiği 8 itici tip, birçok insan için zorlu bir iletişim engeli oluşturuyor. Bu itici tipler; Kaba Saba, Boğucu, Ahlakçı, Eli Sıkı, Beceriksiz, Geveze, Tepkici ve Zevksiz'dir.

Kaba Saba kişilik tipi, diğer insanlarla iletişimde kaba, sert ve agresif bir tavır sergileyen kişilerdir. Boğucu kişilik tipi ise, başkalarının özgürlüklerine saygı duymayan, sürekli olarak onları kontrol etmeye çalışan ve bağımsızlık isteyenlere baskı yapan kişilerdir.

Ahlakçı kişilik tipi, kendi ahlaki standartlarına uygun davranmayan insanları yargılayan ve eleştiren kişilerdir. Eli Sıkı kişilik tipi ise, cimri, hesapçı ve çıkarcı olan kişilerdir. Genellikle başkaları için harcamakta çekimser davranırlar ve bencil bir tavır sergileyebilirler.

Beceriksiz kişilik tipi, beceriksiz ve yetersiz olan kişilerdir. Genellikle karar vermekte zorlanırlar ve diğer insanlarla etkileşim kurmakta zorlanabilirler. Geveze kişilik tipi, sürekli olarak konuşan, diğer insanların sözünü kesen ve iletişim kurmakta zorlanan kişilerdir.

Tepkici kişilik tipi, kolayca öfkelenen, şiddetli bir şekilde tepki gösteren ve diğer insanlara karşı agresif bir tavır sergileyen kişilerdir. Zevksiz kişilik tipi ise, ilgi çekici olmayan, sıkıcı ve enerjisiz olan kişilerdir. Diğer insanların ilgisini çekmekte zorlanırlar ve sosyal becerileri zayıftır.

Bu itici kişilik tipleriyle karşılaştığımızda, iletişim kurmak zor olabilir. Ancak, bu kişilik tiplerini anlamak ve onlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek, iletişim sorunlarını minimize etmemize yardımcı olabilir.


Kaba Saba (The Brute): Kaba, sert ve agresif olan kişilerdir. Diğer insanlara karşı şiddetli bir tavır sergileyebilirler ve iletişim kurmakta zorlanabilirler.

Boğucu (The Suffocator): Diğer insanların özgürlüklerine saygı duymayan, sürekli olarak onları kontrol etmeye çalışan ve bağımsızlık isteyenlere baskı yapan kişilerdir.

Ahlakçı (The Moralizer): Kendi ahlaki standartlarına uygun davranmayan insanları yargılayan ve eleştiren kişilerdir. Diğer insanların yaşam tarzlarına, inançlarına veya tercihlerine karşı hoşgörüsüz olabilirler.

Eli Sıkı (The Tightwad): Cimri, hesapçı ve çıkarcı olan kişilerdir. Genellikle başkaları için harcamakta çekimser davranırlar ve bencil bir tavır sergileyebilirler.

Beceriksiz (The Bumbler): Beceriksiz, beceriksiz ve yetersiz olan kişilerdir. Genellikle karar vermekte zorlanırlar ve diğer insanlarla etkileşim kurmakta zorlanabilirler.

Geveze (The Motor-Mouth): Sürekli olarak konuşan, diğer insanların sözünü kesen ve iletişim kurmakta zorlanan kişilerdir.

Tepkici (The Reactor): Kolayca öfkelenen, şiddetli bir şekilde tepki gösteren ve diğer insanlara karşı agresif bir tavır sergileyen kişilerdir.

Zevksiz (The Dullard): İlgi çekici olmayan, sıkıcı ve enerjisiz olan kişilerdir. Diğer insanların ilgisini çekmekte zorlanırlar ve sosyal becerileri zayıftır.


1. Kaba Saba (The Brute)


Kaba Saba Kişilerin Özellikleri:

Şiddetli, agresif, baskıcı ve sert bir tavır sergilerler.
Kendi amaçları doğrultusunda diğer insanları ezme eğilimindedirler.
Empati kurmakta zorlanırlar ve duygusal olarak donuk olabilirler.
İletişim kurmakta zorlanırlar ve genellikle öfkeli bir şekilde konuşurlar.

Kaba Saba Kişilerin Duygu Durumları:

Kızgın, öfkeli ve şiddetli bir tavır sergilerler.
Çok endişeli ya da stresli olduklarında da agresif davranabilirler.

Kaba Saba Kişiler Nasıl Anlaşılır:

Sert bir beden dili sergilerler ve kendilerini öne atarak diğer insanlarla konuşurlar.
Konuşmalarında sık sık öfkeli, agresif ve tehditkar bir dil kullanırlar.
Diğer insanlara karşı saldırgan bir tutum sergilerler.

Kaba Saba Kişilerin Kendilerini Kamufle Etme Yöntemleri:

Diğer insanların güçlü olduğu durumlarda geri adım atabilirler.
Empati kurmaya çalışabilirler ve diğer insanların duygularını anlamaya çalışabilirler.

Kaba Saba Kişilerin Sık Kullandıkları Cümleler:

"Bana saygı göstermek zorundasın!"
"Seni parçalara ayırabilirim!"

Kaba Saba Kişilerden Uzak Durmak İçin Ne Yapmalı:

Onlarla karşı karşıya gelmeden önce sakin olmak ve rasyonel davranmak önemlidir.
İletişim kurarken güvenli bir mesafede kalmak ve yüz ifadeleri, beden dili gibi non-verballeri takip etmek gerekir.


2. Boğucu (The Suffocator)


Boğucu Kişilerin Özellikleri:

Diğer insanların özgürlüklerine saygı duymayan, sürekli olarak onları kontrol etmeye çalışan ve bağımsızlık isteyenlere baskı yapan kişilerdir.
Kendi ihtiyaçlarını diğer insanların ihtiyaçlarından önde tutarlar.
Kontrolsüz bir şekilde diğer insanların hayatlarına müdahale edebilirler.

Boğucu Kişilerin Duygu Durumları:

Kontrol edilmesi zor bir takıntılı davranış sergileyebilirler.
Yalnızlıktan korkarlar ve başkalarına ihtiyaç duyarlar.

Boğucu Kişiler Nasıl Anlaşılır:

Diğer insanların özgürlüklerini kısıtlayan davranışlar sergileyebilirler

Boğucu Kişilerin Kendilerini Kamufle Etme Yöntemleri:

Diğer insanların hayatlarına yardım etmek için gönüllü olduklarını söyleyebilirler.
Kontrol edici davranışlarına mizah veya şaka yoluyla örtbas etmeye çalışabilirler.

Boğucu Kişilerin Sık Kullandıkları Cümleler:

"Bunu yapmamalısın, benim için yapmalısın."
"Hayatında neler yapman gerektiğini ben biliyorum."

Boğucu Kişilerden Uzak Durmak İçin Ne Yapmalı:

Sınır koymak ve kendi özgürlüklerinizi korumak önemlidir.
Kendi ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi açık bir şekilde ifade etmek gerekir.


3. Ahlakçı (The Moralizer)


Ahlakçı Kişilerin Özellikleri:

Kendi ahlaki standartlarına uygun davranmayan insanları yargılayan ve eleştiren kişilerdir.
Diğer insanların yaşam tarzlarına, inançlarına veya tercihlerine karşı hoşgörüsüz olabilirler.
Kendilerini üstün ve diğer insanları yanlış yapan kişiler olarak görürler.

Ahlakçı Kişilerin Duygu Durumları:

Kendileri hakkında olumlu bir algı oluşmasını isterler ve diğer insanların takdirini kazanmak isterler.
Kendilerini haksız yere eleştirildikleri veya saldırıya uğradıklarında savunmasız hissederler.

Ahlakçı Kişiler Nasıl Anlaşılır:

Kendilerini doğru olanı yapan kişiler olarak görürler ve bu nedenle diğer insanların yanlış davrandığını düşünebilirler.
Diğer insanların yaşam tarzlarına karşı sık sık eleştirel bir tavır sergilerler.
Kendi ahlaki standartlarının üzerinde dururlar.

Ahlakçı Kişilerin Kendilerini Kamufle Etme Yöntemleri:

Diğer insanların davranışlarını doğrulayan veriler veya kaynaklar bulmaya çalışırlar.
Kendi ahlaki yargılarının diğer insanlar için geçerli olmadığını kabul etmek yerine, onları daha fazla savunurlar.

Ahlakçı Kişilerin Sık Kullandıkları Cümleler:

"Doğru olanı yapmak zorundasın."
"Bunu yapmamalısın, bunu yapman yanlış."

Ahlakçı Kişilerden Uzak Durmak İçin Ne Yapmalı:

Kendi inanç ve tercihlerinize bağlı kalmanız ve kendinize güvenli bir alan yaratmanız gerekir.
Diğer insanların yaşam tarzlarına ve inançlarına saygılı olmanız önemlidir.


4. Eli Sıkı (The Tightwad)


Eli Sıkı Kişilerin Özellikleri:

Cimri, hesapçı ve çıkarcı olan kişilerdir.
Genellikle başkaları için harcamakta çekimser davranırlar ve bencil bir tavır sergileyebilirler.

Eli Sıkı Kişilerin Duygu Durumları:

Finansal güvence sağlama ihtiyacı duyarlar ve para kaybetmekten korkarlar.
Kendilerine değer katmayan şeyler için para harcamaktan kaçınırlar.

Eli Sıkı Kişiler Nasıl Anlaşılır:

Sürekli olarak fiyatları ve masrafları düşünen bir tavır sergilerler.
Diğer insanların harcamalarına dikkatle bakarlar ve onları sorgularlar.
Para harcama konusunda tereddütlü davranırlar.

Eli Sıkı Kişilerin Kendilerini Kamufle Etme Yöntemleri:

Diğer insanlar için para harcamaya istekli olduklarını söyleyebilirler, ancak genellikle bu söylemleri pratikte uygulamazlar.
Parayı yönetmek için kendi kendilerini savunabilirler.

Eli Sıkı Kişilerin Sık Kullandıkları Cümleler:

"Bu çok pahalı, daha ucuz bir şey bulabiliriz."
"Bunu satın almak için acelemiz yok."

Eli Sıkı Kişilerden Uzak Durmak İçin Ne Yapmalı:

Harcamalarınızı kontrol etmek ve kendi bütçenize göre hareket etmek önemlidir.
Diğer insanların parasal tercihlerine saygı göstermeniz gerekir.


5. Beceriksiz (The Bumbler)


Beceriksiz Kişilerin Özellikleri:

Beceriksiz, beceriksiz ve yetersiz olan kişilerdir.
Genellikle karar vermekte zorlanırlar ve diğer insanlarla etkileşim kurmakta zorlanabilirler.
Özgüvenleri düşüktür ve kendilerine güvenleri azdır.

Beceriksiz Kişilerin Duygu Durumları:

Başkalarının onları beğenip beğenmediğinden endişe ederler.
Çoğu zaman özgüvensiz ve kendilerini yetersiz hissederler.

Beceriksiz Kişiler Nasıl Anlaşılır:

Kendilerine güvensiz bir tavır sergilerler ve sık sık kararsız kalırlar.
Sosyal becerileri zayıftır ve diğer insanlarla etkileşim kurmakta zorlanırlar.
Hata yapma korkusuyla hareket ederler.

Beceriksiz Kişilerin Kendilerini Kamufle Etme Yöntemleri:

Kendilerini önemli hissettirmeye çalışırlar veya başka konulara odaklanırlar.
Yaptıkları hataları kabul etmek yerine, başka faktörleri suçlayabilirler.

Beceriksiz Kişilerin Sık Kullandıkları Cümleler:

"Bunu yapabileceğime inanmıyorum."
"Ne yapacağımı bilmiyorum."

Beceriksiz Kişilerden Uzak Durmak İçin Ne Yapmalı:

Sabırlı ve anlayışlı olmak gerekir.
Konuşmalarında yardımcı olmak ve becerilerini geliştirmeleri için onlara önerilerde bulunmak önemlidir.


6. Geveze (The Motor-Mouth)


Geveze Kişilerin Özellikleri:

Sürekli olarak konuşan, diğer insanların sözünü kesen ve iletişim kurmakta zorlanan kişilerdir.
Kendi duygu ve düşüncelerine fazla önem verirler ve diğer insanların ihtiyaçlarına dikkat etmezler.

Geveze Kişilerin Duygu Durumları:

Dış dünya ile sürekli olarak iletişim halinde olmak isterler.
Diğer insanların onları dinlemesi ve onlarla ilgilenmesi için çaba gösterirler.

Geveze Kişiler Nasıl Anlaşılır:

Konuşmalarında sık sık diğer insanların sözünü keserler.
Düşüncelerini ve duygularını ifade etmek için çok fazla konuşurlar.
İletişim kurmakta zorlandıklarında sinirli bir tavır sergileyebilirler.

Geveze Kişilerin Kendilerini Kamufle Etme Yöntemleri:

Konuşmalarına ara verip diğer insanların görüşlerini dinlemeye çalışırlar.
İletişim kurarken daha az konuşmaya çalışırlar.

Geveze Kişilerin Sık Kullandıkları Cümleler:

"Bununla ilgili olarak bir hikayem var."
"Bir şey hakkında konuşmak istediğim."

Geveze Kişilerin Uzak Durmak İçin Ne Yapmalı:

Onların duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için sınırlı bir süre içinde konuşmalarına izin vermek gerekir.
Onları dinlemeye çalışırken sınır koymak ve zamanı yönetmek önemlidir.7. Tepkici (The Reactor)


Tepkici Kişilerin Özellikleri:

Kolayca öfkelenen, şiddetli bir şekilde tepki gösteren ve diğer insanlara karşı agresif bir tavır sergileyen kişilerdir.
Duygularını kontrol etmekte zorlanırlar ve başkalarına zarar verebilirler.
Saldırgan ve çekişmeli bir tutum sergilerler.

Tepkici Kişilerin Duygu Durumları:

Çok hızlı bir şekilde öfkelenirler ve saldırgan bir tavır sergilerler.
Kendilerine karşı gelen kişilerden şiddetli bir şekilde tepki gösterirler.

Tepkici Kişiler Nasıl Anlaşılır:

Şiddetli bir dil ve beden dili sergilerler.
Duygusal olarak kontrolsüz bir şekilde davranırlar ve sinirli olduklarında başka insanların sözlerini keserler.
Sık sık diğer insanlara karşı saldırgan bir tavır sergilerler.

Tepkici Kişilerin Kendilerini Kamufle Etme Yöntemleri:

Kendilerini daha sakin ve kontrollü bir şekilde ifade etmeye çalışırlar.
Başka bir yöntemle tepki vermek yerine, yavaşlamayı ve düşünmeyi öğrenmeye çalışırlar.

Tepkici Kişilerin Sık Kullandıkları Cümleler:

"Sen ne diyorsun?"
"Bunun sonu yok, ben artık dayanamıyorum."

Tepkici Kişilerden Uzak Durmak İçin Ne Yapmalı:

Sınır koymak ve kendi güvenliğinizi korumak önemlidir.
Onlarla konuşurken sakin kalmaya çalışmak ve tartışmaya girmekten kaçınmak gerekiyor.


8. Zevksiz (The Dullard)


Zevksiz kişilerin Özellikleri:

İlgi çekici olmayan, sıkıcı ve enerjisiz olan kişilerdir.
Diğer insanların ilgisini çekmekte zorlanırlar ve sosyal becerileri zayıftır.
Yeni şeyler denemekten kaçınırlar ve risk almaktan korkarlar.

Zevksiz kişilerin Duygu Durumları:

Kendilerini yalnız ve izole hissedebilirler.
Diğer insanlarla etkileşim kurmakta zorlandıklarında stresli veya rahatsız hissedebilirler.

Zevksiz kişiler Nasıl Anlaşılır:

Sıkıcı bir konuşma tarzı ve enerjileri yoktur.
İlgi çekici bir konuşma konusu bulmakta zorlanırlar.
Genellikle kendilerini geri planda tutarlar ve konuşmaları sırasında sessiz kalırlar.

Zevksiz kişilerin Kendilerini Kamufle Etme Yöntemleri:

Diğer insanların ilgisini çekebilecek konular hakkında bilgi edinmeye çalışırlar.
Daha enerjik veya heyecanlı bir tavır sergilemeye çalışırlar.

Zevksiz kişilerin Sık Kullandıkları Cümleler:

"Ben sadece sessizce otururum."
"Konuşacak bir şeyim yok."

Zevksiz kişilerden Uzak Durmak İçin Ne Yapmalı:

Empati kurmak ve ilgi göstermek gerekir.
Konuşma konularını değiştirerek ilgi çekici bir konuya geçiş yapmak önemlidir.