İnsan ilişkilerinde konumlandırma ve etiketleme

Konumlandırma kavramı pazarlamada ve ticarette kullanılan bir tür pazarlama terimidir. Bir ticari firmanın pazarda markasını bir yere konumlandırır ve bu konumlandırma üzerinden kampanya yürütür. Ve konumlandırdığı noktada sürekliliği sağlayabilmek için yatırımlar yapar.

Bir müşteri kitlesi ve gelir modeli vardır. Aynı şekilde her insanın başka insanlar gözünde bir konumu değeri makamı derecesi vardır.

Konumlandırma, direk kişinin kendisi tarafından verilen bir savaş mücadele de olabilir. Bir konum ve pozisyond durabilme mücadelesi. Ya da dışsal insanların o kişiyi bir konuma oturtmaları sonucu da olabilir. Baskın ve güçlü iseniz kendi konumunuzu değerinizi siz belirlersiniz. Ancak çevrenizde baskın karakterler varsa onlar sizi bir yere konumlandırmaya çalışırlar.

Bir tür itibar savaşları olarakta bakabilirsiniz. İtibar kelimesi ile de meseleyi ifade edebilirsiniz.

Etiketleme olayı ise, lakap takma bir şeyi yaftalama, birşeyi seninle ilişkilendirme durumu.

Bu kavramların her biri birbiri ile ilişkilidir.

Ya da ÖNYARGI kelimesi ile de konumlandırma kavramını kıyaslayabilirsiniz. Eşdeğer olmasada benzer noktaları vardır. Sizin hakkında oluşmuş bir yargı sürecidir.

Şu şundan bu bundan diye detaylandırmalara girilebilir de ancak bu tüm kavramlar ortak bir şeyi anlatmak için konumlandırılmıştır :)

Belirli bir açı ve perspektiften istenilen ya da arzulanan bir izlenim ve görüntü bırakma.

Kendini gerçekleştiren kehanet ile de bu ifade edilebilir.

Her biri yakın anlatımlar. Birileri sizi bir noktaya bir konuma bir mevkiye oturtuyor. Sizin adınıza bir makam oluşturuyor. Siz oradasınız, o özelliklerde ya da yetkinlikte bir kişisiniz. Onların gözünde artık siz osunuz. Adı çıkmış dokuza inmez sekize derler ya. Onun gibi birşey. İster olumlu olsun ister olumsuz olsun.

Birileri sizi bir yere oturtuyor. Siz zenginsiz, siz yoksulsunuz, siz akıllısınız, siz aptalsınız.. artık onun gözünde her ne iseniz. Sizi nereye ne şekilde konumlandırdı ve nasıl etiketledi ise .. Siz osunuz. Sizin adına bir önyargı oluşmuş durumda.

ve artık o konum üzerinden sizinle irtibate geçiyor. Sizinle değil, sizi konumlandırdığı makam ve mevkinizle iletişim halde.

Kaçınılması gereken birisi ise kaçınır.. Korkulması gereken birisi iseniz korkar. Sömürülecek enayi iseniz sömürür. Saf köylü iseniz öyle bakar,

Sizin ne oldugunuz, ne hissettiğiniz, duygularınız, birikiminiz, varlığınız insanlığınız hiç bir şey önemli değildir. Sizin için oluşturdugu konum neyse siz osunuz.

Hazır konumlar, etiketler ön yargılar var. Ve sadece onlardan birini seçiyor ve sizi oraya oturtuyor.

Belirlediği o konuma göre de size karşı tutum ve davranış geliştiriyor.

Pozitif bir konumda iseniz saygı duyuyor, itibarda bulunuyor vs.

Negatif bir konumda iseniz, saygısızlık.. aşağılama vs.

İnsanları anlamakta ve insan ilişkilerinde konumlandırma kavramınını kritik bir konumda yer almakta. Ne oldugunuz kadar nasıl görüldüğünüz de bir o kadar önemli.. Konumlandırma, nasıl görüldüğünüz ile ilgili bir durum.

Yaşadığınız bir çok olay ve hadiseler bu perspektif ile yeniden değerlendirilebilir.

Anneniz için bir evlatsınız. Sizi oraya konumlandırmış durumda
Eşiniz için onun hayat arkadaşısınız
Evladınız için onun annesi ya da babasısınız

Öğretmen için sadece bir velisiniz.
Market için bir müşterisiniz.

Siyasetciler için seçmensiniz.

Doktor için hasta.. Başka bir ülkeye gittiğinizde turist. Mekkede hacı.. Meyhanede ayyaşsınız.

Birşeylerle etiketleniyor ve ona göre konumlandırılıyorsunuz..