Baştan çıkarmada 18 kurban tip

Islah edilmiş çapkın veya denizperisi


Islah edilmiş çapkınlar, deneyimli ve özgür ruhlu insanlar olarak görünebilirler, ancak aslında birçok ilişkide deneyim kazanmışlar ve artık cinsel cazibelerine karşı daha az direnç gösterirler. Zaafiyetleri, baştan çıkarıcı kişilerin onları özgüvenleriyle yakalamaları ve egolarını okşamalarıdır. Baştan çıkarıcılar, onlara cinsel tecrübeler sunarlar ve bu tecrübeleri onların özgüvenini yükselterek kullanırlar. İlişki ve flört oyunlarına karşı oldukça duyarlıdırlar ve genellikle cinsel dürtülerini kontrol etmekte zorlanırlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ESTP, ESFP, ENTP


Kırılmış hayalperest


Kırılmış hayalperestler, hayallerine ve ideallerine inanan ancak hayal kırıklığına uğramış kişilerdir. Zaafiyetleri, hayatın gerçekleriyle yüzleşmek yerine idealize ettikleri hayatlarına geri dönmektir. Baştan çıkarıcılar, hayalperestlerin bu düşleri ile oynamak için kendilerine güvenlerini geri kazandırmalarını sağlarlar. Onlara bir romantik ilişki veya macera sunarak, hayallerindeki yaşama geri dönmelerini sağlarlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: INFP, ENFP, INFJ


Şımartılmış asılzade


Şımartılmış asılzadeler, serveti veya statüsü olan ve diğer insanlara üstten bakan kişilerdir. Zaafiyetleri, diğer insanların kendilerine olan hayranlığıdır. Baştan çıkarıcılar, asılzadelere kendi güçlerini ve statülerini yükseltecek olan flört ve ilişki oyunları sunarlar. Bu kişilerin güçlerini artırmak ve onları hayranlık uyandıran bir konuma getirmek için manipülasyon taktiklerine başvururlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ESTJ, ENTJ, ENFJ


Yeni erdemli


Yeni erdemli kişiler, yeni bir inanç veya felsefeye sahip olan ve bu nedenle diğer insanlarla uyumlu olmaktan mutlu olan kişilerdir. Zaafiyetleri, onları diğer insanlardan ayıran özelliklerinden dolayı dışlanma korkusudur. Baştan çıkarıcılar, yeni erdemlilerin inanç ve felsefelerine dayanarak onları kazanmaya çalışırlar. Bu kişiler, yeni erdemlilerin kendilerini anlayacaklarına ve kabul edeceklerine dair sözler verirler ve onların korkularını yatıştırırlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: INFP, INFJ, ISFJ


Yıkılmış yıldız


Yıkılmış yıldızlar, önceden başarılı olan ancak artık güçlerini yitirmiş veya düşüşte olan kişilerdir. Zaafiyetleri, bir zamanlar sahip oldukları ünün özlemidir. Baştan çıkarıcılar, yıkılmış yıldızlara eski şanlarını yeniden kazanmalarına yardımcı olacak romantik ve heyecan verici bir ilişki teklif ederler. Bu kişiler, yıkılmış yıldızların kendilerine güvenini yeniden kazanmalarını sağlayarak manipülasyon yaparlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ENTJ, ENTP, ESTP


Toy


Toy kişiler, deneyimsiz, saf veya naif kişilerdir. Zaafiyetleri, dünyanın gerçeklerini tam olarak anlamamış olmalarıdır. Baştan çıkarıcılar, oyuncakları ile oynar gibi oynayarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Bu kişilerin masumiyetlerini ve sevimliliklerini kullanarak, oyuncakları gibi onlarla oynamaya devam ederler.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ESFJ, ISFJ, ESFP


Fatih


Fatihler, güçlü, kararlı ve özgüvenli kişilerdir. Zaafiyetleri, egolarının okşanmasıdır. Baştan çıkarıcılar, onların egolarını okşayarak ve onların hayranlığını kazanarak, onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Bu kişilerin güçlerini kullanarak, baştan çıkarıcılar da kendi amacına ulaşmak için güçlerini kullanırlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ENTJ, ESTJ, INTJ


Egzotik fetişist


Egzotik fetişistler, yabancı veya egzotik kültürlere ilgi duyan ve onlara yönelen kişilerdir. Zaafiyetleri, yabancı bir kültürde kendilerini kaybetmeleri ve kendilerine yeni bir kimlik bulmalarıdır. Baştan çıkarıcılar, egzotik fetişistlerin bu arayışlarını kullanarak, onlarıyla bu kültürlerde yeni deneyimler sunarlar. Egzotik fetişistleri kendilerine çekebilmek için, kendilerini yabancı kültürler hakkında uzman gibi gösterirler ve bu kişilerin egzotik kültürlerdeki arayışlarını manipüle ederler.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: INFP, INFJ, ENFP


Drama kraliçesi


Drama kraliçeleri, aşırı dramatik davranışlar sergileyen kişilerdir. Zaafiyetleri, ilgiye aç olmalarıdır. Baştan çıkarıcılar, drama kraliçelerinin ilgi çekme arzusunu kullanarak onları kendilerine çekerler. Bu kişiler, drama kraliçelerine her türlü ilgiyi göstererek onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ESFJ, ENFJ, ENFP


Profesör


Profesörler, bilgi ve entelektüellikle ilgilenen kişilerdir. Zaafiyetleri, akıl oyunlarına karşı olan meraklarıdır. Baştan çıkarıcılar, profesörlere akıl oyunları sunarak onları cezbetmeye çalışırlar. Bu kişiler, profesörlerin merakını ve zekalarını kullanarak, onları kendilerine bağımlı hale getirirler.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: INTJ, INTP, ENTP


Güzel


Güzel kişiler, fiziksel olarak çekici olan kişilerdir. Zaafiyetleri, diğer insanların onların güzelliklerine olan hayranlığıdır. Baştan çıkarıcılar, güzel kişilerin özgüvenlerini okşayarak ve onların hayranlığını kazanarak, onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Bu kişilerin güzelliklerini kullanarak, baştan çıkarıcılar da kendi amacına ulaşmak için güçlerini kullanırlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ESFP, ISFP, ESTP


Yaşlanan bebek


Yaşlanan bebekler, genç bir görünüme sahip ancak olgunlaşamamış kişilerdir. Zaafiyetleri, diğer insanların onları çocuk gibi görmesi ve onlara özen göstermesidir. Baştan çıkarıcılar, yaşlanan bebeklerin çocukluğu ile oynayarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Bu kişiler, yaşlanan bebeklerin çocukluğa özlem duygularını kullanarak, onları manipüle ederler.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ISFP, INFP,ENFP


Kurtarıcı


Kurtarıcılar, başkalarını kurtarmak veya değiştirmek için çaba gösteren kişilerdir. Zaafiyetleri, başarısızlık korkusudur. Baştan çıkarıcılar, kurtarıcılara yardım etmek için onların hayatlarına girerler ve kendilerini kurtarıcıların başarısızlığına karşı bir seçenek olarak sunarlar. Bu kişiler, kurtarıcıların yardımına ihtiyaç duyan insanlara yardım etmelerine yardımcı olurlar ve onları kendi amacına ulaşmak için kullanırlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: INFJ, ENFJ, ENFP


Düzenbaz


Düzenbazlar, diğer insanları manipüle ederek veya aldatarak kazanç sağlamaya çalışan kişilerdir. Zaafiyetleri, diğer insanların güvenlerini kazanmalarıdır. Baştan çıkarıcılar, düzenbazların güvenlerini kazanarak, onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Bu kişiler, düzenbazların ihtiyaçlarını karşılayarak, onların kendilerine güvenmelerini sağlarlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ENTJ, ENTP, ESTP


İdeole tapanlar


İdeole tapanlar, belli bir fikir veya ideolojiye fanatik bir şekilde bağlı olan kişilerdir. Zaafiyetleri, ideolojileri veya inançları hakkındaki tutkularıdır. Baştan çıkarıcılar, ideole tapanların tutkularını kullanarak, onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Bu kişiler, ideole tapanların fikirlerine ve inançlarına uygun olan romantik ve heyecan verici bir yaşam tarzı sunarlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: ISTJ, ISFJ, INTJ


Aşırı duyarlı


Aşırı duyarlı kişiler, başkalarının duygularına çok hassas olan kişilerdir. Zaafiyetleri, diğer insanların kendilerini anlamadığını hissetmeleridir. Baştan çıkarıcılar, aşırı duyarlı kişilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için onlara yaklaşırlar ve onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: INFP, ISFP, INFJ


Yalnız lider


Yalnız liderler, kendilerini diğer insanlardan farklı ve yalnız hisseden liderlerdir. Zaafiyetleri, yalnız olmaktan korkmalarıdır. Baştan çıkarıcılar, yalnız liderleri kendilerine çekmek için onların hayatlarına girmeye çalışırlar. Bu kişiler, yalnız liderlerin hayatlarına girdiklerinde, onların yalnızlıklarını giderecek romantik ve heyecan verici bir ilişki teklif ederler. Bu sayede yalnız liderler, kendilerini daha az yalnız hissederler ve baştan çıkarıcıların hayatlarına bağımlı hale gelirler.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: INTJ, INFJ, ISTJ


Gezgin cinsiyetli


Gezgin cinsiyetli kişiler, geleneksel cinsiyet rollerine uygun davranmayan veya bunlarla ilgilenmeyen kişilerdir. Zaafiyetleri, farklı veya yetersiz olduklarına dair toplumsal baskıdır. Baştan çıkarıcılar, gezgin cinsiyetli kişilerin toplumsal baskılarına karşı mücadele etmelerine yardımcı olacak romantik ve heyecan verici bir yaşam tarzı sunarlar. Bu kişiler, gezgin cinsiyetli kişilerin hayat tarzlarını ve kimliklerini onaylayarak, onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Bu tip kişilerin MBTI kişilik tipleri: INFP, ENFP, INFJ


Islah edilmiş çapkın veya denizperisi


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Kırılmış hayalperest, Toy, Egzotik fetişist
Zaafiyeti: Yeni deneyimlere aç olmaları
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, çapkınların yeni deneyimlere aç olduklarından yararlanarak onları farklı ve heyecan verici aktivitelere yönlendirirler. Bu aktiviteler sayesinde çapkınlar, baştan çıkarıcıların cazibesine kapılırlar.

Kırılmış hayalperest


En çok baştan çıkarabileceği tipler: İslah edilmiş çapkın veya denizperisi, Drama kraliçesi, Güzel
Zaafiyeti: Romantik ve idealist olmaları
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, hayalperestlerin romantik ve idealist doğalarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Hayalperestler, baştan çıkarıcıların onlara sundukları hayat tarzına uyum sağladıklarında, baştan çıkarıcıların etkisinde kalmaya başlarlar.

Şımartılmış asılzade


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Yıkılmış yıldız, İdeole tapanlar, Aşırı duyarlı
Zaafiyeti: Güçlü ve baskın olmaları
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, asılzadelerin güçlü ve baskın doğalarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Asılzadeler, baştan çıkarıcıların onlara sundukları güçlü ve baskın yaşam tarzına uyum sağladıklarında, baştan çıkarıcıların etkisinde kalmaya başlarlar.

Yeni erdemli


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Kurtarıcı, İdeole tapanlar, Aşırı duyarlı
Zaafiyeti: Kontrol ve düzen arayışı
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, yeni erdemlilerin kontrol ve düzen arayışlarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Yeni erdemliler, baştan çıkarıcıların onlara sundukları kontrollü ve düzenli yaşam tarzına uyum sağladıklarında, baştan çıkarıcıların etkisinde kalmaya başlarlar.

Yıkılmış yıldız


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Drama kraliçesi, Gezgin cinsiyetli, Aşırı duyarlı
Zaafiyeti: Onaylanma ihtiyacı
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, yıkılmış yıldızların onaylanma ihtiyacına hitap ederek, onların kendilerini özel ve önemli hissetmelerini sağlarlar. Baştan çıkarıcılar, yıkılmış yıldızların onaylanma ihtiyacını karşılamak için onlara özel ilgi gösterirler ve bu sayede onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Toy


En çok baştan çıkarabileceği tipler: İslah edilmiş çapkın veya denizperisi, Drama kraliçesi, Egzotik fetişist
Zaafiyeti: Deneyimsizlik ve merak
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, toy kişilerin deneyimsizliklerine ve meraklarına hitap ederek, onları farklı ve heyecan verici aktivitelere yönlendirirler. Baştan çıkarıcılar, toy kişilerin deneyimlerini arttırmak için onlara yeni aktiviteler önerirler ve bu sayede onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Fatih


En çok baştan çıkarabileceği tipler: İdeole tapanlar, Yalnız lider, Düzenbaz
Zaafiyeti: Kontrol ihtiyacı ve baskın olmak isteme
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, fatihlerin kontrol ihtiyaçlarına ve baskın olmak istemelerine uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, fatihlerin kontrol ihtiyaçlarını karşılamak için onlara özel bir konum sunarlar ve bu sayede onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Egzotik fetişist


En çok baştan çıkarabileceği tipler: İslah edilmiş çapkın veya denizperisi, Drama kraliçesi, Toy
Zaafiyeti: Farklılık arayışı
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, egzotik fetişistlerin farklılık arayışlarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, egzotik fetişistlerin farklılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurlar ve bu sayede onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Drama kraliçesi


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Kırılmış hayalperest, Yıkılmış yıldız, Gezgin cinsiyetli
Zaafiyeti: Duygusal çalkantılar ve dramatik yaşam
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, drama kraliçelerinin duygusal çalkantılarına ve dramatik yaşamlarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, drama kraliçelerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılayarak onları kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Profesör


En çok baştan çıkarabileceği tipler: İdeole tapanlar, Yalnız lider, Düzenbaz
Zaafiyeti: Bilgiye açlık ve kontrol ihtiyacı
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, profesörlerin bilgiye açlıklarına ve kontrol ihtiyaçlarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, profesörlerin bilgi açlıklarını karşılayarak onları kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Güzel


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Kırılmış hayalperest, İslah edilmiş çapkın veya denizperisi, Drama kraliçesi
Zaafiyeti: Fiziksel güzellik ve dış görünüşe önem verme
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, güzel kişilerin fiziksel güzelliklerine ve dış görünüşlerine uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, güzel kişilerin dış görünüşlerini öne çıkararak onları kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Yaşlanan bebek


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Kurtarıcı, Aşırı duyarlı, İdeole tapanlar
Zaafiyeti: Korunma ihtiyacı
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, yaşlanan bebeklerin korunma ihtiyaçlarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, yaşlanan bebeklerin korunma ihtiyaçlarını karşılayarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Kurtarıcı


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Yeni erdemli, İdeole tapanlar, Aşırı duyarlı
Zaafiyeti: Başkalarına yardım etme ihtiyacı ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, kurtarıcıların başkalarına yardım etme ihtiyaçlarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, kurtarıcıların yardım etme ihtiyaçlarını karşılayarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Düzenbaz


En çok baştan çıkarabileceği tipler: İslah edilmiş çapkın veya denizperisi, Fatih, Yalnız lider
Zaafiyeti: Kontrol ihtiyacı ve manipülasyon
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, düzenbazların kontrol ihtiyaçlarına ve manipülasyon yeteneklerine uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, düzenbazların kontrol ihtiyaçlarını karşılayarak onları kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

İdeole tapanlar


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Fatih, Profesör, Yaşlanan bebek
Zaafiyeti: İnandıkları fikirlere bağlılık ve takip etme ihtiyacı
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, ideole tapanların inandıkları fikirlere bağlılıklarına ve takip etme ihtiyaçlarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, ideole tapanların fikirlerine uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Aşırı duyarlı


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Yıkılmış yıldız, Kurtarıcı, Gezgin cinsiyetli
Zaafiyeti: Duygusal hassasiyet ve empati
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, aşırı duyarlıların duygusal hassasiyetlerine ve empati yeteneklerine uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, aşırı duyarlıların empati yeteneklerini ve hassasiyetlerini kullanarak onları kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Yalnız lider


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Fatih, Düzenbaz, İdeole tapanlar
Zaafiyeti: Kontrol ihtiyacı ve yalnızlık
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, yalnız liderlerin kontrol ihtiyaçlarına ve yalnızlıklarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, yalnız liderlerin kontrol ihtiyaçlarını karşılayarak onları kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Gezgin cinsiyetli


En çok baştan çıkarabileceği tipler: Kırılmış hayalperest, Yıkılmış yıldız, Aşırı duyarlı
Zaafiyeti: Kişisel özgürlük ve kendini ifade etme ihtiyacı
Neden ve nasıl baştan çıkarılır: Bu tipler, gezgin cinsiyetlilerin kişisel özgürlük ve kendini ifade etme ihtiyaçlarına uygun bir yaşam tarzı sunarak onları kendilerine bağımlı hale getirirler. Baştan çıkarıcılar, gezgin cinsiyetlilerin özgürlük ve kendini ifade etme ihtiyaçlarını karşılayarak onları kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.

Not: Bu listeler sadece olası kombinasyonları göstermektedir. Her insanın kendine özgü bir kişilik tipi vardır ve baştan çıkarıcılar, kişinin kendine özgü zaafiyetlerine uygun bir yaşam tarzı sunarak herhangi bir kişiyi baştan çıkarabilirler.

Islah edilmiş çapkın veya denizperisi


1. Bu tip, genellikle kendisini yeniden keşfetmek ve dönüştürmek isteyen kişilerdir. Geçmişte kötü davranışlar sergilemişler ve şimdi bu davranışlardan kurtulmak istiyorlar.
2. Zaafiyetleri, geçmişteki hataları telafi etmek için çok istekli olmalarıdır. Başkalarının onayına ihtiyaçları vardır ve bu onayı alamadıklarında hayal kırıklığına uğrayabilirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipler, drama kraliçesi ve egzotik fetişist olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, çapkın veya denizperislerinin geçmiş hatalarından utanç duygularını körükleyerek onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, kırılmış hayalperest ve güzeldir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ESTP, ISTP ve ESFP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.

Kırılmış hayalperest


1. Bu tip, hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf eden ancak genellikle hayallerinin gerçekleşemeyeceğini fark eden kişilerdir.
2. Zaafiyetleri, hayallerinin gerçekleşmesi konusundaki umutlarının kaybolmasıdır. Bu nedenle, hayallerinin gerçekleşmesi için onlara yardım edeceğini iddia eden birini bulduklarında, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, drama kraliçesi ve güzeldir.
4. Baştan çıkarıcılar, hayalperestlerin hayallerinin gerçekleşmesi için onlara yardım edeceklerini iddia ederek, onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, yıkılmış yıldız ve gezgin cinsiyetlidir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler INFP, ISFP ve INFJ gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.

Şımartılmış asılzade


1. Bu tip, genellikle ayrıcalıklı bir çevrede büyümüş ve bu nedenle özel muamele görmeye alışmış kişilerdir.
2. Zaafiyetleri, ayrıcalıklı olduklarına dair inançları ve bu nedenle diğer insanların onlara hayranlık duymasını isterler. Diğer insanların onayı olmadan kendilerini iyi hissetmezler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, drama kraliçesi ve egzotik fetişist olabilirler.

Baştan çıkarıcılar, asılzadelerin ayrıcalıklı olduklarına dair inançlarını körükleyerek onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, yeni erdemli ve toydur.
MBTI tipleri olarak, bu tipler ESTJ, ENTJ ve ENTP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Yeni erdemli


1. Bu tip, genellikle kendilerini geliştirmek ve mükemmelleştirmek isteyen kişilerdir. Kendilerini her yönüyle geliştirmek için çaba sarf ederler ve başkalarının da kendilerini geliştirmesini isterler.
2. Zaafiyetleri, kendilerini sürekli geliştirme ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle, kendilerini geliştirebileceklerini iddia eden birini bulduklarında, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, drama kraliçesi ve egzotik fetişist olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, yeni erdemlilerin kendilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olacaklarını iddia ederek, onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, şımartılmış asılzade ve fatihtir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ISTJ, INTJ ve INTP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Yıkılmış yıldız


1. Bu tip, genellikle bir dönem başarılı olan ancak daha sonra popülerliğini kaybeden kişilerdir. Yıkılmış yıldızlar, genellikle kendilerini tekrar keşfetmek ve popülerliklerini yeniden kazanmak isterler.
2. Zaafiyetleri, geçmişteki başarılarına özlem duymaları ve tekrar popüler olma ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle, kendilerini tekrar popüler hale getirebileceklerini iddia eden birini bulduklarında, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, drama kraliçesi ve gezgin cinsiyetlidir

Baştan çıkarıcılar, yıkılmış yıldızların geçmişteki başarılarına odaklanarak, tekrar popüler hale gelebileceklerini iddia ederek, onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, kırılmış hayalperest ve toydur.
MBTI tipleri olarak, bu tipler ESFP, ISFP ve ESTP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Toy


1. Bu tip, genellikle tecrübesiz ve daha az deneyime sahip kişilerdir. Hayatlarında bir şeyler keşfetmek istiyorlar ve kendilerini keşfetmek için çaba sarf ediyorlar.
2. Zaafiyetleri, tecrübe eksikliğinden kaynaklanan güvensizlikleridir. Başkalarının kendilerine yardım etmesine ve yol göstermesine ihtiyaçları vardır.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, drama kraliçesi ve egzotik fetişist olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, toyların tecrübe eksikliğinden faydalanarak onları yönlendirebilirler.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, şımartılmış asılzade ve kırılmış hayalperesttir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ENFP, ESFP ve ISFP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.

Fatih


1. Bu tip, genellikle güçlü ve kararlı kişilerdir. Başkalarına liderlik etmeyi severler ve başkalarının da onları takip etmesini isterler.
2. Zaafiyetleri, kontrol ihtiyaçlarıdır. Başkalarını kontrol etmek ve her zaman haklı olmak isterler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, drama kraliçesi ve şımartılmış asılzade olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, fatihlerin kontrol ihtiyaçlarını kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, egzotik fetişist ve yeni erdemlidir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ENTJ, ESTJ ve INTJ gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Egzotik fetişist


1. Bu tip, genellikle sıradışı şeylere olan ilgileriyle bilinirler. Genellikle farklı kültürlere, yemeklere, moda tarzlarına, müziklere veya diğer ilginç konulara ilgi duyarlar.
2. Zaafiyetleri, farklı ve sıradışı şeylerden hoşlanmalarıdır. Bu nedenle, başka biri onlara farklı veya egzotik bir şey sunarsa, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, şımartılmış asılzade ve fatih olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, egzotik fetişistlerin farklı ve sıradışı şeylere olan ilgilerini kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, yıkılmış yıldız ve kırılmış hayalperesttir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ENFP, ENTP ve INFP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Drama kraliçesi


1. Bu tip, genellikle çok dramatik ve dikkat çekici davranışlar sergilerler. Başka insanların onları sürekli olarak fark etmelerini isterler.
2. Zaafiyetleri, dikkat çekici olmak istemeleridir. Bu nedenle, başka biri onlara dikkat çekici bir şey sunarsa, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, egzotik fetişist ve yeni erdemli olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, drama kraliçelerinin dikkat çekme ihtiyaçlarını kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, şımartılmış asılzade ve toydur.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ESFP, ENFP ve ISFP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Profesör


1. Bu tip, genellikle çok akıllı ve bilgili kişilerdir. Diğer insanları öğretmekten ve eğitmekten keyif alırlar.
2. Zaafiyetleri, diğer insanların onları takdir etmeleridir. Bu nedenle, başka biri onları takdir ederse, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, yeni erdemli ve kırılmış hayalperest olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, profesörlerin bilgiye olan açlıklarını ve takdir etme ihtiyaçlarını kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, düzenbaz ve yalnız liderdir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler INTP, INTJ ve ENTJ gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Güzel


1. Bu tip, genellikle fiziksel olarak çekici olan kişilerdir. Diğer insanların kendilerine hayran kalmasından keyif alırlar.
2. Zaafiyetleri, kendilerine duyulan hayranlıktır. Bu nedenle, başka biri onları takdir ederse, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, şımartılmış asılzade ve toydur.
4. Baştan çıkarıcılar, güzel kişilerin çekiciliklerini ve takdir etme ihtiyaçlarını kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, egzotik fetişist ve yeni erdemlidir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ESFP, ENFP ve ESTP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Yaşlanan bebek


1. Bu tip, genellikle fiziksel olarak genç görünüp, davranışları ve zeka düzeyi ile yaşından daha küçük görünen kişilerdir.
2. Zaafiyetleri, diğer insanların kendilerine koruyucu ve şefkatli davranmalarıdır. Bu nedenle, başka biri onlara şefkatli davranırsa, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, kırılmış hayalperest ve yıkılmış yıldız olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, yaşlanan bebeklerin koruyucu davranış ve şefkate ihtiyaçlarını kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, fatih ve drama kraliçesidir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler INFP, ISFP ve ENFP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Kurtarıcı


1. Bu tip, genellikle başkalarına yardım etmekten ve onları kurtarmaktan keyif alan kişilerdir. Diğer insanların problemlerini çözmeye ve acılarına son vermeye çalışırlar.
2. Zaafiyetleri, diğer insanlara yardım etme ihtiyaçlarıdır. Bu nedenle, başka biri onlara yardım etme şansı verirse, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, ideole tapanlar ve yalnız lider olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, kurtarıcıların yardım etme ve kurtarma ihtiyaçlarını kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, profesör ve düzenbazdır.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler INFJ, ENFJ ve ISFJ gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Düzenbaz


1. Bu tip, genellikle kurnaz ve manipülatif kişilerdir. Diğer insanları kandırmak ve kontrol etmekten keyif alırlar.
2. Zaafiyetleri, diğer insanların onları kurnaz ve zeki olarak görmeleridir. Bu nedenle, başka biri onları kurnaz ve zeki olarak takdir ederse, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, şımartılmış asılzade ve ideole tapanlar olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, düzenbazların kurnazlıklarını ve manipülatif yeteneklerini kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, profesör ve kurtarıcıdır.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ENTJ, ESTP ve ENTP gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


İdeole tapanlar


1. Bu tip, genellikle belirli bir inanç veya ideolojiye sıkı sıkıya bağlı olan kişilerdir. Diğer insanların da bu ideolojiye bağlı kalmasını ve onları takip etmesini isterler.
2. Zaafiyetleri, inandıkları ideolojinin ve değerlerinin takdir edilmesidir. Bu nedenle, başka biri onların ideolojilerine saygı duyarsa, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, kurtarıcı ve yalnız lider olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, ideole tapanların ideolojilerine saygı duyduklarını ve takip ettiklerini kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, drama kraliçesi ve yeni erdemlidir.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ISFJ, INFJ ve ENFJ gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Aşırı duyarlı


1. Bu tip, genellikle çok duygusal ve empatik kişilerdir. Diğer insanların duygusal ihtiyaçlarına cevap vermekten keyif alırlar.
2. Zaafiyetleri, diğer insanların onları anladıklarını ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verildiğini hissetmeleridir. Bu nedenle, başka biri onları anlar ve duygusal ihtiyaçlarına cevap verirse, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, kırılmış hayalperest ve yıkılmış yıldız olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, aşırı duyarlıların duygusal ihtiyaçlarını anlayarak ve onlara cevap vererek onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, yeni erdemli ve fatih olabilirler.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler INFJ, INFP ve ISFJ gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Yalnız lider


1. Bu tip, genellikle liderlik pozisyonlarında bulunan ve diğer insanlarla bağlantı kurmakta zorlanan kişilerdir.
2. Zaafiyetleri, yalnız kalmaktır. Bu nedenle, başka biri onlarla bağlantı kurarsa, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, kurtarıcı ve ideole tapanlar olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, yalnız liderlerin bağlantı kurma ihtiyaçlarını kullanarak onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, profesör ve egzotik fetişist olabilirler.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler INTJ, ISTJ ve ENTJ gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.


Gezgin cinsiyetli


1. Bu tip, cinsiyet kimliği veya cinsel yönelim konusunda belirli bir kalıba uymayan kişilerdir. Kendilerini çoğu zaman toplumun belirlediği cinsiyet kalıplarının dışında tanımlarlar.
2. Zaafiyetleri, kimliklerinin kabul edilmesi ve anlaşılmalarıdır. Bu nedenle, başka biri onların kimliğini anlar ve kabul ederse, kolayca etkilenirler.
3. Etkisi altında kaldığı diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, yeni erdemli ve aşırı duyarlı olabilirler.
4. Baştan çıkarıcılar, gezgin cinsiyetlilerin kimliklerini anlamalarına yardımcı olarak ve onların kendilerine bağımlı hale gelmelerini sağlarlar.
5. Potansiyel etkileyebileceği diğer baştan çıkarıma kurban tipleri, drama kraliçesi ve egzotik fetişist olabilirler.
6. MBTI tipleri olarak, bu tipler ENFP, INFP ve INFJ gibi hissedilen MBTI tiplerine benzeyebilirler.

Zaafiyetler: Baştan çıkarıcılar, kurbanın zayıf noktalarını tespit ederek bu zayıf noktalarını kullanarak kurbanı etkilemeye çalışırlar.
Empati: Baştan çıkarıcılar, kurbanın duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve cevap vermek suretiyle kurbanın kendilerine bağımlı hale gelmesini sağlarlar.
Kimlik: Baştan çıkarıcılar, kurbanın kimliğini anlamak ve kabul etmek suretiyle kurbanın kendilerine bağımlı hale gelmesini sağlarlar.
Onaylama: Baştan çıkarıcılar, kurbanın gücünü ve yeteneklerini onaylayarak, kurbanın kendilerine bağımlı hale gelmesini sağlarlar.
Kabul: Baştan çıkarıcılar, kurbanın toplumda kabul edilme ihtiyacını karşılamak suretiyle, kurbanın kendilerine bağımlı hale gelmesini sağlarlar.
Hayal gücü: Baştan çıkarıcılar, kurbanın hayallerini kullanarak, onları hayallerindeki dünyaya götürerek kurbanı etkilemeye çalışırlar.
Destek: Baştan çıkarıcılar, kurbanlara destek olmak ve güvenilir biri olduklarını göstermek suretiyle, kurbanların kendilerine bağımlı hale gelmesini sağlarlar.
Bağlılık: Baştan çıkarıcılar, kurbanların kendilerine olan bağlılığını arttırmak suretiyle, kurbanların kendilerine bağımlı hale gelmesini sağlarlar.
Zaafiyetler:

Yıkılmış yıldızın zaafiyeti, kaybedilen şöhreti yeniden kazanma isteğidir.
İdeole tapanların zaafiyeti, inandıkları ideolojinin onaylanmasıdır.
Şımartılmış asılzadenin zaafiyeti, kendisine gösterilen ilgi ve takdir edilmeyi beklemesidir.
İslah edilmiş çapkının zaafiyeti, eski alışkanlıklarına yeniden dönme arzusudur.
Aşırı duyarlıların zaafiyeti, başkalarının onları anlamasını ve sevmesini istemeleridir.

Empati:

Drama kraliçesinin duygusal ihtiyaçları, sık sık dramatik ve aşırı tepkiler vererek ilgi çekmek istemesidir.
Yalnız liderin duygusal ihtiyaçları, ona ihtiyaç duyulduğunu hissetmesidir.
Kırılmış hayalperestin duygusal ihtiyaçları, umutlarını ve hayallerini paylaşabileceği birilerinin varlığıdır.
Gezgin cinsiyetlinin duygusal ihtiyaçları, kimliklerinin kabul edilmesi ve anlaşılmalarıdır.
Düzenbazın duygusal ihtiyacı, çevresindeki insanların onu kabul etmesi ve sevmesidir.

Kimlik:

Fatih'in kimliği, kontrol sahibi ve liderlik özelliklerini taşımaktır.
Yeni erdemli, kendi değerlerine bağlı bir insan olarak kendini tanımlar.
İslah edilmiş çapkın, özgür ve bağımsız bir kişilik olarak kendini tanımlar.
Denizperisi, özgürlük ve macera arayışı içinde olan bir kişilik olarak kendini tanımlar.
Toy, deneyim ve öğrenme sürecinde olan bir kişilik olarak kendini tanımlar.

Onaylama:

Şımartılmış asılzadenin onaylama ihtiyacı, başkalarından takdir görmek ve onaylanmak istemesidir.
İdeole tapanların onaylama ihtiyacı, inandıkları ideolojinin doğru olduğunu kanıtlamak ve onaylanmak istemesidir.
Kırılmış hayalperestin onaylama ihtiyacı, hayallerinin gerçekleşmesi için başkalarının onayına ihtiyaç duymasıdır.
Aşırı duyarlıların onaylama ihtiyacı, başkalarının kendilerini anladığını ve sevdiğini hissetmeleridir.
İslah edilmiş çapkının onaylama ihtiyacı, eski alışkanlıklarından uzaklaşarak kendine yeni bir hayat kurduğunu kanıtlamak istemesidir.

Kabul:

Profesörün kabul ihtiyacı, zekasının ve bilgisinin takdir edilmesidir.
Güzelin kabul ihtiyacı, dış görünüşünün beğenilmesidir.
Yaşlanan bebeğin kabul ihtiyacı, kendisine ilgi ve sevgi gösterilmesidir.
İslah edilmiş çapkının kabul ihtiyacı, yeni hayatına adapte olmasında destek görmek istemesidir.
Yalnız liderin kabul ihtiyacı, takdir edildiğini ve gerektiğinde destekleneceğini hissetmek istemesidir.

Hayal gücü:

Kırılmış hayalperestin hayal gücü, onun yaratıcı ve hayalperest bir kişiliği olduğunu gösterir.
İslah edilmiş çapkının hayal gücü, yeni bir hayat kurma arzusu ve hayal gücünü kullanarak kendini keşfetme isteğidir.
Toy'un hayal gücü, deneyim ve öğrenme sürecinde olmanın getirdiği keşiflerle doludur.
Denizperisi'nin hayal gücü, özgürlük arayışını ve macera isteğini yansıtır.
Drama kraliçesinin hayal gücü, dikkat çekme ve ilgi çekme isteği ile doludur.

Destek:

Kurtarıcı, başkalarına yardım etme ve onlara destek olma isteği ile hareket eder.
Yalnız lider, gerektiğinde güçlü bir destekçi ve yardımcı olabilecek bir kişilik yapısına sahiptir.
İslah edilmiş çapkın, hayatında yeniden düzgün bir yön bulmak için destek arayan bir kişilik yapısına sahiptir.
Güzel, dış görünüşü ile ilgili takdir ve destek arayışı içindedir.
Yaşlanan bebek, ilgi ve sevgi görmek için destek arar.

Bağlılık:

İslah edilmiş çapkının bağlılığı, kendisine yardım eden ve onu destekleyen kişilere karşıdır.
Şımartılmış asılzadenin bağlılığı, kendisine ilgi gösteren ve takdir eden kişilere karşıdır.
Yıkılmış yıldızın bağlılığı, kaybettiği şöhreti yeniden kazanmak için kendisine yardım edenlere karşıdır.
İdeole tapanların bağlılığı, inandıkları ideolojiyi destekleyenlere karşıdır.
Düzenbazın bağlılığı, ona destek olan ve onu kabul eden kişilere karşıdır.


*

Yeniden Doğuşçu (The Reborn): Hayatında önemli değişiklikler arayan veya geçmişinden kaçan kişiler.
İyileştirici (The Healer): Başkalarını iyileştirme ve koruma arzusu duyan kişiler.
Usta (The Master): Yüksek becerilere sahip, öğretme ve yönlendirme yapmayı seven kişiler.
İdealist (The Ideal Lover): Romantik ve mükemmel aşkı arayan, hayallerinde yaşayan kişiler.
Yenilikçi (The Novice): Yeni deneyimler ve bilgiler arayan, masum ve saf kişiler.
Kariyerist (The Conqueror): Başarı ve güç peşinde koşan, rekabetçi ve hırslı kişiler.
Ruhani Aşık (The Exotic Lover): Farklı kültürler ve gizemli deneyimlerle ilgilenen kişiler.
İçgüdüsel (The Intuitive): Duyguları ve sezgileriyle hareket eden, içgüdüsel kişiler.
Mükemmeliyetçi (The Perfectionist): Her şeyin mükemmel olmasını isteyen, detaylara dikkat eden kişiler.
Karizmatik (The Charismatic): Güçlü bir çekiciliğe sahip, insanları etkileyen ve liderlik eden kişiler.
Çocuksu (The Child): Çocuksu ve masum tavırlarıyla insanları etkileyen, koruma ihtiyacı hisseden kişiler.
Ebeveyn (The Parent): Başkalarının sorunlarıyla ilgilenen, koruyucu ve destekleyici kişiler.
Kötü Çocuk (The Bad Boy): Tehlikeli ve asi bir imajı olan, kurallara başkaldıran kişiler.
İyimser (The Optimist): Hayata pozitif bakış açısıyla yaklaşan, umutlu ve iyimser kişiler.
Dışlanmış (The Outcast): Toplumdan dışlanmış veya anlaşılmamış hisseden, yalnızlık çeken kişiler.
Evlenmek İsteyen (The Husband Hunter): Uzun vadeli ilişkiler ve evlilik arayan, güvenilir ve sadık kişiler.
Güç Peşinde (The Power Seeker): Güç ve nüfuz kazanma arzusu duyan, etkileyici ve manipülatif kişiler.
Romantik (The Romantic): Romantizme ve aşk hikayelerine değer veren, duygusal ve tutkulu kişiler.